A A A A A
Bible Book List

Първо Макавеи 1Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Началото на елинското владичество над Израил

След победата си синът на Филип, Александър Македонски, който беше тръгнал от земята Китим и беше разбил Дарий, царя на персите и мидите, се възцари вместо него, както преди беше покорил и Елада. Той водеше много войни, завладяваше крепости и навред погубваше царе. Достигна до краищата на света, заграби плячка от много народи и земята се смири пред него. Той се възгордя и надменност изпълни сърцето му. Събра много силна войска, наложи властта си над страни, народи и владетели и те му станаха поданици.

Но след това бе повален от болест на легло и разбра, че умира. Тогава повика своите висши военачалници, възпитани заедно с него от младини, и раздели между тях царството си, докато още беше жив. Когато умря, Александър беше царувал дванадесет години. И всеки от военачалниците му наследи властта в своята област. И след смъртта му всички те си туриха корони, а след тях и синовете им в продължение на много години и изпълниха със злини земята.

10 От тях излезе коренът на греха – Антиох Епифан, син на цар Антиох. Той беше заложник в Рим и се възцари в сто тридесет и седмата година от царството на елините.

Появата на предатели

11 По онова време в Израил се появиха хора, които се отвърнаха от закона и убеждаваха мнозина с думите: „Да идем и да сключим съюз с околните народи, защото, откакто се отделихме от тях, ни сполетяха много беди.“ 12 Думите им намериха одобрение 13 и неколцина от народа изявиха желание да отидат при царя, и той им позволи да следват езическите разпоредби. 14 Тогава построиха в Йерусалим училище според обичая на езичниците, 15 заличаваха следите от обрязването си, като отстъпиха от светия завет, съединиха се с езическите народи и се отдадоха на злото.

Нападението на езичниците над храма в Йерусалим

16 Когато Антиох видя, че царската му власт укрепна, замисли да се възцари над Египет, за да царува над двете царства. 17 Той нахлу в Египет със силна войска, с колесници и слонове, с конници и много кораби 18 и влезе в бой с Птолемей, египетския цар. Разгромен от мощта му, Птолемей побягна, а мнозина паднаха в рани. 19 Тогава завладяха укрепените градове в Египет и Антиох разграби страната.

20 След покоряването на Египет в сто четиридесет и третата година Антиох се върна, за да се отправи срещу Израил, и влезе в Йерусалим със силна войска. 21 Той влезе надменно в светилището, взе златния жертвеник, светилника и всички свещени съдове, 22 трапезата на предложението, чашите за възлияние, блюдата, златните кадилници и завесата, венците, дори златната украса пред храма – всичко заграби. 23 Взе среброто, златото и скъпоценните съдове, взе и скритите съкровища, които намери.

24 С всичко заграбено той се завърна в страната си, след като извърши кръвопролития и произнесе речи, изпълнени с високомерие. 25 Тогава настъпи голяма скръб навред в Израил. 26 Стенеха началници и старейшини, останаха без сили девойки и младежи, повехна красотата на жените. 27 Младоженецът оплакваше, а младоженката седеше в стаята, потопена в скръб. 28 Земята затрепери заради своите обитатели и цялото потомство на Яков се покри със срам.

Опустошаването на Йерусалим

29 А когато изминаха две години, царят изпрати свой началник в градовете на Юдея, за да събере данъците. И той дойде в Йерусалим с голяма войска. 30 С коварни думи им заговори за мир и те му повярваха. Но той ненадейно нападна града и му нанесе голямо поражение, като погуби много народ от израилтяните. 31 Ограби града, изгори го в пламъци и разруши къщите му и стените около него. 32 Жените и децата отведоха в плен, а добитъка взеха като плячка.

33 Обградиха Давидовия град с голяма и здрава стена, с укрепени кули и той стана крепост за тях. 34 Там настаниха нечестив народ, хора, които не почитаха Закона, и те се укрепиха в нея. 35 Набавиха си оръжие и храна и като струпаха там плячката, събрана в Йерусалим, се превърнаха в голяма заплаха.

36 И това стана постоянна засада за светилището и зъл дявол за Израил, 37 защото те проливаха невинна кръв около храма и го оскверняваха. 38 Заради тях жителите на Йерусалим се разбягаха и той стана дом на чужденци, стана чужд за своите потомци и децата му го изоставиха. 39 Светилището му запустя като пустиня, празниците му се превърнаха в скръб, съботите му – в укор, а почитта му – в унижение. 40 Колкото беше някогашната му слава, толкова се изпълни с безчестие, а неговото величие се превърна в печал.

Преследването на верните израилтяни

41 Цар Антиох разпореди писмено по цялото си царство всички да станат един народ 42 и всеки да изостави своите обичаи. И всички народи приеха разпоредбата на царя. 43 Мнозина от израилтяните също се съгласиха да следват идолопоклонството му, принесоха жертви на идолите и оскверниха съботата. 44 А царят разпрати чрез вестители писмена заповед в Йерусалим и в юдейските градове да следват чужди за страната обичаи: 45 да не извършват вече всеизгаряния, жертвоприношения и възлияния в светилището, да отменят съботите и празниците 46 и да осквернят светилището и свещениците, 47 да издигат жертвеници, храмове и места за идолослужение, да принасят в жертва свинско месо и нечист добитък, 48 да не обрязват повече синовете си, да оскверняват душите им с всичко нечисто и идолопоклонническо, 49 за да забравят закона и да променят всичките му разпоредби. 50 И ако някой не постъпи според заповедта на царя, да бъде предаден на смърт.

51 Писма с такова съдържание той разпрати по цялото си царство и постави надзиратели над целия народ. А на юдейските градове нареди да принасят жертви във всеки град. 52 И при надзирателите се събраха мнозина от народа – всички онези, които изоставиха Закона. Те сториха злини по земята 53 и принудиха израилтяните да се крият в убежища, кой където намери.

54 На петнадесетия ден от месец хаслев, в сто четиридесет и петата година, поставиха върху жертвеника мерзост на запустението. Те издигнаха жертвеници в юдейските градове наоколо, 55 а пред вратите на къщите и по улиците извършваха кадене. 56 Късаха и изгаряха в огън книгите на Закона, които намираха. 57 У когото откриеха книгата на Завета или пък се придържаше към Закона, според царската заповед го предаваха на смърт. 58 Вършеха такива насилия всеки месец над израилтяните в градовете, ако бяха престъпили заповедта. 59 А на двадесет и петия ден от месец хаслев, когато принасяха жертви на жертвеника, който беше над олтара, 60 те съгласно заповедта убиваха жените, обрязали децата си, 61 бесеха кърмачетата за шиите им, а също техните близки и онези, които бяха извършили обрязването.

62 Но мнозина в Израил проявиха твърдост и устояха да не ядат нечисто. 63 Те предпочетоха да умрат, за да не се оскверняват с храната и да не поругаят своя завет. И умираха. 64 И твърде силен гняв се появи към Израил.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes