A A A A A
Bible Book List

Матей 20 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Притча за работниците на лозето

20 „Защото небесното царство прилича на стопанин, излязъл рано сутрин да наеме работници за лозето си. Той се услови с работниците за по динарий на ден и ги прати на лозето си. А като излезе около девет часа, видя други да стоят на пазара ненаети. И на тях рече: ‘Идете и вие на лозето ми и ще ви дам, каквото се полага.’ Те отидоха. Пак излезе към дванадесет и към три часа и направи същото. Като излезе към пет часа, намери други да стоят ненаети и им каза: ‘Защо стоите тук цял ден без работа?’ Те му отговориха: ‘Никой не ни е наел.’ Той им каза: ‘Идете и вие на лозето ми и ще получите, каквото се полага.’ А когато се мръкна, собственикът на лозето каза на своя управител: ‘Повикай работниците и им плати надницата, като започнеш от последните, та до първите.’ И като дойдоха наетите в пет часа следобед, получиха по динарий. 10 А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динарий. 11 И като получиха, зароптаха против стопанина 12 и казаха: ‘Тези, последните, работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които понесохме тежестта на деня и жегата.’ 13 А той в отговор каза на един от тях: ‘Приятелю, аз не те онеправдавам. Нали за по динарий се услови ти с мене? 14 Взимай си своето и си иди. А на този, последния, аз искам да дам, колкото и на тебе. 15 Нима не мога да правя с парите си, каквото искам? Или окото ти е завистливо, понеже съм добър?’ 16 Така последните ще станат първи, а първите – последни. Защото мнозина са звани, но малцина – избрани.“

Трето предсказание за страданията и възкресението

17 А когато Иисус отиваше за Йерусалим, по пътя повика насаме дванадесетте ученици и им рече: 18 „Ето отиваме в Йерусалим и Синът човешки ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците и ще Го осъдят на смърт, 19 и ще Го предадат на езичниците, за да Го поругаят, да Го бичуват и разпънат. И на третия ден ще възкръсне.“

Искане на Зеведеевите синове

20 Тогава се приближи до Него съпругата на Зеведей заедно със синовете си, поклони Му се и Го молеше за нещо. 21 А Той ѝ рече: „Какво искаш?“ Тя Му каза: „Кажи тези двама мои синове да седнат в царството Ти – единият отдясно, а другият отляво на Тебе.“ 22 Иисус отвърна: „Не знаете какво искате. Можете ли да пиете от чашата, от която Аз ще пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам[a]?“ Отговориха Му: „Можем.“ 23 Той им каза: „От Моята чаша ще пиете и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите[b], но да дам да се седне отдясно и отляво на Мене не зависи от Мене – то ще се даде на тези, за които е приготвено от Моя Отец.“

24 Когато десетте чуха това, възнегодуваха срещу двамата братя. 25 Иисус ги повика и им рече: „Знаете, че князете на народите господаруват над тях и велможите властват над тях. 26 Между вас обаче да не бъде така: който иска да бъде големец между вас, нека ви бъде слуга, 27 и който иска да бъде пръв между вас, нека ви бъде роб, 28 както и Синът човешки не дойде, за да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.“

Изцеляване на двама слепци в Йерихон

29 Когато излизаха от Йерихон, след Него вървеше множество народ. 30 И ето двама слепци, които седяха край пътя, чуха, че минава Иисус, и започнаха да викат: „Смили се над нас, Господи, Сине Давидов!“ 31 А народът ги смъмри, за да млъкнат. Но те завикаха още по-силно: „Смили се над нас, Господи, Сине Давидов!“ 32 Иисус се спря, повика ги и каза: „Какво искате да сторя за вас?“ 33 Те Му казаха: „Господи, да се отворят очите ни!“ 34 Иисус се смили, допря се до очите им и те веднага прогледнаха. И те тръгнаха след Него.

Footnotes:

  1. 20:22 В някои ръкописи липсва: „или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам“.
  2. 20:23 В някои ръкописи липсва: „и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите“.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes