A A A A A
Bible Book List

Матей 9 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Излекуване и опрощаване на парализиран

След това Той се качи в една лодка, отплава на другия бряг и пристигна в Своя Си град. И ето донесоха при Него един парализиран човек, който лежеше на носилка. Когато Иисус видя вярата им, каза на парализирания: „Смелост, синко, прощават ти се греховете!“ Тогава някои от книжниците си помислиха: „Той богохулства.“ А Иисус, като разбра мислите им, каза: „Защо мислите лоши неща в сърцата си? Защото кое е по-лесно? Да кажа ‘Прощават ти се греховете’ ли или да кажа ‘Стани и ходи’? Но ще разберете, че Синът човешки има власт да прощава грехове на земята.“ Затова каза на парализирания: „Стани, вземи носилката си и се прибери у дома си!“ Тогава той стана и отиде у дома си. Като видя това, множеството народ се смая и прослави Бога, Който е дал такава власт на хората.

Призоваване на Матей. Иисус Христос сред митари и грешници

Когато Иисус вървеше по-нататък, видя да седи на митницата човек на име Матей и му каза: „Последвай Ме!“ Той стана и Го последва.

10 Докато Иисус седеше на трапеза в неговата къща, ето много митари и грешници дойдоха и насядаха на трапезата заедно с Него и учениците Му. 11 А фарисеите, като видяха това, казаха на учениците Му: „Защо вашият Учител яде заедно с митари и грешници?“ 12 Но Той чу това и каза: „Не здравите имат нужда от лекар, а болните. 13 Постарайте се да разберете какво значи: ‘Милост искам, а не жертва.’ Защото не съм дошъл да призова към покаяние праведниците, а грешниците.“

Относно поста

14 Тогава дойдоха при Него учениците на Йоан и попитаха: „Защо ние и фарисеите постим много, а Твоите ученици не постят?“ 15 Иисус им отговори: „Нима могат сватбарите да тъгуват, докато при тях е младоженецът? Но ще настъпят дни, когато ще им се отнеме младоженецът – тогава те ще постят. 16 Никой не кърпи стара дреха с нов плат. Защото пришитата кръпка ще разкъса старата дреха и дупката ще стане още по-грозна. 17 Също тъй не наливат ново вино в стари мехове. Инак меховете ще се спукат и виното ще изтече, и меховете ще се похабят. Ново вино наливат в нови мехове – тъй ще се запази и едното, и другото.“

Излекуване на жената с кръвотечение и възкресяване на дъщерята на Яир

18 Докато Иисус им говореше това, ето един началник дойде, поклони се пред Него и каза: „Моята дъщеря току-що умря. Но ела, възложи ръката Си върху нея и тя ще живее.“ 19 Иисус стана и тръгна след него заедно с учениците Си.

20 И ето една жена, която страдаше дванадесет години от кръвотечение, се приближи отзад и се допря до края на дрехата Му. 21 Защото тя си мислеше: „Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея.“ 22 Иисус се обърна, видя я и каза: „Смелост, дъще, твоята вяра те изцели!“ И от този миг жената оздравя.

23 А когато Иисус влезе в дома на началника и видя свирачите[a] и разтревожените хора, 24 каза: „Излезте, защото момичето не е умряло, а само спи.“ Тогава те Му се присмиваха. 25 А когато множеството беше отстранено, Той влезе и хвана ръката на момичето; и то се изправи. 26 И слухът за станалото се разнесе по цялата област.

Излекуване на двама слепи

27 Когато Иисус си отиваше оттам, двама слепи тръгнаха след Него и викаха: „Смили се над нас, Сине Давидов!“ 28 А като влезе вкъщи, слепите се приближиха до Него. Иисус ги попита: „Вярвате ли, че Аз мога да извърша това?“ Те Му отговориха: „Да, Господи!“ 29 Тогава Той се докосна до очите им и каза: „Нека ви бъде според вашата вяра.“ 30 И очите им се отвориха. А Иисус строго им заповяда: „Внимавайте никой да не узнае за това.“ 31 Но когато излязоха, те разнесоха вестта за Него по цялата област.

Излекуване на ням, обхванат от зъл дух

32 Докато те излизаха, ето доведоха при Него ням човек, обхванат от бяс. 33 Веднага щом бесът бе изгонен, немият проговори. Насъбралите се бяха в почуда и казваха: „Никога такова нещо не се е виждало в Израил.“ 34 А фарисеите казваха: „Той изгонва бесове със силата на бесовския княз.“

35 Тъй Иисус обикаляше всички градове и села, поучаваше в синагогите им, проповядваше благовестието за царството Божие и изцеляваше всяка болест и всяко страдание сред народа.

36 А като видя тълпите народ, стана Му жално за тях, защото бяха изнурени и пръснати като овце без пастир. 37 Тогава каза на учениците Си: „Жетвата е голяма, а жетварите са малко. 38 Затова се молете на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.“

Footnotes:

  1. 9:23 Погребалният юдейски обряд включвал и свирене на тъжни мелодии.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes