A A A A A
Bible Book List

Матей 17 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус с Моисей и Илия

17 Шест дни по-късно Исус взе Петър, Яков и брат му Йоан и ги отведе на един висок хълм, където бяха съвсем сами. Докато учениците го гледаха, Исус се промени. Лицето му засия като слънце, а дрехите му станаха ослепително бели. Внезапно там се появиха Моисей и Илия [a] и започнаха да разговарят с него. Петър каза на Исус: „Господи, хубаво е, че сме тук. Ако искаш, ще вдигна три шатри – една за теб, една за Моисей и една за Илия.“

Докато Петър говореше, сияен облак се спусна над тях и от него се разнесе глас, който каза: „Това е моят възлюбен Син. Той е избраникът ми. Него слушайте!“

Като чуха това, учениците така се изплашиха, че паднаха по очи. Но Исус се доближи до тях, докосна ги и им каза: „Станете! Не се страхувайте!“ Те вдигнаха поглед и не видяха никого освен Исус.

Когато слизаха от хълма, Исус им нареди: „Не казвайте на никого за това, което видяхте, преди Човешкият Син [b] да възкръсне от мъртвите.“

10 Учениците го попитаха: „Защо законоучителите казват, че първо трябва да дойде Илия?“

11 Исус отговори: „Илия идва и той ще внесе отново ред във всичко. 12 Но казвам ви: Илия вече дойде, ала хората не го познаха и се отнесоха с него така, както им бе угодно. По същия начин ще накарат да страда и Човешкия Син.“

13 Тогава учениците разбраха, че Исус им говори за Йоан Кръстител. [c]

Исус излекува болно момче

14 Когато Исус и учениците му се върнаха при хората, към него се приближи един човек и падна на колене, 15 казвайки: „Господи, смили се над сина ми! Той има епилепсия и ужасно страда. Често пада в огъня или във водата. 16 Водих го при учениците ти, но те не можаха да го излекуват.“

17 Исус отвърна: „Поколение без никаква вяра и заблудено от правия път! Докога трябва да бъда с вас? Докога трябва да продължавам да ви търпя? Доведете момчето тук при мен!“ 18 Исус заповяда на демона да излезе и той напусна тялото на момчето. В същия миг то оздравя.

19 Когато Исус остана сам, учениците му се приближиха към него и го попитаха: „Защо не успяхме да прогоним демона от момчето?“

20 Исус отговори: „Защото вярата ви е малка! Истина ви казвам: ако имате вяра колкото едно синапено зрънце, можете да заповядате на тази планина: «Премести се оттук там!» и тя ще се премести. И нищо няма да е невъзможно за вас.“ 21 [d]

Исус говори за своята смърт

22 По-късно учениците се събраха в Галилея и Исус им каза: „Човешкият Син [e] ще бъде предаден на хора, 23 които ще го убият, но на третия ден той ще възкръсне.“ Учениците му много се наскърбиха.

Учението на Исус за плащането на данъци

24 Когато Исус и учениците му отидоха в Капернаум, към Петър се приближиха тези, които събираха данъка от две драхми [f] и попитаха: „Вашият учител не плаща ли двете драхми?“

25 „Плаща“ – отговори Петър и влезе в къщата. Още преди той да си отвори устата, Исус му каза: „Как мислиш, Симоне, от кого царете по света събират данъци и такси? От своите деца или от децата на другите хора?“

26 Петър отговори: „От децата на другите хора.“

Тогава Исус му каза: „Значи децата на царя не трябва да плащат данъци. 27 Но за да не разгневим тези бирници, иди на езерото, хвърли въдицата и отвори устата на първата риба, която уловиш. В нея ще намериш един статир. [g] Вземи го и им го дай, за да платиш таксата за себе си и за мен.“

Footnotes:

  1. Матей 17:3 + Илия Виден израелски водач и Божий пророк в продължение на 25 години до ок. 850 г. пр. Хр. По времето на Исус евреите са очаквали Илия да дойде отново, преди Месията. Вж. Мал. 4:5-6.
  2. Матей 17:9 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
  3. Матей 17:13 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
  4. Матей 17:21 Някои гръцки ръкописи добавят стих 21: „Този вид дух излиза само чрез молитва и пост.“
  5. Матей 17:22 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
  6. Матей 17:24 данък от две драхми Еднократен годишен данък, който всеки евреин трябва да плаща за храма.
  7. Матей 17:27 + статир Монета, равна на четири драхми.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes