A A A A A
Bible Book List

Матей 19 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Иисус Христос отива в Юдея

19 Когато Иисус свърши тези слова, тръгна от Галилея и дойде в пределите на Юдея, отвъд Йордан. Последва Го огромно множество народ и Той ги изцели там.

За брака

Тогава пристъпиха към Него фарисеите, и за да Го изкушат, Му казаха: „Позволено ли е човек да напусне жена си по всякаква причина?“ А Той им отговори: „Не сте ли чели, че Творецът в началото ги сътвори мъж и жена и рече: ‘Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и ще бъдат двамата една плът’? Така че те вече не са двама, а една плът. И тъй, което Бог е съчетал, човек да не разделя.“ Те Му казаха: „Защо тогава Мойсей заповяда да ѝ даде разводно писмо и да я освободи?“ Отвърна им: „Заради вашето коравосърдечие Мойсей ви е разрешил да напускате жените си. Но отначало не беше тъй. И Аз ви казвам, че който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, и който се ожени за напусната, той прелюбодейства.“

10 Неговите ученици Му казаха: „Ако е такова задължението на мъжа към жената, по-добре е той да не се жени.“ 11 А Той им рече: „Не всички възприемат това, а само онези, на които е дадено. 12 Защото има скопци, родени така от майка си, има и скопци, скопени от хора, и има скопци, които сами са се скопили заради небесното царство. Който може да възприеме, нека възприеме.“

Иисус Христос благославя децата

13 Тогава доведоха при Него деца, за да възложи ръце върху тях и да се помоли. А учениците ги смъмриха. 14 Но Иисус рече: „Оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.“ 15 И като възложи ръце върху тях, отиде си оттам.

Богатство и вечен живот

16 И ето един млад човек се приближи и Му рече: „Учителю благ, какво добро да извърша, за да получа вечен живот?“ 17 А Той му отговори: „Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен един Бог. Ако пък искаш да влезеш във вечния живот, спазвай заповедите.“ 18 Попита Го: „Кои?“ А Иисус му рече: „Не убивай. Не прелюбодействай. Не кради. Не свидетелствай лъжливо, 19 почитай баща си и майка си и обичай ближния си като себе си.“ 20 Младият мъж Му каза: „Всичко това съм спазвал от младини. Какво не ми достига?“ 21 Иисус му отговори: „Ако искаш да си съвършен, иди, продай имота си и раздай парите на сиромасите. Така ще имаш съкровище на небето. Тогава ела и върви след Мене.“ 22 Когато младежът чу тези думи, отиде си натъжен, защото имаше много имот.

23 А Иисус рече на учениците Си: „Истината ви казвам, че богат мъчно ще влезе в небесното царство. 24 И още ви казвам: по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.“ 25 Като чуха това, учениците се зачудиха твърде много и казаха: „Кой тогава може да се спаси?“ 26 Иисус ги погледна и отговори: „За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.“

27 Тогава заговори Петър и Му каза: „Ето ние оставихме всичко и Те последвахме. Какво ще стане с нас?“ 28 А Иисус им рече: „Истината ви казвам, че вие, които Ме последвахте, при обновата на света, когато Синът човешки седне на престола на славата Си, ще седнете и вие на дванадесет престола, за да съдите дванадесетте колена на Израил. 29 И всеки, който е оставил къща или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви заради Моето име, ще получи стократна отплата и ще наследи вечен живот. 30 И мнозина първи ще се окажат последни, а последните – първи.“

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes