Add parallel Print Page Options

Исус ги критикува верските водачи

(Мк. 12:38-39; Лк. 11:43,46; 20:45-46) 23 Потоа Исус им се обрати на луѓето и на Своите ученици: „Вероучителите и фарисеите се овластени да ве поучуваат од Мојсеевиот Закон. Затоа, извршувајте го и слушајте го она што тие го проповедаат; но не угледувајте се на нив, бидејќи тие не го практикуваат тоа што го проповедаат. Тие им товарат на луѓето тешки товари кои одвај можат да се носат, а самите ни со прст не помагаат. Се што прават тие, го прават за да се покажат пред луѓето: со себе носат дебели молитвеници, си пришиваат долги реси на своите мантии, ги сакаат почесните места на гозбите и челните места по храмовите[a]; сакаат да бидат поздравувани на јавни места и нарекувани со почесни титули[b]. А вие немојте да се нарекувате со почесни титули[c], бидејќи само Еден е Тој што заслужува почесна титула, а сите вие сте браќа. И на никого на Земјава не обрнувајте му се со „Оче“, зашто имате само еден Отец, а тоа е Бог на небото. 10 Не треба да се нарекувате ни водачи, зашто имате само еден Водач, а тоа е Месијата[d]. 11 Најголемиот меѓу вас нека ви биде слуга, 12 зашто, кој се возвишува, ќе биде понижен, а кој се понизува, ќе биде возвишен.“

Осуда на свештеничкото лицемерство

13 „Тешко вам, вероучители и фарисеи[e], лицемери ниедни! Вие пред носот на луѓето им ги затворате вратите на небесното царство: ниту вие влегувате, ниту ги пуштате да влезат оние кои се обидуваат!

14 (Тешко вам, вероучители и фарисеи, лицемери ниедни! Вие ги искористувате вдовиците и ги ограбувате нивните домови, а потоа редите долги молитви! Затоа вие ќе бидете посурово казнети!)[f]

15 Тешко вам, вероучители и фарисеи, лицемери ниедни! Океани и земји обиколувате за да придобиете еден следбеник, а кога ќе го придобиете го претворате во син на пеколот, двапати полош од вас!

16 Тешко вам, слепи водачи, кои велите: ,Ако некој се заколне во Божјиот храм, тоа на ништо не го обврзува, но ако се заколне во црковното злато, тогаш, тоа го обврзува!‘ 17 Безумници и слепци ниедни! Што е поважно: златото или храмот што го прави златото да биде свето!? 18 И ова го велите: ,Ако некој се заколне во олтарот, тоа на ништо не го обврзува, а ако се заколне во жртвениот прилог на олтарот, тогаш, тоа го обврзува!‘ 19 Слепци ниедни! Што е поважно: жртвениот прилог на олтарот или олтарот што го прави прилогот да биде свет!? 20 Тој што се заколнува во олтарот, се заколнува во него и во се што е на него! 21 Тој што се заколнува во храмот, се заколнува во него и во Бога Кој е присутен во него! 22 Тој што се заколнува во небото, се заколнува во Божјиот престол и во Бога, Кој седи на него!

23 Тешко вам, вероучители и фарисеи, лицемери ниедни! Вие давате десеток од зачините, како што се нането, копрата и кимот, а ги запоставувате најважните барања на Божјиот Закон: праведноста, милоста и верата! Да, десеток треба да давате, но не смеете да ги запоставувате најважните работи. 24 Слепи водачи ниедни! Комарец цедите, а камила голтате!

25 Тешко вам, вероучители и фарисеи, лицемери ниедни! Чашите и чиниите однадвор ги миете, а однатре се полни со она што сте го зеле преку грабеж и себично лакомство! 26 Слеп фарисеју! Прво нека биде чисто тоа што е во чашата, па ќе и биде чиста и надворешноста!

27 Тешко вам, вероучители и фарисеи, лицемери ниедни! Вие сте како варосани гробови кои однадвор изгледаат убаво, а внатре се полни со коски на мртовци и со изгниени трупови! 28 На луѓето им се прикажувате како праведници, а однатре сте полни со лицемерство и гревови!“

Лицемерните свештеници ќе бидат казнети

(Лк. 11:47-51; 13:34-35) 29 „Тешко вам, вероучители и фарисеи, лицемери ниедни! Вие им ѕидате гробници на пророците и ги украсувате спомениците на праведниците, 30 и велите: ,Да живеевме во времето на нашите предци, ние немаше да соучествуваме во убивањето на пророците!‘ 31 Така самите признавате дека сте им потомци на оние што ги убиваа пророците! 32 Затоа, ајде, довршете го делото на вашите предци! 33 Змии ниедни и змиски рожби! Како ќе ја избегнете пресудата за во пеколот[g]!? 34 Затоа, еве, испраќам меѓу вас пророци и мудри луѓе и вероучители, а вие некои од нив ќе убиете, на крст ќе ги распнете, а некои ќе ги камшикувате по синагогите и ќе ги прогонувате од еден град во друг. 35 Така, врз вас ќе падне казната за сите невини жртви на Земјата, од убиството на праведниот Авел до убиството на Захарија, синот на Берекија, кого го убивте меѓу храмот и жртвеникот! 36 Ве уверувам дека казната за сите овие убиства ќе падне врз оваа генерација!

37 Ерусалиме, Ерусалиме, што ги убиваш пророците и ги каменуваш Божјите пратеници испратени во тебе! Колкупати сакав да ги закрилам твоите жители како квачката што ги собира пилињата свои под крилјата, но вие не сакавте! 38 Затоа, вашиот храм[h] ќе ви се препушти вам и ќе запусти. 39 Ви кажувам дека отсега нема да Ме видите се додека не речете: ,Благословен да биде Оној што доаѓа во името на Господ[i]!‘“

ИСУС ЈА ПРЕТСКАЖУВА ИДНИНАТА НА СВЕТОТ

Footnotes

  1. Матеј 23:6 Буквално: синагогите. Појаснување има во Мт. 4:23.
  2. Матеј 23:7 Во оригиналот: Раби, што значи учител, но зборот се користел и за почесно обраќање.
  3. Матеј 23:8 Во оригиналот: Раби.
  4. Матеј 23:10 Или: Христос. Христос е грчки еквивалент за хебрејскиот збор Месија (Машија).
  5. Матеј 23:13 Појаснувања има соодветно во Мт. 2:4 и 9:34.
  6. Матеј 23:14 Овој стих го има само во некои ракописи и во Мк. 12:40.
  7. Матеј 23:33 На грчки: Геена.
  8. Матеј 23:38 Буквално: дом.
  9. Матеј 23:39 Псалм 118:26.