A A A A A
Bible Book List

Откровение 12 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Жената и змеят

12 И тогава в небето се яви велико знамение – жена, облечена със слънцето, стъпила върху луната, и с корона от дванадесет звезди на главата си. Тя беше бременна и викаше от болки, защото започваше да ражда.

След това в небето се яви и друго знамение – огромен червен змей със седем глави, десет рога и седем диадеми – по една на всяка от главите му. Опашката му повлече една трета от звездите на небето и ги хвърли на земята. Змеят застана пред жената, която щеше да ражда, защото искаше да изяде детето й веднага щом се роди. Тя роди момче, син, определен да управлява всички народи с железен жезъл. Детето й обаче беше грабнато и отнесено при Бога и неговия престол. Жената избяга в пустинята, където Бог й беше приготвил място, за да може там да се грижат за нея хиляда двеста и шестдесет дни.

Тогава в небето избухна война: Михаил [a] и ангелите му се сражаваха срещу змея, а змеят се сражаваше срещу него заедно със своите ангели. Но не беше достатъчно силен и той и ангелите му загубиха мястото си в небето. Големият змей – тази древна змия, наричана дявол и Сатана, която заблуждава целия свят – беше свален от небето. Изхвърлиха го на земята заедно с ангелите му.

10 Тогава чух силен глас в небето: „Сега дойде спасението и силата, и царството на нашия Бог, и властта на неговия Месия, [b] защото беше изхвърлен обвинителят на братята и сестрите ни, който ден и нощ ги обвинява пред нашия Бог. 11 Те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез истината, която известиха. Те не милееха за живота си и не се страхуваха от смъртта. 12 Така че радвайте се, небеса, и вие, които живеете в тях! Но горко на вас, земя и море, защото дяволът слезе при вас, изпълнен с гняв, понеже знае, че не му остава много време.“

13 Когато змеят видя, че е изхвърлен на земята, започна да гони жената, родила момчето. 14 Но жената получи двете крила на огромния орел, за да може да прелети в пустинята до мястото, където да се грижат за нея три години и половина и да бъде далеч от змията. 15 Тогава змията изля от устата си вода като река след жената, за да я помете и удави. 16 Но земята помогна на жената, като разтвори устата си и погълна реката, която змеят бе излял от устата си. 17 Тогава змеят страшно се разгневи на жената и тръгна да воюва с останалите й потомци – онези, които спазват заповедите на Бога и се държат за истината, която Исус разкри.

18 Змеят застана на морския бряг.

Footnotes:

  1. Откровение 12:7 Михаил Архангелът – водач на Божиите ангели. Вж. Юда 9.
  2. Откровение 12:10 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник. Името на тази титла произлиза от церемония, при която даден човек (особено пророк, свещеник или цар) се назначава на висок пост и се помазва с миро в знак, че е избран от Бога за специално служение. Еврейската дума се употребява като титла на старозаветни царе и на Онзи, когото Бог ще изпрати като пророк, свещеник и цар, за да възстанови добрите взаимоотношения между него и хората.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes