A A A A A
Bible Book List

Неемия 10 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Завет и договорни задължения спрямо закона

10 [a] Поради всичко това ние съставяме писмено задължение за вярност, а над подписите ни стои печатът на предводителите, левитите и свещениците ни.“

А тези, които вписаха имената си в подпечатания лист, бяха: областният управител Неемия, Хахалиевият син, и Седекия; следват: Серая, Азария, Йеремия, Пашхур, Амария, Малхия, Хатуш, Шевания, Мелух, Харим, Меремот, Овадия, Даниил, Гинетон, Варух, Мешулам, Авия, Миямин, Маазия, Вилгай, Шемая; това бяха свещениците. 10 Левитите: Иисус, Азаниевият син, Бинуй от потомците на Хенадад и Кадмиил; 11 техните родственици: Шевания, Ходия, Клита, Фелая, Ханан, 12 Миха, Рехов, Хашавия, 13 Закхур, Шеревия, Шевания, 14 Ходия, Ваний, Венинуй. 15 Предводителите на народа: Парош, Пахат-Моав, Елам, Зату, Вания, 16 Вуний, Азгад, Бевай, 17 Адония, Бигвай, Адин, 18 Атер, Езокия, Акур, 19 Ходия, Хашум, Бецай, 20 Хариф, Анатот, Невай, 21 Магпиаш, Мешулам, Хезир, 22 Мешезавел, Садок, Ядуй, 23 Фелатия, Ханан, Аная, 24 Осия, Ханания, Хашув, 25 Лохеш, Пилха, Шовек, 26 Рехум, Хашовна, Маасея, 27 Ахия, Ханан, Анан, 28 Малух, Харим, Ваана.

29 Към тях се присъедини и останалият народ – свещеници, левити, стражи на портите, храмови прислужници, както и всички, които се бяха отделили от чуждите племена в страната към Божия закон, заедно с жените си, синовете и дъщерите си, всички, които бяха достигнали съзнателна възраст. 30 Те се присъединиха към знатните си събратя и под клетва за проклятие се задължиха да живеят по Божия закон, даден чрез Божия служител Мойсей, както и да спазват и изпълняват всички заповеди на Господа, нашия Бог, Неговите повели и разпоредби.

31 Заклеха се още: „Да не даваме дъщерите си на чужди народи и да не вземаме дъщерите им за синовете си; 32 и ако чужди народи докарат стока и храни за продан в събота, да не купуваме от тях в събота или в някой от святите дни. На всяка седма година да не обработваме земята и да опрощаваме всички дългове.

33 Наложихме си също като наредба да предоставяме по една трета сикла на година за богослуженията в дома на нашия Бог, 34 за хлябовете на предложението, за постоянния хлебен принос, за постоянните всеизгаряния, за стълбите, за новолунията, за празниците, за свещените вещи, за жертвите за грях, принасяни от израилтяните, и за всичко, което се извършва в храма на нашия Бог. 35 Ние – свещениците, левитите и народът, ще хвърлим жребий за доставянето на дърво от всеки род ежегодно в определеното време в дома на нашия Бог, за да горят върху жертвеника на Господа, нашия Бог, както е писано в Закона.

36 Задължихме се да принасяме всяка година първите плодове от нивите си и от всяко плодно дърво 37 и да довеждаме в дома на нашия Бог при свещениците, които служат там, първородните от синовете и добитъка си, както е писано в закона – първородните от своя едър и дребен добитък; 38 да даваме на свещениците в складовете на дома на нашия Бог първото тесто от житото ни и нашите приноси, плодове от всяко дърво, вино и елей, а на левитите – десятък от всички градове, където обработваме земята. 39 Когато левитите събират десятък, да присъства свещеник, Ааронов потомък, а левитите да откарват десятък от десятъците в дома на нашия Бог, в помещенията на съкровищницата. 40 На тези места израилтяните и левитите трябва да оставят приносите от жито, вино и елей. Там са и свещените съдове, свещениците, които служат, стражите при портите и певците. Затова ние няма да изоставим храма на нашия Бог.“

Footnotes:

  1. 10:1 В Синодалната и Цариградската Библия 10:1 сл. е 9:38 сл.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes