Add parallel Print Page Options

Кој ќе биде најголем во небесното царство?

(Мк. 9:33-37; Лк. 9:46-48) 18 Во тоа време учениците дојдоа кај Исус и Го прашаа: „Кој од нас ќе биде најголем во небесното царство?“ Исус повика кај Себе едно детенце, го исправи пред нив и им рече: „Ве уверувам дека, доколку не се покаете и не станете како малите деца, нема ни да влезете во небесното царство! Најголем во небесното царство е оној што ќе се понизи и ќе биде како ова детенце. И кој ќе прими едно вакво детенце во Мое име, Мене ме прима.“

Опомена против наведување на невера

(Мк. 9:42-48; Лк. 17:1-2) „Ако некој биде причинител за отстапување[a] од верата во Мене на едно од овие најмаливе, подобро би му било да си стави воденички камен околу вратот и да се удави на дното од морето! Страшно е што на светот има причинители[b] поради кои луѓе отпаѓаат од верата. Навистина, такви секогаш има, но тешко си му на оној преку кого причините за невера доаѓаат!“

„Ако твојата рака или нога те наведува на грев - отсечи ја и фрли ја! Подобро е да влезеш во вечниот живот со една рака или со една нога, отколку со двете да завршиш во вечниот оган! Или, ако твоето око те наведува на грев - извади го и фрли го! Подобро е да влезеш во вечниот живот, макар и со едно око, отколку со две очи да бидеш фрлен во огнениот пекол!“

Споредба со загубената овца

(Лк. 15:3-7) 10 „Внимавајте да не потцените ниедно од овие најмалечкиве, зашто нивните ангели на небото се постојано со Мојот небесен Татко.“

11 (Зашто Синот Човечки дојде за да ги спаси оние што се загубени.)[c]

12 „Што мислите: ако некој има сто овци и една од нив се загуби, нема ли да ги остави деведесет и деветте и да појде по ридот да ја бара загубената? 13 Па кога ќе ја најде, сигурно ќе и се радува повеќе отколку на деведесет и деветте кои не се загубиле! 14 Така ни вашиот[d] небесен Татко не сака да се загуби ниедна душа, макар и од овие најмалечкиве.“

Ако ти згреши некој христијанин

(Лк. 17:3) 15 „Ако некој христијанин ти згреши, појди кај него и укажи му ја грешката насамо. Ако те послуша - повторно си го придобил како свој ближен[e]. 16 Ако не те послуша, појди кај него со уште еден или двајца сведоци, за да биде утврдена секоја изјава пред двајца или тројца сведоци[f]. 17 Ако тој и нив не ги послуша, тогаш изнеси ја целата работа пред црквата. Доколку тој и црквата не ја послуша, тогаш однесувај се спрема него како спрема неверник или како спрема собирач на данок[g].“

18 „Зашто, ве уверувам, дека, она што ќе го врзете на Земјата ќе остане врзано и на небесата, и она што ќе го разврзете на Земјата ќе биде разврзано и на небесата.

19 Исто така, ви го кажувам и ова: ако двајца од вас на Земјата сложно се молат за нешто, Мојот небесен Татко ќе им го исполни. 20 Зашто, каде што двајца или тројца ќе се здружат под Моето име, и Јас сум таму, меѓу нив.“

Принцип на неограничено простување

21 Тогаш Петар Му пристапи на Исус и Го праша: „Ако еден од моите браќа повеќепати ми згреши, колкупати треба да му простувам? Седум пати ли?“

22 А Исус му одговори: „Не седумпати, туку седумдесет пати по седум!

23 Ќе ви објаснам преку една споредба. Небесното царство може да се спореди со цар којшто решил да си ги расчисти сметките со своите слуги на кои им позајмил од своите пари. 24 Кога почна да проверува, му доведоа еден што му должеше десет илјади таланти[h]. 25 Бидејќи слугата не можеше да си го плати долгот, господарот нареди да биде продаден како роб заедно со жената и децата и со се што поседуваа, па така да си го наплати долгот. 26 Тогаш слугата падна ничкум пред царот и почна да го моли: „Стрпи се со мене и ќе ти го исплатам целиот долг!“ 27 На царот му падна жал и го пушти, отпишувајќи му го долгот.

28 Но кога овој слуга излезе, сретна еден од своите другари кој му должеше сто денарии[i], па го фати за гуша и почна да го дави, викајќи му: „Врати ми го долгот!“ 29 Тогаш неговиот другар клекна и почна да го моли: „Стрпи се со мене и ќе ти го исплатам целиот долг!“ 30 Но овој не сакаше, туку го фрли в затвор додека не му го врати долгот. 31 Кога другите слуги видоа што се случи, многу се огорчија, па отидоа кај царот и му го кажаа сето ова. 32 Тогаш царот го повика оној слуга и му рече: „Колку си лош! Кога ти ме молеше, јас ти го простив целиот долг. 33 Не требаше ли да му се смилуваш на твојот другар како што јас ти се смилував!?“ 34 Царот беше толку лут, што го фрли овој слуга в затвор, додека не му го врати целиот долг. 35 Така ќе постапи со вас и Мојот небесен Татко, доколку од срце не си простувате едни на други.“

Footnotes

  1. Матеј 18:6 Или: за паѓање во грев на едно од овие најмаливе кои веруваат во Мене.
  2. Матеј 18:7 Буквално: соблазнувања.
  3. Матеј 18:11 Овој стих го има само во некои ракописи.
  4. Матеј 18:14 Во некои ракописи стои: Мојот.
  5. Матеј 18:15 Буквално: брат. Се работи за меѓусебни односи меѓу христијаните.
  6. Матеј 18:16 Старозаветна регулатива, 5 Мој. 19:15.
  7. Матеј 18:17 Појаснување кај Мт. 5:46. Во овој контекст означува „предавник“.
  8. Матеј 18:24 Станува збор за огромна сума пари.
  9. Матеј 18:28 Станува збор за мала сума пари.