A A A A A
Bible Book List

Матей 9 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус излекува парализиран човек

Исус се качи в една лодка, прекоси езерото и се върна в своя град. Няколко души доведоха при него един парализиран, който лежеше на рогозка. Като видя вярата им, Исус каза на парализирания: „Смело, синко! Греховете ти се прощават!“

Някои от законоучителите чуха това и си казаха: „Този човек богохулства!“

Исус знаеше какво мислят и им каза: „Защо таите зли мисли? Кое е по-лесно: да кажа «Греховете ти се прощават» или да кажа «Стани и ходи»? Но аз ще ви покажа, че Човешкият Син [a] има власт на земята да прощава грехове.“ След това каза на парализирания: „Стани! Вземи рогозката си и си върви вкъщи!“ И човекът стана и си отиде. Като видяха това, тълпите се изпълниха със страхопочитание и прославиха Бога, че бе дал такава власт на хората.

Исус призовава Матей

Когато Исус си тръгваше, видя един бирник на име Матей, който седеше на работното си място. Исус му каза: „Последвай ме!“ И той стана и го последва.

10 Докато Исус се хранеше в къщата, дойдоха много бирници и грешници и ядоха с него и учениците му. 11 Като видяха това, фарисеите [b] запитаха учениците му: „Защо вашият учител яде с бирници и грешници?“

12 Исус ги чу и им каза: „Не здравите се нуждаят от лекар, а болните. 13 Затова идете и научете какво означава това писание: «Милост искам, а не жертва.» [c] Понеже дойдох да призова не праведните хора, а грешниците.“

Исус не е като другите религиозни юдеи

14 Тогава учениците на Йоан [d] дойдоха при Исус и го попитаха: „Защо ние и фарисеите [e] постим често, а твоите ученици не постят?“

15 Исус им отговори: „Сватбарите не скърбят, докато младоженецът е с тях, нали? Но ще дойдат дни, когато младоженецът ще им се отнеме и тогава те ще тъгуват и ще постят.

16 Никой не зашива кръпка от нов плат върху стара дреха, защото кръпката ще се свие, ще съдере плат от дрехата и скъсаното ще стане още по-голямо. 17 Така също никой не налива ново вино в стари мехове, защото ще се спукат, виното ще изтече, а меховете ще се похабят. Ново вино се налива в нови мехове. Така и виното, и меховете се запазват.“

Исус съживява мъртво момиче и излекува болна жена

18 Докато Исус им говореше тези неща, един управител на синагогата [f] дойде при него, поклони му се и каза: „Дъщеря ми току-що умря, но ела и положи ръката си [g] върху нея и тя ще оживее.“

19 Исус стана и го последва заедно с учениците си. 20 Една жена, която от дванадесет години страдаше от кръвотечение, се приближи до Исус в гръб и докосна края на дрехата му, 21 защото непрекъснато си повтаряше: „Ако само докосна дрехата му, ще оздравея.“

22 Исус се обърна, видя я и каза: „Смело, дъще! Вярата ти те излекува.“ И в същия миг жената оздравя.

23 Когато Исус пристигна в къщата на управителя и видя свирачите и тълпата покрусени хора, 24 каза: „Излезте! Момичето не е умряло, а само спи.“ Но всички започнаха да му се присмиват. 25 След като отпратиха хората, Исус влезе в стаята на момичето, взе ръката му и то стана. 26 Новината за това се разнесе из цялата област.

Исус излекува още хора

27 Когато Исус си отиваше от това място, двама слепи тръгнаха след него и викаха: „Смили се над нас, Сине Давидов [h]!“

28 Исус влезе в една къща и слепите се приближиха към него. Той ги попита: „Вярвате ли, че мога да направя така, че да прогледнете?“ Те отговориха: „Да, Господи!“

29 Тогава Исус докосна очите им и каза: „Нека стане така, както сте повярвали.“ 30 И зрението им се възстанови. Исус строго ги предупреди: „Гледайте никой да не научи за това!“ 31 Но те излязоха и разпространиха вестта за него из цялата област.

32 Когато двамата мъже си тръгваха, няколко души доведоха при Исус друг човек, който не можеше да говори, защото беше обладан от демон. 33 След като демонът беше прогонен, немият човек проговори. Струпалите се хора бяха удивени и казаха: „Никога не сме виждали подобно нещо в Израел!“

34 Но фарисеите [i] казваха: „Главатарят на демоните му дава власт да прогонва демони!“

Работниците са малко

35 Исус пътуваше из всички градове и села. Той поучаваше в синагогите [j] им, проповядваше Благата вест за царството и лекуваше всякаква болест и немощ. 36 Когато видя тълпите хора, Исус ги съжали, защото бяха измъчени и безпомощни като овце, които нямат пастир. 37 Тогава каза на учениците си: „Жътвата е изобилна, а работниците са малко. 38 Затова, молете се на Господаря на жътвата да изпрати работници на своята жътварска нива.“

Footnotes:

  1. Матей 9:6 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
  2. Матей 9:11 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  3. Матей 9:13 Цитат от Ос. 6:6.
  4. Матей 9:14 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
  5. Матей 9:14 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  6. Матей 9:18 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
  7. Матей 9:18 + полагам ръце Полагането на ръце се използва за излекуване, за предаване на духовна дарба, за назначаване в служение или просто за благославяне.
  8. Матей 9:27 + Давидов Син Име на Христос (Месията) съгласно пророчествата, че той ще произхожда от рода на Давид, втория цар на Израeл (около 1000 г. пр. Хр.).
  9. Матей 9:34 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  10. Матей 9:35 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes