A A A A A
Bible Book List

Матей 3 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Делото на Йоан Кръстител

По онова време Йоан Кръстител [a] дойде и започна да проповядва в Юдейската пустиня. Той казваше: „Покайте [b] се, защото небесното царство наближава.“ Йоан е този, за когото говори пророк Исая, казвайки:

„Един човек вика в пустинята:
«Подгответе пътя за Господа,
очертайте прави пътеките за него!»“ [c]

Йоан носеше дрехи от камилска козина и беше препасан с кожен колан. Хранеше се със скакалци [d] и див мед. Идваха да го слушат хора от Ерусалим, от цяла Юдея и цялата област около река Йордан. И те изповядваха греховете си, а той ги кръщаваше [e] в река Йордан.

Когато Йоан видя, че много фарисеи [f] и садукеи [g] идват при него, за да се кръстят, им каза: „Рожби на ехидни [h]! Кой ви предупреди да бягате от идващия Божий гняв? Ако наистина сте се покаяли, докажете това чрез делата си. И не мислете, че ви е достатъчно да си кажете: «Авраам е нашият баща.» Казвам ви: Бог може и от тези камъни да създаде потомци на Авраам! 10 Брадвата е вече при корена на дърветата. Всяко дърво, което не дава добър плод, ще бъде отсечено и хвърлено в огъня.

11 Колкото до мен, аз ви кръщавам с вода, което показва, че сте решили да се покаете. Този, който идва след мен, е по-силен от мен и аз не съм достоен и сандалите му да събуя. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. 12 Лопатата, с която отсява зърното от плявата, е вече в ръката му и той ще изчисти хармана си. Ще събере зърното си в хамбара, а плявата ще изгори в неугасим огън.“

Кръщението на Исус

13 По това време Исус дойде от Галилея при река Йордан. Той отиде при Йоан, [i] за да бъде кръстен [j] от него. 14 Но Йоан се опита да го възпре, като каза: „Аз имам нужда да бъда кръстен от теб, защо ти идваш при мен?“

15 Исус му отговори: „Нека бъде така сега. Редно е за нас по този начин да извършим всичко, което Бог изисква.“ Тогава Йоан се съгласи да кръсти Исус.

16 Исус беше кръстен и веднага щом излезе от водата, небесата се отвориха и той видя Божия Дух да се спуска като гълъб и да каца на него. 17 Тогава глас от небесата каза: „Това е моят възлюбен Син. Той е избраникът ми.“

Footnotes:

  1. Матей 3:1 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
  2. Матей 3:2 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
  3. Матей 3:3 Исая 40:3
  4. Матей 3:4 скакалци Вид прелетни пустинни скакалци, които Моисеевият закон разрешава да се ядат. Вж. Лев. 11:21-22.
  5. Матей 3:6 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
  6. Матей 3:7 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  7. Матей 3:7 + садукеи Една от водещите еврейски религиозни групи, която приема само първите пет книги на Стария Завет и не вярва във възкресението.
  8. Матей 3:7 + ехидна Отровна змия, пепелянка или усойница.
  9. Матей 3:13 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
  10. Матей 3:13 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes