A A A A A
Bible Book List

Римляни 15 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

15 Ние, които сме силни във вярата, трябва да помагаме и носим заедно слабостите на онези, които не са силни, а не да угаждаме на себе си. Всеки от нас трябва да се опитва да върши онова, което е угодно и полезно за ближния, и да му помага да укрепи вярата си. Дори Христос не живя да угоди на себе си. Както казва Писанието за него: „Хулите на онези, които обиждаха теб, паднаха върху мен.“ [a] Всичко, което е казано в Писанията, е казано за наше поучение, за да можем чрез търпението и насърчението, които Писанията ни дават, да имаме надежда. И нека Богът на търпението и насърчението ви дари с разбирателство помежду ви така, както Христос Исус иска, и всички заедно в един глас да прославяте Бога и Бащата на нашия Господ Исус Христос. Затова, приемайте се един друг, както Христос ви прие. Така Бог ще се прослави. Казвам ви, че Христос стана слуга на юдеите заради Божията истина, за да потвърди, че Бог ще изпълни обещанията си, дадени на предците, и за да може езичниците да прославят Бога за милостта му към тях. Както казва Писанието:

„Затова ще ти благодаря
    между езичниците
и ще възпявам твоето име.“ [b]

10 Казано е също:

„Радвайте се, езичници,
    заедно с онези, които принадлежат на Бога.“ [c]

11 И още:

„Възхвалявайте Господа,
    всички вие, езичници,
и нека всички народи
    го възхваляват.“ [d]

12 А Исая казва:

„Ще се появи потомък
    от рода на Есей [e]
и ще се въздигне да царува
    над езичниците,
и в него ще бъде тяхната надежда.“ [f]

13 Нека Богът на надеждата ви изпълни с радост и мир, като уповавате на него, за да прелива надеждата ви чрез силата на Святия Дух.

Павел говори за делото си

14 Братя и сестри, уверен съм, че сте изпълнени с добро и с всяко знание и можете сами да се учите един друг. 15 Но аз ви писах открито за някои неща, които искам да ви напомня отново. Направих това, защото Бог ме дари с тази специална дарба 16 да служа на Христос Исус сред езичниците. Аз служа на Бога, като проповядвам неговата Блага вест. Правя това, за да може езичниците да станат принос, който Бог ще приеме и освети чрез Святия Дух.

17 Гордея се в Христос Исус с труда си за Бога. 18 Не се осмелявам да говоря за това, което аз извърших, а за това, което Христос извърши чрез мен, за да доведе езичниците до подчинение на Бога, чрез моите думи и дела, 19 чрез силата на знамения и чудеса и чрез властта на Духа. Проповядвах Благата вест за Христос по всички земи от Ерусалим до Илирик и вече завърших това свое дело. 20 Винаги съм искал да проповядвам там, където името на Христос не е било чуто, за да не градя върху основата на друг, 21 а както казва Писанието:

„Тези, на които не е говорено
    за него, ще видят
и тези, които не са чули за него,
    ще разберат.“ [g]

Планът на Павел да посети Рим

22 Ето защо много пъти бях спиран да дойда при вас. 23 Но сега, когато приключих делото си по тези земи, и тъй като от много години желая да дойда при вас, 24 надявам се да ви посетя на път за Испания. Да, надявам се да ви видя при това свое пътуване и да получа вашата подкрепа за пътуването ми, след като първо имам щастието да постоя с вас известно време. 25 Но сега отивам в Ерусалим, за да служа на Божиите хора там, 26 защото вярващите в Македония и Ахая [h] решиха да дадат помощ на Божиите хора в Ерусалим, които са бедни. 27 Да, те решиха да направят това, а имат и задължения към тях, защото както юдеите споделиха с езичниците духовните си блага, така и езичниците трябва да споделят с тях материалните си блага. 28 Когато завърша своята мисия и предам събраните пари в ръцете на бедните в Ерусалим, ще се отправя към Испания, минавайки през вашия град. 29 И зная, че когато дойда при вас, ще дойда с цялото Христово благословение.

30 Моля ви, братя и сестри, чрез нашия Господ Исус Христос и чрез любовта, която Духът ни дава, борете се заедно с мен в молитвите си към Бога за мен 31 да бъда избавен от невярващите в Юдея и помощта, която нося в Ерусалим, да бъде приета добре от Божиите хора там, 32 за да мога, ако такава е Божията воля, да дойда при вас с радост и да се освежа заедно с вас. 33 Богът на мира да бъде с всички ви. Амин.

Footnotes:

  1. Римляни 15:3 Цитат от Пс. 69:9
  2. Римляни 15:9 Псалм 18:49
  3. Римляни 15:10 Второзаконие 32:43
  4. Римляни 15:11 Псалм 117:1
  5. Римляни 15:12 Есей Есей е бащата на Давид – цар на Израел около 1000 г. пр. Хр. От същия род е и Исус.
  6. Римляни 15:12 Исая 11:10
  7. Римляни 15:21 Исая 52:15
  8. Римляни 15:26 + Ахая Южната част на Гърция, където се намира Коринт.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes