A A A A A
Bible Book List

Матей 19 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Учението на Исус за развода

19 След като каза всичко това, Исус напусна Галилея и отиде в областта Юдея отвъд река Йордан. Огромни тълпи го следваха и той ги излекува там.

При него дойдоха няколко фарисеи [a] и за да го подведат да каже нещо грешно, го попитаха: „Позволено ли е човек да се разведе с жена си независимо по каква причина?“

Исус отговори: „Не сте ли чели, че при сътворението «Бог ги създаде мъжки и женски пол» [b] и каза: «Затова човек ще остави баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат едно» [c]? Така че те вече са не двама души, а едно цяло. Бог ги е свързал и никой не трябва да ги разделя!“

Фарисеите попитаха: „Защо тогава Моисей е заповядал: «Дай й документ за развод и се разведи с нея!» [d]?“

Исус отговори: „Моисей ви позволи да се развеждате с жените си, защото отказахте да приемете Божието учение. Но в началото разводът не е бил позволен. Казвам ви, че всеки, който се разведе с жена си и се ожени за друга жена, върши прелюбодейство. Мъжът може да се разведе с жена си само ако тя му изневери.“

10 Тогава учениците казаха на Исус: „Ако това е единствената причина, поради която един мъж може да се разведе с жена си, тогава по-добре да не се жени.“

11 Той им отговори: „Не всеки може да приеме това учение, а само тези, на които е дадено от Бога. 12 Има мъже, които не могат да се женят, защото са се родили без способността да създават деца. Има и такива, които други хора са направили неспособни да създават деца, както и мъже, които са се отказали от брака заради небесното царство. Който може да приеме това учение, трябва да го приеме.“

Исус благославя децата

13 Тогава хората доведоха децата си при Исус, за да положи ръце [e] на главите им и да се помоли за тях, но учениците му се скараха на близките им. 14 Тогава Исус каза: „Оставете децата и не ги спирайте да дойдат при мен, защото небесното царство принадлежи на хора като тях.“ 15 И след като положи ръцете си върху децата, напусна това място.

Богат човек отказва да последва Исус

16 Един човек дойде при Исус и го попита: „Учителю, какво добро трябва да извърша, за да получа вечен живот?“

17 Исус му каза: „Защо питаш мен какво е добро? Един единствен е Онзи, който е добър! Но ако искаш да влезеш в живота, изпълнявай заповедите.“

18 Човекът попита: „Кои заповеди?“

Исус отговори: „«Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, 19 уважавай баща си и майка си!» [f], «Обичай ближния си както себе си!» [g]

20 Младият човек му каза: „Изпълнил съм всички тези неща. Какво още трябва да направя?“

21 Исус отговори: „Ако искаш да бъдеш съвършен, иди и продай всичко, което притежаваш, и раздай парите на бедните. Ако го направиш, ще имаш съкровище в небесата. После ела и ме последвай.“

22 Но като чу това, младежът си тръгна наскърбен, защото притежаваше огромно състояние.

23 Тогава Исус се обърна към учениците си: „Истина ви казвам: трудно ще бъде за богатия да влезе в небесното царство. 24 Да, казвам ви: по-лесно е камила да мине през иглено ухо, отколкото богат човек да влезе в Божието царство.“

25 Когато учениците чуха това, много се учудиха и попитаха: „Кой тогава може да се спаси?“

26 Исус ги погледна и каза: „За хората това е невъзможно, но за Бога няма невъзможни неща.“

27 Тогава Петър му каза: „Виж! Ние оставихме всичко и те последвахме. Каква ще бъде нашата награда?“

28 Исус им каза: „Истина ви казвам: в новия свят, който Бог ще установи, Човешкият Син [h] ще седне на своя славен [i] престол и всички вие, които ме последвахте, също ще седнете на дванадесет престола и ще съдите дванадесетте племена на Израел. 29 И всеки, който е оставил дом, братя, сестри, баща, майка, деца или ниви, за да ме последва, ще получи сто пъти повече от това, което е оставил, и ще наследи вечен живот. 30 Много хора, които сега са първи, ще станат последни, а тези, които сега са последни, ще станат първи.

Footnotes:

  1. Матей 19:3 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  2. Матей 19:4 Цитат от Бит. 1:27; 5:2.
  3. Матей 19:5 Цитат от Бит. 2:24.
  4. Матей 19:7 «Дай й … с нея» Вж. Втор. 24:1.
  5. Матей 19:13 + полагам ръце Полагането на ръце се използва за излекуване, за предаване на духовна дарба, за назначаване в служение или просто за благославяне.
  6. Матей 19:19 Цитат от Изх. 20:12-16; Втор. 5:16-20.
  7. Матей 19:19 Цитат от Лев. 19:18.
  8. Матей 19:28 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
  9. Матей 19:28 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава „светлина“ и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е „величие“ или „власт“ и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes