A A A A A
Bible Book List

Матей 4 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Дяволът изкушава Исус

После Духът отведе Исус в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. След като пости четиридесет дни и нощи, Исус много огладня. Тогава изкусителят дойде при него и каза: „Ако си Божият Син, заповядай на тези камъни да станат хлябове!“

А Исус му отговори: „Писано е:

«Никой не може да живее само с хляб.
    Животът на човека зависи от всичко, което Бог казва.»“ [a]

Тогава дяволът го отведе в святия град, постави го на най-високото място на храма и му каза: „Ако си Божият Син, хвърли се долу! Защото е писано:

«Той ще заповяда на ангелите си
    да бдят над теб
и те ще те носят на ръце,
за да не удариш крака си
    в камък.»“ [b]

Исус му каза: „Но писано е също:

«Не поставяй на изпитание Господа, твоя Бог!»“ [c]

После дяволът заведе Исус на един много висок хълм, показа му всички царства на света и тяхното великолепие и му каза: „Ще ти дам всички тези неща, ако коленичиш и ми се поклониш.“

10 Тогава Исус му каза: „Иди си, Сатана! Писано е:

«Покланяй се на Господа, твоя Бог,
    и само на него служи!»“ [d]

11 След това дяволът го остави и ангели дойдоха и се грижиха за Исус.

Исус започва делото си в Галилея

12 Когато чу, че Йоан [e] е хвърлен в затвора, Исус се върна в Галилея. 13 Той не остана в Назарет, а отиде да живее в Капернаум – град, близо до Галилейското езеро, в областта на Завулон и Нефталим. 14 Това стана, за да се изпълни казаното чрез пророк Исая:

15 „Земята на Завулон и
земята на Нефталим,
    по пътя към морето,
    отвъд река Йордан,
Галилея, дом на езичници [f]
16 хората, които живеят в тъмнина,
    видяха ярка светлина
и светлина изгря над онези,
    които живеят в земя,
    мрачна като смъртта.“ [g]

17 Оттогава Исус започна да проповядва, като казваше: „Покайте [h] се, защото небесното царство наближава.“

Исус призовава първите си ученици

18 Както си вървеше край Галилейското езеро, Исус видя двама братя – Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, които бяха рибари и в този момент хвърляха мрежата си в езерото. 19 Исус им каза: „Последвайте ме и аз ще ви науча как да ловите хора.“ 20 Те веднага оставиха мрежите си и го последваха.

21 После Исус продължи нататък и видя още двама братя – Яков и Йоан, синовете на Зеведей. Те бяха в лодката с баща си Зеведей и кърпеха мрежите си. Исус ги извика 22 и те веднага оставиха лодката и баща си и го последваха.

Исус поучава и лекува хората

23 Исус обикаляше цяла Галилея, поучаваше в синагогите [i] им, проповядваше Благата вест за царството и лекуваше всякакви болести и немощи сред хората. 24 Новината за Исус се разнесе из цяла Сирия и доведоха при него всички болни, страдащи от различни болести и силни болки, обладани от демони, епилептици и парализирани. И той ги излекува. 25 След него вървяха огромни тълпи от хора от Галилея и Декаполис, [j] Ерусалим, Юдея и от земите отвъд река Йордан.

Footnotes:

  1. Матей 4:4 Второзаконие 8:3
  2. Матей 4:6 Псалм 91:11-12
  3. Матей 4:7 Второзаконие 6:16
  4. Матей 4:10 Второзаконие 6:13
  5. Матей 4:12 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
  6. Матей 4:15 + езичници По онова време евреите наричат всички останали хора езичници.
  7. Матей 4:16 Исая 9:1-2
  8. Матей 4:17 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
  9. Матей 4:23 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
  10. Матей 4:25 + Декаполис „Десетте града“ (гр.): област на източния бряг на Галилейското езеро, в която някога е имало десет града.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes