A A A A A
Bible Book List

Първо Летописи 11 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Признаване на Давид за цар

11 Тогава целият Израил се събра при Давид в Хеврон и каза: „Ето ние сме твоя кост и твоя плът. Още по-рано, когато Саул беше цар, ти беше онзи, който водеше и връщаше войската на Израил, и на тебе Господ, твоят Бог, каза: ‘Ти ще пасеш Моя народ и ти ще бъдеш вожд на Моя народ Израил’.“ И така, всички старейшини на Израил дойдоха при царя в Хеврон; и Давид сключи завет с тях пред Господа, и те помазаха Давид за цар над Израил според словото на Господа, изречено чрез Самуил.

Превземането на Йерусалим

След това Давид и целият Израил се отправиха към Йерусалим, наричан тогава Йевус. Там се бяха заселили йевусейците, които владееха тази земя. Жителите на Йевус викаха на Давид: „Няма да влезеш тук!“ Но Давид превзе крепостта Сион и той стана градът на Давид. Давид се обърна към всички с думите: „Който пръв победи йевусейците, ще стане военачалник на войската.“ Пръв от всички на крепостта се изкачи Йоав, Саруевият син, и той стана военачалник. Тогава Давид се засели в крепостта и тя беше наречена Давидов град. Той застрои града отвсякъде, като започна от Мило, а Йоав възстанови останалата част на града. Давид преуспяваше и укрепваше, защото Господ Вседържител беше с него.

Храбрите мъже на Давид

10 А ето и водачите на храбрите мъже, които заедно с всички израилтяни подрепяха Давид, за да се възцари и да се изпълни словото на Господа той да бъде цар на Израил. 11 Броят и имената на военачалниците, които бяха при Давид, са: Йесваал, син Ахаманий, главен военачалник, който с копието си порази наведнъж триста души. 12 След него Елеазар, син на ахохитеца Додо – един от тримата предводители; 13 той беше с Давид във Фасдамим, където сред поле, засято с ечемик, филистимците се бяха събрали за битка. И когато народът побягна пред филистимците, 14 застана сред полето, оглави отбраната и отблъсна филистимците. Тогава Господ даде чудно избавление!

15 После трима от тридесетте водачи слязоха до скалата при пещерата Одолам, където се криеше Давид, докато филистимците се бяха разположили на стан в Рефаимската долина. 16 Давид в това време беше в скривалището си, а филистимската стража във Витлеем. 17 И Давид, като ожадня, попита: „Кой ще ми донесе да пия вода от Витлеемския кладенец, който е при градските порти?“ 18 Тогава тримата се промъкнаха през филистимския стан, гребнаха вода от Витлеемския кладенец, който е при портите, и я донесоха на Давид. Той обаче отказа да пие, а я изля за слава на Господа 19 и каза: „Да не дава Господ да сторя това! Нима ще пия кръвта на тези мъже, които се изложиха на опасност! Защото те заложиха живота си, за да донесат тази вода.“ И той отказа да пие. Това извършиха тези трима силни мъже.

Други храбри мъже на Давид

20 Пръв сред тридесетте беше Авеса, братът на Йоав. Той уби с копието си триста души и се прослави между сънародниците си. 21 Сред тридесетте той беше най-виден и беше техен началник, но не беше равен на онези тримата.

22 Ванея, син на храбрия Йодай от Кавцеил, беше извършил велики дела. Той порази двама моавци, синове на Ариил, и уби лъв в снежно време до един кладенец. 23 Същият той уби и един египтянин, висок пет лакътя. Египтянинът държеше в ръка копие като кросно за тъкане, а Ванея пристъпи към него с тояга, но измъкна копието от ръката на египтянина и го уби с него. 24 Това стори Йодаевият син Ванея и се прослави сред тридесетте храбри мъже. 25 Той беше по-силен от тридесетте, но не достигна славата на онези тримата. И Давид го постави начело на телохранителите си.

26 А силните мъже сред войската бяха: Асаил, брат на Йоав; Елханам, син на Додо от Витлеем; 27 Шама хародитецът; Херец пелонитецът; 28 Ира, синът на текоитеца Икеш; Авиезер анатотецът; 29 Сивхай хушатецът; Илай ахохиецът; 30 Махарай нетофатецът; Хелец, син на нетофатеца Ваана; 31 Итай, Рибаевият син от Гива на Вениамин; Ванея пиратонецът; 32 Хурай от Нахале-Гааш; Авиил от Арава; 33 Азмавет бахарумиецът; Ялияхба шаалбонецът. 34 Синовете на гизонеца Хашем: Йонатан, син на харареца Шаге; 35 Ахиам, син на харареца Сахар; Елифал, син на Ура; 36 Хефер от Махера; Ахия пелонитецът; 37 Хецрой, кармилецът; Наарай, син на Езбай; 38 Йоил, Натановият брат; Мивхар, Хагриевият син; 39 Целек амонецът; Нахарай беротецът, оръженосец на Йоав, Саруевия син; 40 Ира итриецът; Гареб итриецът; 41 Урия хетеецът; Завад, Ахлаевият син; 42 Адида, син на рувимеца Шиза, водач на рувимците, и тридесет души с него; 43 Ханан, син на Мааха; Йосафат митниецът; 44 Узия аштеротецът; Шама и Йеиел, синове на ароереца Хотам; 45 Йедиаел, Шимриевият син, и брат му Йоха, тициянецът; 46 Елиел от Махавим и Йеривай и Йошавия – Елиаамовите синове, Итма моавецът; 47 Елиел, Овед и Йасиел от Мецовая.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes