Add parallel Print Page Options

Исусовото воскресение: пораката на ангелот

(Мк. 16:1-8; Лк. 24:1-12; Јвн. 20:1-10) 28 Кога измина саботата, во раните мугри на неделата, Марија Магдалена и другата Марија дојдоа да го посетат гробот. Одненадеж почвата силно се затресе; ангел Господов слезе од небото, го тргна каменот со кој беше затворена гробницата и седна врз него. Лицето му светеше како молскавица, а облеката му беше бела како снег. Стражарите толку се исплашија, што како мртви испопаѓаа по земјата.

Ангелот им се обрати на жените: „Не плашете се! Знам дека Го барате распнатиот Исус. Не е тука; воскресна, како што однапред ви беше рекол! Влезете и погледнете го местото каде што беше положено Неговото тело. Одете брзо и кажете им на Неговите ученици дека Тој воскресна од мртвите и дека е на пат кон Галилеја. Појдете таму и ќе Го видите. Еве, дојдов да ви го кажам тоа.“

Со измешани чувства на страв и радост жените веднаш ја напуштија гробницата и со трчање се упатија кон Исусовите ученици да ги известат за ова.

Исус им се јавува на двете Марии

Одеднаш, ги пресретна Исус и ги поздрави: „Здраво!“ Тие Му пријдоа, ги прегрнаа Неговите нозе и Му се поклонија. 10 Тогаш Исус им рече: „Не плашете се! Одете и јавете им на Моите браќа[a] да појдат во Галилеја; таму ќе се видиме!“

Исказите на стражарите

11 Додека жените одеа кон градот, некои од стражарите што го чуваа гробот веќе отидоа во градот и им раскажаа на свештеничките поглавари за сето ова што се случи. 12 Тогаш свештеничките поглавари се состанаа со народните старешини и решија да ги подмитат стражарите со голема сума пари. 13 Им рекоа вака: „Ќе кажувате дека Исусовите ученици дошле ноќе додека вие сте спиеле и го украле Неговото тело! 14 Ако за ова чуе гувернерот, ние ќе се погрижиме да нема непријатности за вас.“ 15 Стражарите ги зедоа парите и постапија онака како што им беше кажано. За ова меѓу Јудејците се раскажува до ден-денес.

Исус им задава мисија на Своите следбеници

(Мк. 16:14-18; Лк. 24:36-49; Јвн. 20:19-23; Дела 1:6-8) 16 Единаесеттемина Исусови ученици отидоа во Галилеја, на гората на којашто Исус им закажа средба. 17 Кога Го видоа, тие Му се поклонија, иако некои од нив останаа неуверени. 18 Приближувајќи им се, Исус им рече:

„Ми се даде целата власт, на небото и на Земјата.

19 Одете меѓу сите народи и создадете од нив Мои ученици;

крштавајте ги во името на Таткото, Синот и Светиот Дух;

20 Учете ги новите следбеници да го извршуваат сето она што вам ви го заповедав.“

Footnotes

  1. Матеј 28:10 Се мисли на Неговите следбеници, а не на родени браќа.