A A A A A
Bible Book List

Римляни 1 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

От Павел, слуга на Христос Исус, призован да бъде апостол, избран да проповядва Благата вест, която Бог отдавна беше обещал чрез пророците си в Святите Писания.

Благата вест е за неговия Син, нашия Господ Исус Христос, който като човек произлезе от Давидовия [a] род, но вследствие възкресението от мъртвите беше обявен за могъщия Божий Син в царството на Святия Дух. [b]

Чрез Христос ми бе дадена привилегията да бъда апостол, за да работя сред всички езичници, така че да повярват и да се подчинят на Бога. Върша това заради Христос. Вие също сте сред тях и сте призовани да принадлежите на Исус Христос.

Пиша до всички вас, живеещи в Рим, които Бог обича и призова да станете негови святи хора.

Благодат и мир на вас от Бога, нашия Баща, и от Господ Исус Христос.

Благодарствена молитва

Първо, благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички вас, защото за вашата вяра се говори по целия свят. Бог, на когото служа всеотдайно, като проповядвам Благата вест за неговия Син, ми е свидетел, че всеки път ви споменавам в молитвите си 10 и винаги се моля най-накрая да успея да дойда при вас, ако такава е Божията воля. 11 Защото жадувам да ви видя и да ви предам някой духовен дар, за да станете силни 12 и докато съм сред вас, да се насърчаваме един друг с вярата си, вие – мен и аз – вас.

13 Братя и сестри, знайте, че много пъти исках да дойда при вас, за да пожъна плодове и сред вас, така както сред другите езичници, но досега все нещо ми пречеше.

14 Длъжник съм на всички – на гърци и варвари, на образовани и неуки. 15 Затова съм готов да проповядвам Благата вест и на вас, които живеете в Рим.

16 Защото аз не се срамувам от Благата вест, тъй като тя е Божията сила за спасение на всеки вярващ – първо на юдеина, а след това и на езичника. 17 Защото в нея се разкрива как Бог прави хората праведни от вяра към вяра, както е писано: „Праведният чрез вяра ще живее.“ [c]

Всички хора са грешни

18 Несъмнено Божият гняв от небето е отправен към всяко зло и грешно дело на хората, които потулват истината с неправда. 19 Бог изявява гнева си, защото хората знаят всичко, което е известно за Бога, тъй като сам той им го показа. 20 От сътворението на света невидимата вечна сила и божественост на Бога ясно могат да бъдат разбрани, защото си проличават от Божиите дела. Ето защо хората нямат оправдание, 21 тъй като, макар и да познаваха Бога, не го почетоха като Бог и не му благодариха, а вместо това се отдадоха на суетни мисли и глупавите им сърца се изпълниха с мрак. 22 И макар да твърдяха, че са помъдрели, те станаха глупци 23 и замениха славата [d] на безсмъртния Бог с идоли, изобразяващи смъртни хора, птици, животни и влечуги.

24 Затова Бог ги предаде на злите желания на сърцата им и на сексуални грехове и ги остави да оскверняват телата си един с друг. 25 Те замениха истината за Бога с лъжа и се покланяха и служеха на създаденото, а не на неговия Създател, който е благословен завинаги. Амин. [e]

26 Затова Бог ги предаде на срамни страсти. Жените замениха естествените сексуални връзки с противоестествени. 27 Също и мъжете изоставиха естествените сексуални връзки с жени и разпалени от страст един към друг, вършеха срамни неща с други мъже. За своята извратеност те получават в телата си заслуженото.

28 И понеже не счетоха, че си струва да имат истинското познание за Бога, той ги предаде на поквареното им мислене, за да вършат непристойни дела. 29 Тези хора са изпълнени с всякакви грехове – зло, алчност, ненавист, завист, убийство и разпра, измама и злост. Те сплетничат, 30 клеветят и мразят Бога. Те са грубияни, горделивци, самохвалковци, измислят нови начини да вършат зло, непокорни са към родителите си, 31 глупци, не държат на думата си и нямат обич и милост в сърцата си. 32 Въпреки че знаят праведната Божия заповед, която казва, че такива дела заслужават смърт, те не само ги вършат, а и одобряват, когато други ги вършат.

Footnotes:

  1. Римляни 1:3 + Давид Цар на Израeл около 1000 г. пр. Хр.
  2. Римляни 1:4 Святия Дух Букв.: „духа на святостта“.
  3. Римляни 1:17 Цитат от Ав. 2:4.
  4. Римляни 1:23 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава „светлина“ и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е „величие“ или „власт“ и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
  5. Римляни 1:25 + Амин Израз на съгласие. Еврейска дума, с която решително се потвърждава истинността на нещо и означава „Така да бъде!“ или „Наистина!“
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes