A A A A A
Bible Book List

Матей 8 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус излекува прокажен човек

Когато Исус слезе от хълма, огромни тълпи от хора го последваха. Тогава един прокажен човек се приближи, коленичи пред него и каза: „Господи, ти имаш власт и стига да поискаш, можеш да ме излекуваш.“

Исус протегна ръката си, докосна го и каза: „Искам – бъди здрав!“ И проказата му беше излекувана незабавно. Тогава Исус му каза: „Гледай да не кажеш на никого за това. Но иди и се покажи на свещеника, [a] а после принеси дара, който Моисей е заповядал. Така всички ще знаят, че сега си излекуван.“

Исус излекува слугата на стотник

Когато Исус влезе в Капернаум, един стотник [b] се приближи към него и го помоли за помощ, казвайки: „Господи, слугата ми лежи вкъщи парализиран и страда от непоносими болки.“

Исус му каза: „Ще дойда и ще го излекувам.“

Стотникът отговори: „Господи, аз не съм достоен да влезеш в къщата ми. Нужно е само да заповядаш и слугата ми ще оздравее. Знам това, защото аз самият съм подвластен на началници, а имам и войници, които са ми подчинени. Като кажа на един: «Иди!», той отива. На друг казвам: «Ела тук!» и той идва. Казвам на слугата си: «Направи това!» и той го прави.“

10 Като чу тези думи, Исус се удиви и каза на хората, които го следваха: „Истина ви казвам: не съм виждал такава вяра у никого в Израел. 11 Казвам ви, че много хора ще дойдат от изток и от запад и наред с Авраам, Исаак и Яков ще заемат местата си на празненството в небесното царство. 12 А законните наследници на царството ще бъдат изхвърлени вън, в тъмнината, и там ще плачат и скърцат със зъби.“

13 Тогава Исус каза на стотника: „Върви си у дома. Нека стане така, както си повярвал.“ И в същия миг слугата му оздравя.

Исус излекува много хора

14 Исус пристигна в къщата на Петър и видя, че тъщата му лежи с треска. 15 Той докосна ръката й и треската я напусна. Тогава тя стана и започна да му прислужва.

16 Когато настъпи вечерта, доведоха при Исус много хора, обладани от демони, и само с една своя дума той прогони духовете и излекува всички болни. 17 Това се случи, за да се изпълни казаното чрез пророк Исая:

„Той премахна болестите ни
    и отнесе страданията ни.“ [c]

По стъпките на Исус

18 Когато видя насъбралия се около него народ, Исус нареди на учениците си да отидат на отсрещната страна на езерото. 19 Тогава един законоучител се приближи до него и му каза: „Учителю, ще те следвам, където и да отидеш.“

20 Исус му отвърна: „Лисиците си имат леговища и небесните птици – гнезда, а Човешкият Син [d] няма къде да подслони главата си.“

21 Друг ученик му каза: „Господи, позволи ми първо да отида да погреба баща си.“

22 Но Исус му отговори: „Последвай ме и остави мъртвите сами да погребват своите мъртъвци.“

Исус укротява буря

23 Исус се качи в една лодка и учениците му го последваха. 24 Тогава над езерото се надигна такава силна буря, че вълните заливаха лодката. А Исус спеше. 25 Учениците се приближиха до него и го събудиха, казвайки: „Господи, спаси ни! Ще загинем!“

26 Исус им отговори: „Защо се страхувате? Много малка ви е вярата!“ После стана, смъмри ветровете и езерото и настъпи мъртва тишина.

27 Хората бяха изумени и казаха: „Какъв е този човек? Дори ветровете и езерото му се подчиняват!“

Исус прогонва демони от двама мъже

28 Когато Исус стигна до Гадаринската страна [e] на другия бряг на езерото, към него се приближиха двама обладани от демони, които идваха откъм гробниците. Тези мъже така буйстваха, че никой не можеше да мине по този път. 29 „Какво искаш от нас, Божий Сине? – крещяха те. – Да ни измъчваш преди определеното време ли си дошъл тук?“

30 На разстояние от тях пасеше голямо стадо свине. 31 Демоните молеха Исус: „Ако ни прогониш от тези хора, изпрати ни в стадото свине!“

32 Исус им каза: „Вървете!“ И те излязоха и се вселиха в свинете. Тогава цялото стадо се втурна надолу по стръмната урва към езерото и свинете се издавиха във водата. 33 Мъжете, които се грижеха за стадото, избягаха. Те отидоха в града и разказаха на хората всичко, което се беше случило със свинете и с обладаните от демони. 34 Тогава целият град отиде да посрещне Исус и като го видяха, помолиха го да напусне тяхната област.

Footnotes:

  1. Матей 8:4 покажи се на свещеника Според закона на Моисей свещеник трябва да засвидетелства, че болен от проказа е оздравял. Вж. Лев. 14:1-32.
  2. Матей 8:5 + стотник Римски военачалник, на когото са подчинени 100 войника.
  3. Матей 8:17 Исая 53:4
  4. Матей 8:20 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
  5. Матей 8:28 Гадаринската страна Област на югоизток от Галилейското езеро.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes