A A A A A
Bible Book List

Неемия 7 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Когато възстановяването на градските стени беше завършено и поставих вратите, бяха определени стражите при портите, певците и левитите. Тогава предадох защитата на Йерусалим на брат си Ханани и на началника на крепостта Ханания, понеже последният беше верен човек и се боеше от Бога повече от мнозина. Издадох заповед пред тях: „Да не се отварят йерусалимските порти, докато слънцето не напече. Още преди то да залезе, вратите да се заключват и да се залостват. Жителите на Йерусалим да застанат на стража, всеки на своето място срещу къщата си.“

Списък на завърналите се от вавилонския плен

Но градът беше обширен и голям, населението малко, а къщите незастроени. Тогава моят Бог ме дари с разум да събера знатните, предводителите и народа, за да извърша преброяване. И намерих книгата с родословието на онези, които първи се бяха завърнали от плен.

В нея беше написано: Ето жителите на страната, които потеглиха от плен, където бяха преселени от вавилонския цар Навуходоносор, и се върнаха в Йерусалим и Юдея, всеки в своя град. Техни водачи бяха Зоровавел, Иисус, Неемия, Азария, Раамия, Нахмания, Мардохей, Бишлан, Мисферет, Бигвая, Нехум и Ваана.

Броят на мъжете от народите на Израил беше следният: Парошеви потомци – две хиляди сто седемдесет и двама. Сафатиеви потомци – триста седемдесет и двама. 10 Арахови потомци – шестотин петдесет и двама. 11 Пахат-Моавови потомци: от потомците на Иисус и Йоав – две хиляди осемстотин и осемнадесет. 12 Еламови потомци – хиляда двеста петдесет и четири. 13 Затови потомци – осемстотин четиридесет и пет. 14 Закхаеви потомци – осемстотин и шестдесет. 15 Биниеви потомци – шестстотин четиридесет и осем. 16 Беваеви потомци – шестстотин двадесет и осем. 17 Азгадови потомци – две хиляди триста двадесет и двама. 18 Адоникамови потомци – шестстотин шестдесет и седем. 19 Бигваеви потомци – две хиляди шестстотин и седем. 20 Адинови потомци – шестстотин петдесет и пет. 21 Атерови потомци, от Езекиевия род – деветдесет и осем. 22 Хашумови потомци – триста двадесет и осем. 23 Бацаеви потомци – триста двадесет и четири. 24 Харихови потомци – сто и дванадесет. 25 Родени в Табоан – деветдесет и пет. 26 Жители от Витлеем и Нетофа – сто седемдесет и осем. 27 Жители от Анатот – сто двадесет и осем. 28 Жители от Бет-Азмавет – четиридесет и двама. 29 Жители от Кириат-Ярим, Кафера и Беерот – седемстотин четиридесет и трима. 30 Жители от Рама и Гева – шестдесет и двама. 31 Жители от Михмас – сто двадесет и двама. 32 Жители от Ветил и Гай – сто двадесет и трима. 33 Жители от другия Нево – петдесет и двама. 34 Потомци на един друг Елам – хиляда двеста петдесет и четири. 35 Харилови потомци – триста и двадесет. 36 Родени в Йерихон – триста четиридесет и пет. 37 Родени в Лод, Хадид и Оно – седемстотин двадесет и един. 38 Родени в Сеная – три хиляди деветстотин и тридесет.

Списък на завърнали се свещеници, левити, певци, стражи и други служители

39 Свещеници: Едаеви потомци, от Иисусовия род – деветстотин седемдесет и трима. 40 Имерови потомци – хиляда петдесет и двама. 41 Пашрухови потомци – хиляда двеста четиридесет и седем. 42 Харимови потомци – хиляда и седемнадесет.

43 Левитите: Иисусови потомци, от Кадмииловия род, от рода на Гедовите потомци – седемдесет и осем. 44 Певци: Асафови потомци – сто четиридесет и осем. 45 Стражи при портите: Шалумови потомци, Атерови потомци, Талмонови потомци, Акувови потомци, Хатитови потомци, Шоваеви потомци – сто тридесет и осем.

46 Храмовите прислужници: Цихаеви потомци, Хасуфови потомци, Табаотови потомци, 47 Киросови потомци, Сияеви потомци, Фадонови потомци, 48 Леванови потомци, Хагавови потомци, Салмаеви потомци, 49 Хананови потомци, Геделови потомци, Гахарови потомци, 50 Реаиеви потомци, Рацинови потомци, Некодови потомци, 51 Газамови потомци, Узаеви потомци, Пасеахови потомци, 52 Весаеви потомци, Меунимови потомци, Нефишсимови потомци, 53 Ваквукови потомци, Хакуфови потомци, Хархурови потомци, 54 Вацлитови потомци, Мехидаеви потомци, Харшаеви потомци, 55 Варкоцови потомци, Сисарови потомци, Тамахови потомци, 56 Неупахови потомци, Хатифаеви потомци.

57 Потомци на Соломоновите служители: Сотаеви потомци, Соферетови потомци, Феридови потомци, 58 Ялгаеви потомци, Дарконови потомци, Гиделови потомци, 59 Сафатиеви потомци, Хатилови потомци, Похерет-Гацеваимови потомци, Амонови потомци.

60 Всичките храмови прислужници и потомците на Соломоновите слуги бяха триста деветдесет и двама.

61 А ето и тези, които излязоха от Телмелех, Телхарши, Херув-Адон и Имер, но не можеха да докажат дали родът и потомците им са от Израил: 62 Делайеви потомци, Товиеви потомци, Некодови потомци – шестстотин четиридесет и двама. 63 Също и от свещениците: Ховайеви потомци, Хакоцови потомци, потомци на Верзелия, който взе за жена дъщеря на галаадеца Верзелия и беше наречен на тяхното име. 64 Тези свещеници потърсиха родословието си в списъка, но понеже не се намериха, те бяха обявени за нечисти и изключени от свещенството. 65 И управителят им забрани да ядат от осветеното, докато не бъде определен първосвещеник.

66 Всички завърнали се от плен наброяваха общо четиридесет и две хиляди триста и шестдесет души 67 освен слугите и слугините им, които бяха седем хиляди триста тридесет и седем, както и певците и певиците при тях – двеста четиридесет и пет. 68 [a] Камилите – четиристотин тридесет и пет, ослите – шест хиляди седемстотин и двадесет.

69 Някои предводители направиха дарение за делото: управителят внесе в съкровищницата хиляда драхми злато, петдесет чаши, шестстотин и тридесет свещенически одежди. 70 Други предводители внесоха за делото в съкровищницата двадесет хиляди драхми злато и две хиляди и двеста мини сребро. 71 А внесеното от останалия народ беше двадесет хиляди драхми злато, две хиляди мини сребро и шестдесет и седем свещенически одежди.

72 Така свещениците, левитите, стражите при портите, певците, други от народа, храмовите слуги, както и част от израилтяните, се заселиха в градовете си.

Footnotes:

  1. 7:68 В Септуагинта е добавено: „Конете им бяха седемстотин тридесет и шест, мулетата – двеста четиридесет и пет“. В Синодалната и Цариградската Библия този текст е 7:68.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes