A A A A A
Bible Book List

Матей 25 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Притча за десетте девици

25 Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девойки, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. Пет от тях бяха благоразумни, а пет – неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си елей; а благоразумните заедно със светилниците си взеха и елей в съдовете си. И понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха. А среднощ се чу вик: „Ето младоженецът идва, излезте да го посрещнете.“ Тогава всички тези девойки станаха и приготвиха светилниците си; а неразумните рекоха на благоразумните: „Дайте ни от вашия елей, защото светилниците ни гаснат. Но благоразумните в отговор им казаха: ‘Да не би да не стигне за нас и за вас, идете по-добре при продавачите и си купете.’ 10 А когато те отидоха да купят, пристигна младоженецът и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. 11 После дойдоха и другите девойки и извикаха: ‘Господарю, господарю, отвори ни!’ 12 А той им отвърна и рече: ‘Истината ви казвам, не ви познавам.’ 13 И тъй, бъдете будни, защото не знаете нито деня, нито часа, когато ще дойде Синът човешки[a].“

Притча за талантите

14 „Защото Той ще постъпи като един човек, който, тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им повери имота си; 15 и на един даде пет таланта, на друг – два, на трети – един, на всеки според умението; и отпътува. 16 Този, който взе петте таланта, веднага отиде, вложи ги в работа и спечели други пет таланта. 17 Също тъй и който взе два таланта, спечели други два. 18 А който взе единия талант, отиде, разкопа земята и скри парите на господаря си. 19 След дълго време господарят на тези слуги се завърна и им поиска сметка. 20 Тогава пристъпи онзи, който бе взел петте таланта, донесе други пет таланта и каза: ‘Господарю, ти ми повери пет таланта, ето аз спечелих с тях други пет таланта.’ 21 Господарят му каза: ‘Хубаво си постъпил, ти си добър и верен слуга! В малкото си бил верен, над много ще те поставя, ела и сподели радостта на господаря си.’ 22 Приближи се също и онзи, който бе взел двата таланта, и каза: ‘Господарю, ти ми повери два таланта; ето аз спечелих с тях други два таланта.’ 23 Господарят му каза: ‘Хубаво си постъпил, ти си добър и верен слуга! В малкото си бил верен, над много ще те поставя; ела и сподели радостта на господаря си.’ 24 Пристъпи и онзи, който бе взел единия талант, и рече: ‘Господарю, аз те знаех, че си суров човек; жънеш, където не си сял, и събираш, където не си пръскал, 25 затова се уплаших и отидох, та скрих таланта ти в земята, ето ти твоето.’ 26 А господарят му отвърна: ‘Ти си лукав и ленив слуга! Знаеше, че жъна, където не съм сял, и събирам, където не съм пръскал. 27 Затова трябваше да вложиш парите ми при лихварите; аз пък, когато си дойдех, щях да прибера своето с лихва. 28 Затова вземете от него таланта и го дайте на онзи, който има десет таланта; 29 защото на всеки, който има, ще се даде и преумножи, а от онзи, който няма достатъчно, ще се отнеме и това, което има. 30 А негодния слуга хвърлете в тъмнината; там ще бъде плач и скърцане със зъби.’ Като рече това, извика: ‘Който има уши да слуша, нека слуша’!“

Предстоящият всеобщ съд

31 „А когато Синът човешки дойде в славата Си и всички свети ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол 32 и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овце от кози; 33 и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите – от лявата. 34 Тогава Царят ще каже на онези, които са от дясната Му страна: ‘Елате вие, благословените от Моя Отец, наследете царството, приготвено за вас от сътворението на света, 35 защото гладен бях и Ми дадохте да ям, жаден бях и Ме напоихте, бездомен бях и Ме приютихте, 36 гол бях и Ме облякохте, болен бях и Ме посетихте, в затвор бях и Ме навестихте.’ 37 Тогава праведниците ще Му отговорят и ще кажат: ‘Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме или жаден и Те напоихме? 38 Кога Те видяхме бездомен и Те прибрахме или гол и Те облякохме? 39 Кога Те видяхме болен или в затвор и Те посетихме?’ 40 А Царят в отговор ще им каже: ‘Истината ви казвам: доколкото сте сторили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мене сте го сторили.’

41 Тогава ще каже и на онези, които са от лявата страна: ‘Идете си от Мене, проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели, 42 защото гладен бях и не Ми дадохте да ям, жаден бях и не Ме напоихте, 43 бездомен бях и не Ме приютихте, гол бях и не Ме облякохте, болен бях и в затвор – и не Ме посетихте.’ 44 Тогава и те ще Му отговорят с думите: ‘Господи, кога Те видяхме гладен или жаден, или бездомен, или гол, или болен, или в затвор и не Ти послужихме?’ 45 Тогава Той ще им отговори: ‘Истината ви казвам: доколкото не сте сторили това на един от тези Мои най-малки братя, и на Мене не сте го сторили.’ 46 И те ще отидат във вечна мъка, а праведните – във вечен живот.“

Footnotes:

  1. 25:13 В някои ръкописи липсва: „когато ще дойде Синът човешки“.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes