A A A A A
Bible Book List

Неемия 11 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Новите жители на Йерусалим и на другите градове

11 Предводителите на народа се заселиха в Йерусалим. За останалото население беше хвърлен жребий, така че на десет рода един да живее в Йерусалим, а останалите девет – в другите градове. И народът благослови всички, които се съгласиха да живеят в Йерусалим.

Предводителите на страната се заселиха в Йерусалим. В другите градове също се заселиха израилтяни, свещеници, левити, храмови слуги, потомци на Соломоновите роби – всеки в своя град и владение. В Йерусалим заживяха някои от потомците на племената на Юда и Вениамин. От потомците на Юда: Атая, синът на Узия, син на Захария, син на Амария, син на Сафтия, син на Малалеил, от Фаресовите потомци; както и Маасея, синът на Варух, син на Колхозея, син на Хазая, син на Адая, син на Йокарив, син на Захария, син на Шилония. Всички Фаресови потомци, които живееха в Йерусалим, бяха четиристотин шестдесет и осем храбри мъже.

А ето и Вениаминовите потомци: Салу, синът на Мешулам, син на Йоед, син на Федая, син на Колая, син на Маасея, син на Итиил, син на Исая; освен тях още Габай и Салай – деветстотин двадесет и осем души. Техен предводител беше Йоил, Зихриевият син, а Юда, Сенуевият син, беше втори в града.

10 От свещениците: Йедая, синът на Йоарив, Яхин, 11 Серая, синът на Хелкия, син на Мешулам, син на Садок, син на Мерайот, син на Ахитув, управителя на Божия дом, 12 както и техни сродници, които служеха в храма – осемстотин двадесет и двама души; освен тях и Адая, синът на Йерохам, син на Фелалия, син на Амция, син на Захария, син на Патхур, син на Малхия, 13 както и сродниците му, предводители на родове – двеста четиридесет и двама души. Следват: Амашсай, синът на Азариил, син на Ахзая, син на Мешилимот, син на Имер 14 и сродниците му, храбри мъже, – сто двадесет и осем души. Началник им беше Завдиил, Хагедолимовият син.

15 От левитите: Шемая, синът на Хашув, син на Азрикам, син на Хашавия, син на Вунит; 16 Шавтай и Йозавад, левитски надзорници за външните дейности при Божия храм; 17 следват: Матания, синът на Миха, син на Завдия, син на Асаф, който ръководеше славословието при молитвата; негов заместник беше сродникът му Бакбукия; и Авда, синът на Шамуя, син на Галал, син на Идитун. 18 Всички левити в святия град бяха двеста осемдесет и четири.

19 Стражи при портите: Акув, Талмон и сродниците им, които стояха на стража – сто седемдесет и двама души. 20 Останалите израилтяни, свещеници и левити живееха по другите градове на Юдея, всеки в своето владение. 21 А храмовите прислужници живееха в Офел. Техни надзорници бяха Циха и Гатфа.

22 Надзорник на левитите в Йерусалим беше Узий, синът на Вания, син на Хашавия, син на Матания, син на Миха. Той принадлежеше към потомците на Асаф, които бяха певци при богослуженията в Божия храм. 23 За тях имаше издадена царска заповед, която определяше какво трябва да се пее през всеки един от дните. 24 А Петахия, син на Мешезавел и потомък на Зера, син на Юда, беше представител на царя за всичко, което се отнасяше до народа.

25 Някои от племето на Юда се заселиха и по селата близо до нивите си: в Кириат-Арба и в селищата му; в Дивон и селищата му, в Йекавцеил и селищата му; 26 в Йешуа, в Мелада и в Бет-Палет; 27 в Хацар-Шуар, във Вирсавия и селищата му; 28 в Секелаг, в Мекона и селищата му; 29 в Ен-Римон, в Цора и в Ярмут; 30 в Заноах, Одолам и селищата му, в Лахис и околността му; в Азеха и селищата му. Така те населиха областта от Вирсавия до Еномовата долина.

31 А Вениаминовите потомци се заселиха от Гева нататък – в Мухмас, Хая, Ветил и селищата му; 32 в Анатот, Нов и Анания; 33 в Хацор, Рама и Гитаим; 34 в Хадид, Цевоим и Невалат; 35 в Лод, Оно и в Харашимската долина. 36 Някои от левитите от племето на Юда се заселиха в областта на Вениаминовото племе.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes