A A A A A
Bible Book List

Матей 6 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Учението на Исус за даването

Внимавайте да не вършите добри дела пред хората, за да ви видят. В противен случай няма да получите награда от своя Баща в небесата.

И така, когато даваш на нуждаещите се, не тръби за това пред себе си, както правят лицемерите в синагогите [a] и по улиците, за да бъдат похвалени от хората. Истина ви казвам: това е цялата награда, която някога ще получат. Но, когато ти даваш на нуждаещите се, не позволявай лявата ти ръка да узнае какво прави дясната, за да остане милостинята ти в тайна. Тогава твоят Баща, който вижда какво се върши тайно, ще те възнагради.

Учението на Исус за молитвата

А когато се молите, не бъдете като лицемерите. Те обичат да стоят и да се молят в синагогите [b] и по ъглите на улиците, за да ги виждат хората. Истина ви казвам: това е цялата награда, която някога ще получат. Но, когато ти се молиш, иди в стаята си, затвори вратата и се помоли на своя Баща, който е невидим. Тогава твоят Баща, който вижда какво се върши тайно, ще те възнагради.

Когато се молите, не говорете празни приказки като езичниците, [c] които си мислят, че ще бъдат чути поради многословието си. Не бъдете като тях, защото вашият Баща знае от какво имате нужда още преди да сте го помолили. Затова, молете се така:

«Отче наш, който си в небесата,
да се почита името ти,
10 да настъпи царството ти,
да се изпълни волята ти
    както на небето,
    така и на земята.
11 Дай ни днес хляба,
    от който се нуждаем.
12 Прости греховете ни
    така, както и ние сме простили на онези,
    които са ни сторили зло.
13 И не ни изправяй
    пред изкушение,
а ни избави от лукавия.» [d]

14 Защото, ако вие прощавате на хората греховете им, то и вашият небесен Баща ще ви прощава. 15 Но ако вие не прощавате на хората, тогава и вашият Баща няма да прощава греховете ви.

Учението на Исус за поста

16 Когато постите, не се правете на печални като лицемерите, които нарочно занемаряват външния си вид, за да покажат на хората, че постят. Истина ви казвам: това е цялата награда, която някога ще получат. 17 Но, когато ти постиш, спретни се и измий лицето си, 18 така че не хората да забележат, че постиш, а само твоят Баща, който е невидим. Тогава твоят Баща, който вижда какво се върши тайно, ще те възнагради.

Съкровища в небето

19 Не трупайте съкровища на земята, където молците и ръждата ще ги унищожат, а и крадци могат да се вмъкнат и да ги откраднат. 20 По-добре трупайте съкровища в небето, където нито молци, нито ръжда ще ги унищожат и където крадци не могат да се вмъкнат и да ги откраднат. 21 Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.

Светлина и тъмнина

22 Очите са светлината за тялото, така че ако очите ти са здрави, цялото ти тяло ще е изпълнено със светлина. 23 Но ако очите ти са болни, цялото ти тяло ще тъне в мрак. А ако единствената светлина, която имаш, е в действителност тъмнина, тогава тъмнината наистина ще е голяма!

Може ли човек да служи на двама господари

24 Никой не може да служи едновременно на двама господари, защото или ще мрази единия и ще обича другия, или ще бъде предан на единия и ще презира другия. Не можете да служите и на Бога, и на Парите. [e]

Поставяйте Божието царство на първо място

25 Затова ви казвам: не се безпокойте за живота си – какво ще ядете и какво ще пиете; нито се безпокойте за тялото си – какви дрехи ще носите. Не е ли животът по-важен от храната и тялото – по-важно от дрехите? 26 Погледнете птиците в небето! Те не сеят и не жънат, нито събират зърно в хамбари, но небесният ви Баща ги храни. Не сте ли вие по-ценни от тях? 27 Кой от вас може с безпокоене да удължи живота си с един единствен ден?

28 И защо се тревожите за дрехите? Помислете си за полските кремове и вижте как растат. Те не работят и не си правят дрехи. 29 Но казвам ви: дори Соломон, при цялото си великолепие, не се е обличал като нито един от тях. 30 И ако Бог облича така полската трева, която днес я има, а утре ще я хвърлят в пещта, няма ли много повече да облече вас? Много малка ви е вярата!

31 И така, не се тревожете и не казвайте «Какво ще ядем?» или «Какво ще пием?», или «Какво ще облечем?» 32 Езичниците търсят всичко това. Но вашият небесен Баща знае, че имате нужда от всички тези неща. 33 Затова преди всичко друго търсете Божието царство и това, което Бог изисква от вас, и всички тези неща ще ви бъдат дадени в добавка. 34 Не се тревожете за утрешния ден, защото утрешният ден ще си има свои тревоги. Всеки ден си има достатъчно свои проблеми.

Footnotes:

  1. Матей 6:2 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
  2. Матей 6:5 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
  3. Матей 6:7 + езичници По онова време евреите наричат всички останали хора езичници.
  4. Матей 6:13 Някои гръцки ръкописи добавят: „Защото на теб принадлежат и царството, и силата, и славата, завинаги. Амин.“
  5. Матей 6:24 Парите Букв.: „мамона“, семитска дума, означаваща пари или богатства.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes