A A A A A
Bible Book List

Откровение 2 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Писмото на Исус до църквата в Ефес

„До ангела на църквата [a] в Ефес напиши:

«Ето думите на Този, който държи седемте звезди в дясната си ръка и върви между седемте златни свещника: Зная делата ти, усърдния ти труд, твоето постоянство. Зная, че не търпиш злите хора. Ти изпита онези, които твърдят, че са апостоли, но не са, и откри, че са лъжци. Прояви постоянство и понесе трудности заради името ми, без да се умориш.

Но едно имам против теб: ти изостави любовта, която имаше в началото. Затова, спомни си къде беше преди да паднеш, покай [b] се и прави това, което вършеше в началото. В противен случай ще дойда при теб и ще отнема свещника ти от мястото му. В твоя полза обаче е това, че мразиш делата на николаитите. [c] Аз също ги мразя.

Който може да чува, да слуша това, което Духът казва на църквите.

На този, който победи, ще позволя да яде от дървото на живота, което е в Божията градина.»“

Писмото на Исус до църквата в Смирна

„До ангела на църквата [d] в Смирна напиши:

«Ето думите на Първия и Последния, който умря и отново оживя: Зная за твоето страдание и бедност (макар че в действителност ти си богат). Зная и за клеветите на онези, които казват, че са юдеи, а не са. Те са синагога на Сатана. 10 Изобщо не се плаши от страданията, които те очакват. Казвам ти, че дяволът ще хвърли някои от вас в затвора, за да ви изпита, и ще страдате десет дни. Но бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота.

11 Който може да чува, да слуша това, което Духът казва на църквите.

Който победи, няма да пострада от втората смърт.»“

Писмото на Исус до църквата в Пергам

12 „До ангела на църквата [e] в Пергам напиши:

«Ето думите на Този, който има меча, остър и от двете страни: 13 Зная, че живееш там, където е престолът на Сатана, но въпреки това оставаш верен на името ми и не се отрече от вярата си в мен дори по времето на Антипа, моя верен свидетел, убит в града ви, където живее Сатана.

14 Въпреки това обаче, имам някои неща против теб. Сред теб има някои последователи на учението на Валаам, [f] който подучи Валак да вкара в грях народа на Израел, като яде храна, принесена в жертва на идоли, и върши сексуални грехове. [g] 15 Така е и с теб: има някои, които следват николаитското учение. 16 Затова, покай [h] се! В противен случай скоро ще дойда при теб и ще се боря срещу тези хора с излизащия от устата ми меч.

17 Който може да чува, да слуша това, което Духът казва на църквите.

На този, който победи, ще дам от скритата манна. [i] Ще му дам и бял камък с написано на него ново име, което ще знае само този, който го получи.»“

Писмото на Исус до църквата в Тиатир

18 „До ангела на църквата [j] в Тиатир напиши:

«Това са думите на Божия Син, чиито очи пламтят като огън, а стъпалата му блестят като излъскан бронз: 19 Зная делата ти, любовта и вярата ти. Зная как служиш и познавам постоянството ти. Зная, че сега делата ти са повече, отколкото в началото. 20 Но ето какво имам против теб – позволяваш на онази жена Йезавел да прави каквото си иска. Тя нарича себе си пророчица, [k] с учението си подмамва моите слуги да вършат сексуални грехове [l] и да ядат храна, принесена в жертва на идоли. 21 Дадох й време да се покае, [m] но тя отказва да го направи и да се отвърне от сексуалните си грехове. 22 Затова ще я тръшна на легло, а онези, които прелюбодействат с нея, ще страдат много, ако не се променят и отвърнат от делата си с нея. 23 Ще унищожа децата й с чума и всички църкви ще знаят, че аз съм Този, който познава мислите и чувствата на хората. На всеки от вас ще въздам според делата му.

24 А на останалите в Тиатир – вие, които не следвате това учение и не сте навлезли в това, което наричат сатанински дълбини – казвам: с друго бреме няма да ви товаря; 25 само се дръжте здраво за онова, което имате, докато дойда.

26 На този, който победи и до края продължава да изпълнява каквото заповядвам, ще дам власт над народите. 27 Той ще властва над тях с железен жезъл и ще ги натроши на парчета като глинени съдове. [n] 28 Това е същата власт, която получих от своя Баща. На такъв човек ще дам също и Зорницата.

29 Който може да чува, да слуша това, което Духът казва на църквите.»“

Footnotes:

 1. Откровение 2:1 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
 2. Откровение 2:5 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
 3. Откровение 2:6 николаити Религиозна група от провинция Мала Азия, която следва лъжливи вярвания и идеи. Спомената още в 2:15.
 4. Откровение 2:8 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
 5. Откровение 2:12 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
 6. Откровение 2:14 + Валаам Старозаветен пророк, неевреин, нает от моавския цар Валак, за да прокълне неговия враг Израел. Вж. Числа 22-24.
 7. Откровение 2:14 сексуални грехове Пророците в Стария Завет често наричат идолопоклонството на Израeл „проституция“ (в духовен смисъл). Вж. Ер. 3:6-10; 5:7 и Ез. 16:1-43.
 8. Откровение 2:16 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
 9. Откровение 2:17 манна Небесна храна, изпратена от Бога на израeлтяните по време на скитането им из пустинята. Вж. Изх. 16:4-36 и Евр. 9:4.
 10. Откровение 2:18 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
 11. Откровение 2:20 пророчица Йезавел е лъжепророчица. Тя твърди, че говори от името на Бога, но всъщност не изявява Божията истина.
 12. Откровение 2:20 сексуални грехове Пророците в Стария Завет често наричат идолопоклонството на Израeл „проституция“ (в духовен смисъл). Вж. Ер. 3:6-10; 5:7 и Ез. 16:1-43.
 13. Откровение 2:21 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
 14. Откровение 2:27 Стиховете са почти идентични с Пс. 2:8-9.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes