Add parallel Print Page Options

Песма поклоничка. Соломонова.

127 Ако Господ не подиже кућу,
    узалуд се на њој градитељи муче;
ако Господ над градом не бдије,
    узалуд је над њим стражар будан.
Узалудно је и вама да се рано подижете,
    да касно лежете
и једете хлеб са муком стечен,
    јер он сан свом миљенику даје.

Гле, синови су поклон од Господа,
    плод утробе је награда!
Слични су стрелама у руци ратника,
    баш су такви у младости рођени синови.
Благо човеку
    који њима тоболац свој напуни!
Такви се црвенети неће
    кад се буду с душманима
    на вратима града расправљали!