A A A A A
Bible Book List

Римляни 11 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Бог не е забравил своя народ

11 Питам тогава: „Нима Бог е отхвърлил своя народ?“ Не, разбира се! Нали аз също съм израелтянин, потомък на Авраам, от племето на Вениамин. Бог не е отхвърлил своя народ, когото предварително е избрал! Или не знаете какво казва Писанието за Илия, [a] който умолявал Бога против народа на Израел: „Господи, те убиха пророците ти и разрушиха олтарите ти. Аз съм единственият, който остана, а искат и мен да убият.“ [b] Но какво му отговорил Бог? – „Запазих за себе си седем хиляди мъже, които не са се поклонили пред Ваал. [c][d]

Така и сега са останали няколко души, които Бог е избрал чрез благодатта си. И щом са избрани чрез Божията благодат, то изборът не зависи от делата им, защото ако беше така, Божията благодат не би била благодат.

Ето какво се случи: народът на Израел не успя да намери това, което търсеше. Избраните от Бога го постигнаха, а останалите закоравиха сърцата си. Както е казано в Писанието:

„Бог ги направи безчувствени.“ [e]

„Той им даде очи,
    които не виждат,
и уши, които не чуват,
    и така е и досега.“ [f]

А Давид казва:

„И нека собствените им пирувания
    станат примка и капан за тях.
И нека паднат и получат
    наказанието си.
10 Нека очите им се замъглят,
    за да не виждат
и нека завинаги се превият
    под нещастията си.“ [g]

11 И питам: „Когато юдеите се препънаха и паднаха, падането им окончателно ли беше?“ Не, разбира се! Но чрез тяхното препъване дойде спасение за езичниците и това накара юдеите да завиждат. 12 И ако тяхното препъване донесе богати благословения на света и тяхната загуба донесе богати благословения на езичниците, то колко повече ще донесе влизането на пълния брой юдеи в Божието царство!

13 Сега се обръщам към вас, които не сте юдеи. Точно защото съм апостол на езичниците, придавам такова значение на служението си 14 с надеждата, че мога да накарам хората от своя народ да ревнуват и да спася някои от тях. 15 Защото, ако като ги отхвърли, Бог се помири със света, какво би могло да донесе приемането им от Бога, освен живот от мъртвите?

16 Ако първият залък се даде в дар на Бога, целият хляб се освещава. Ако коренът на дървото е свят, то и клоните му са святи.

17 И ако някои от клоните са били отчупени, а ти, който си клонка от дива маслина, си бил присаден сред тях и споделяш корена и богатите сокове на дървото, 18 не трябва да се хвалиш пред клоните, които са отчупени. И ако се хвалиш, помни, че не ти храниш корена, а той – теб. 19 Ще кажеш: „Да, но за да бъда присаден, други клони бяха отчупени.“ 20 Вярно е. Те бяха отчупени, защото нямаха вяра, а ти поради вярата си остана. Затова трябва не да се гордееш, а да се страхуваш, 21 защото щом Бог не пощади клоните, които по природа принадлежат на дървото, той няма да пощади и теб, ако спреш да вярваш.

22 Трябва да запомниш и Божието милосърдие, и строгостта му – строгост към онези, които са се отрекли от него, и милосърдие към теб, ако останеш в това милосърдие. Защото ако не останеш, и ти ще бъдеш отрязан от дървото, 23 а юдеите ще бъдат присадени обратно, ако не упорстват в неверието си, тъй като Бог е способен да ги присади отново. 24 Щом като ти, който беше отрязан от диво маслиново дърво, на което принадлежеше по природа, и – противно на природата – беше присаден към облагородено маслиново дърво, толкова по-лесно е тези, които по природа са облагородени маслинови клонки, да бъдат присадени отново към дървото, на което принадлежат по природа.

25 Братя и сестри, искам да разберете тази скрита истина (за да не разчитате твърде много на собствената си мъдрост): част от народа на Израел упорито отказа да повярва, но това ще се промени, когато пълният брой езичници дойдат при Бога. 26 И по този начин целият Израел ще се спаси. Както казва Писанието:

„От Сион [h] ще дойде освободител
    и ще отстрани всяко безчестие от рода на Яков. [i]
27 И аз ще сключа с тях този завет,
    когато премахна греховете им.“ [j]

28 Отказвайки да приемат Благата вест, юдеите стават врагове на Бога заради вас, езичниците, но Бог избра юдеите и ги обича заради обещанията си към предците им. 29 Защото Бог никога не променя решението си за тези, които призовава, и за това, което дава. 30 Както вие някога не се покорявахте на Бога, но сега получихте неговата милост заради непокорството на юдеите, 31 така сега те станаха непокорни, защото Бог прояви милост към вас, за да могат те също да получат Божията милост. 32 Защото Бог е заключил всички хора в затвора на непокорството, за да може да покаже милост към всички.

Възхвала на Бога

33 Колко дълбоки са Божиите богатства и неговата мъдрост и знание! Колко необясними са присъдите му и неразбираеми – пътищата му! 34 Както казва Писанието:

„Кой знае ума на Господа?
Кой може да му бъде съветник?“ [k]

35 „Кой му е дал нещо,
за да е длъжен Бог
    да му се отплати?“ [l]

36 Защото всичко е създадено от Бога и съществува чрез него и за него. Слава [m] на Бога завинаги! Амин.

Footnotes:

 1. Римляни 11:2 + Илия Виден израелски водач и Божий пророк в продължение на 25 години до ок. 850 г. пр. Хр. По времето на Исус евреите са очаквали Илия да дойде отново, преди Месията. Вж. Мал. 4:5-6.
 2. Римляни 11:3 Цитат от III Цар. 19:10,14.
 3. Римляни 11:4 Ваал Името на лъжлив бог.
 4. Римляни 11:4 Цитат от III Цар. 19:18.
 5. Римляни 11:8 Исая 29:10
 6. Римляни 11:8 Второзаконие 29:4
 7. Римляни 11:10 Псалм 69:22-23
 8. Римляни 11:26 + Сион Ерусалим, градът на Божия избран народ.
 9. Римляни 11:26 + Яков Така е наречен Израел, родоначалникът на 12-те израелски племена (Вж. Бит. 32:22-28).
 10. Римляни 11:27 Исая 59:20-21; 27:9
 11. Римляни 11:34 Исая 40:13
 12. Римляни 11:35 Йов 41:11
 13. Римляни 11:36 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава „светлина“ и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е „величие“ или „власт“ и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes