A A A A A
Bible Book List

Матей 24 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус предрича разрушаването на храма

24 Исус излезе от храма и си тръгваше, когато учениците му дойдоха при него, за да му покажат храмовите сгради. Исус им каза: „Виждате ли всички тези неща? Истина ви казвам: камък върху камък няма да остане тук – всичко ще бъде сринато до основи.“

По-късно Исус седеше на Елеонската планина [a] и учениците му дойдоха там, за да останат сами с него. Те го попитаха: „Кажи ни, кога ще се случат тези неща? Какъв ще бъде знакът за твоето връщане и за края на света?“

Исус отговори: „Внимавайте и не позволявайте на никого да ви заблуди! Много хора ще дойдат в мое име и ще кажат: «Аз съм Месията! [b]» и ще измамят много хора. Ще чуете грохота на битки и вести за войни. Но не се страхувайте – тези неща трябва да се случат, но това все още няма да е краят. Народи ще се вдигнат срещу други народи, царства ще воюват срещу други царства. Ще има глад и земетресения на различни места по земята. Но всичко това е само като първите родилни болки.

По онова време хората ще ви предават на изтезания и ще ви убиват, и ще бъдете мразени от всички народи заради това, че сте мои последователи. 10 По онова време мнозина ще обърнат гръб на вярата и ще се предават един друг на властите, и ще се мразят взаимно. 11 И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. 12 Тъй като злото в света ще се разрасне, любовта на повечето хора ще изстине. 13 Но този, който издържи докрай, ще бъде спасен. 14 Благата вест за царството ще бъде провъзгласена по целия свят като свидетелство за всички народи, а след това ще настъпи краят.

15 Затова, когато видите да стои на Святото Място «мерзостта, която причинява разорение» [c] и за която говори пророк Даниил (нека читателят да разбира), 16 хората в Юдея да бягат в планините. 17 Ако някой е на покрива, да не слиза да вземе нещата от къщата си. 18 Ако някой е на полето, да не се връща назад, за да вземе дрехите си. 19 Горко на бременните и на кърмещите в онези дни! 20 При това, молете се да не се наложи да бягате през зимата или в съботен ден, 21 защото тогава ще има голяма скръб, каквато не е имало никога от началото на света досега и каквато никога няма да има. 22 И ако Бог не бе решил да съкрати онези дни, никой не би оцелял. Но заради своите избрани той ще съкрати онези дни.

23 Ако през онова време някой ви каже: «Виж! Месията е тук!» или «Той е там!», не му вярвайте. 24 Казвам ви това, защото ще се появят лъжемесии и лъжепророци и ще извършат велики знамения и чудеса, за да заблудят, ако е възможно, дори и избраните от Бога. 25 Ето, предупредих ви!

26 Така че, ако ви кажат: «Ето, Месията е в пустинята!», не отивайте там. Или ако кажат: «Ето, той е във вътрешните стаи!», не вярвайте. 27 Защото както светкавицата блясва от изток и прорязва небето до запад, така ще бъде и когато дойде Човешкият Син. [d] 28 Където е мършата, там ще се съберат лешоядите.

29 Веднага след скръбта на онези дни

«Слънцето ще стане тъмно,
луната няма да излъчва светлината си,
звездите ще падат от небето
и небесните сили ще се разклатят.» [e]

30 Тогава на небето ще се появи знамението на Човешкия Син. Всички народи по земята ще заридаят и ще видят Човешкия Син като идва на небесните облаци със сила и велика слава. 31 Със звук от гръмогласна тръба той ще изпрати своите ангели да съберат неговите избрани отвсякъде, от единия край на небесата до другия.

Поуката от смокиновото дърво

32 Вземете поука от смокиновото дърво: когато клоните му омекнат и листата му напъпят, вие знаете, че лятото е близо. 33 По същия начин, когато видите всички тези събития, ще знаете, че завръщането на Човешкия Син [f] е близо, на прага на вратата. 34 Истина ви казвам: това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. 35 Небето и земята ще преминат, но моите думи никога няма да преминат.

Само Бог знае определения час

36 Никой не знае кога ще бъде този ден и час – нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. 37 Когато Човешкият Син [g] дойде, ще бъде същото както в дните на Ной. 38 Тогава, преди потопа, хората ядели, пиели, женели се и се омъжвали до деня, в който Ной влязъл в кораба. 39 Тези хора не подозирали нищо, докато не дошъл потопът и не ги унищожил. Така ще бъде и когато дойде Човешкият Син. 40 Двама души ще работят на полето: единият ще бъде взет, а другият – оставен. 41 Две жени ще мелят на мелницата: едната ще бъде взета, а другата – оставена.

42 Така че, бъдете готови, защото не знаете деня, в който ще дойде вашият Господ. 43 Помнете това: ако стопанинът на къщата знаеше кога ще дойде крадецът, щеше да остане буден и нямаше да позволи да му влязат в къщата. 44 Затова и вие трябва да сте готови. Човешкият Син ще дойде, когато не го очаквате.

Кой е довереният слуга

45 Кой е довереният и благоразумен слуга? Този, на когото господарят поверява другите си слуги, за да им раздава храната в определеното време. 46 Благословен ще бъде този слуга, когато господарят дойде и го завари да върши онова, което му е възложил. 47 Истина ви казвам: господарят ще му повери грижата за целия си имот. 48 Но какво ще се случи, ако слугата е лош човек и си мисли, че господарят му няма да се върне скоро? 49 Той ще започне да бие другите слуги и да яде и пие с другите пияници. 50 Господарят на такъв слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в момент, който той не знае. 51 Ще го подложи на ужасна смърт [h] и ще определи мястото му да е при лицемерите, където хората ще плачат и скърцат със зъби.

Footnotes:

  1. Матей 24:3 + Елеонска планина Маслинова планина; хълм, разположен източно от Ерусалим, откъдето се вижда храмът.
  2. Матей 24:5 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
  3. Матей 24:15 «мерзостта … разорение» Дан. 9:27; 11:31; 12:11.
  4. Матей 24:27 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
  5. Матей 24:29 Вж. Исая 13:10; 34:4.
  6. Матей 24:33 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
  7. Матей 24:37 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
  8. Матей 24:51 подложи на ужасна смърт Букв.: „разсече на две“ или „насече на парчета“.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes