A A A A A
Bible Book List

Матей 8 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Чудесата на Иисус Христос: Излекуване на прокажен

А когато слезе от планината, последваха Го много хора. И, ето приближи се един човек, болен от проказа. Той Му се кланяше и казваше: „Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.“ Тогава Иисус протегна ръка, докосна го и рече: „Искам, бъди здрав!“ И той веднага се очисти от проказата. А Иисус му заръча: „Внимавай, не разказвай това на никого, но иди, покажи се на свещеника и принеси дара, предписан от Мойсей – като свидетелство пред свещениците!“

Излекуване на слугата на стотника

Когато Иисус влезе в Капернаум, до Него се приближи един стотник и Му се молеше: „Господи, слугата ми лежи парализиран у дома и страда от непоносими болки.“ Той му каза: „Ще дойда и ще го излекувам.“ В отговор стотникът рече: „Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Нали и аз съм човек, подчинен на по-висока власт; и имам войници, подчинени на мене. На един казвам: ‘Иди’ – и отива, на друг: ‘Ела’ – и идва, а на слугата си: ‘Направи това’, и той го прави.“ 10 Когато Иисус чу това, Той се учуди и рече на онези, които Го следваха: „Истината ви казвам: дори в Израил не намерих толкова голяма вяра. 11 Казвам ви още: ще дойдат още много хора от изток и запад и ще насядат на трапеза в небесното царство заедно с Авраам, Исаак и Яков, 12 а синовете на царството[a] ще бъдат изхвърлени навън – в тъмнината. Там ще има плач и скърцане със зъби.“ 13 А на стотника Иисус каза: „Иди си! Нека стане тъй, както си повярвал!“ И в същия миг слугата му оздравя.

Излекуване на тъщата на Петър

14 Когато дойде в дома на Петър, Иисус видя, че тъщата му лежи болна от силна треска. 15 Тогава Той се докосна до ръката ѝ и треската изчезна. Тя стана и Му прислужваше.

16 А когато се свечери, доведоха при Него много болни, обхванати от зли духове. И Той само с една дума изгони духовете и излекува всички болни. 17 Тъй се изпълни словото на пророк Исаия, който казва: „Той взе върху Себе Си нашите страдания и понесе болестите ни.“

Изисквания към последователите на Иисус Христос

18 Когато Иисус се видя заобиколен от много народ, заповяда на учениците Си да отплават на другия бряг. 19 Тогава един книжник се приближи до Него и Му рече: „Учителю, ще Те следвам, където и да отидеш.“ 20 А Иисус му каза: „Лисиците си имат леговища и птиците – гнезда, а Синът човешки няма къде глава да подслони.“ 21 Друг един от учениците Му каза: „Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си.“ 22 Но Иисус му отговори: „Последвай Ме и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.“

Укротяване на бурята

23 И когато влезе в една лодка, след Него влязоха и учениците Му. 24 И, ето изведнъж в езерото се разрази силна буря, тъй че вълните заливаха лодката. А Той спеше. 25 Тогава учениците Му се приближиха до Него, събудиха Го и завикаха: „Господи, спаси ни, загиваме!“ 26 А Той им каза: „Защо сте тъй страхливи, маловерци?“ И като стана, запрети на ветровете и на вълните и настъпи пълно затишие. 27 А хората с удивление казаха: „Какъв е Този, че и ветровете, и вълните Му се покоряват?“

Изгонване на бесове

28 Когато Иисус достигна отвъдния бряг – в областта на гадаринците[b], срещнаха Го двама души, обхванати от бесове. Те излизаха от гробищата и бяха тъй свирепи, че никой не смееше да мине по този път. 29 Щом Го видяха, те завикаха с думите: „Какво искаш от нас, Иисусе, Сине Божий? Нима си дошъл тука да ни мъчиш преди време?“ 30 А далеч от тях пасеше голямо стадо свине. 31 Бесовете Го молеха с думите: „Ако ни изгониш, позволи ни да влезем в стадото свине.“ 32 И Той им каза: „Идете!“ Тогава те излязоха от двамата и влязоха в стадото свине. И цялото стадо свине се втурна надолу по стръмнината в езерото и се издави във водата. 33 А свинарите избягаха и като отидоха в града, разказаха за всичко, както и за случилото се с обхванатите от бесове. 34 Тогава целият град излезе да посрещне Иисус. Като Го видяха, молеха Го да напусне страната им.

Footnotes:

  1. 8:12 Образно обозначение на израилския народ.
  2. 8:28 В някои ръкописи: „гергесинци“.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes