A A A A A
Bible Book List

Матей 16 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Юдейските водачи изпитват Исус

16 Фарисеите [a] и садукеите [b] дойдоха при Исус и за да го изпитат, поискаха от него да извърши знамение като доказателство, че е дошъл от Бога.

Исус им отговори: „Когато видите залеза, вие знаете какво ще бъде времето. Ако небето е червено, казвате, че времето ще е хубаво. А сутрин гледате изгрева и ако небето е червено и мрачно, казвате, че денят ще е дъждовен. Знаете да различавате знаците на небето, а не знаете да тълкувате знаците на времената! Лукаво и неверно поколение търси знамение, но няма да получи друго знамение освен това с Йона. [c]“ После Исус ги остави и си тръгна оттам.

Предупреждение относно юдейските водачи

Когато пресякоха езерото, учениците видяха, че са забравили да вземат със себе си хляб. Исус им каза: „Внимавайте! Пазете се от маята на фарисеите [d] и садукеите [e]!“

Учениците започнаха да обсъждат какво значи това и казаха: „Сигурно казва така, защото забравихме да вземем хляб.“

Исус знаеше какво си мислят и им каза: „Защо говорите за това, че нямате хляб? Много малка ви е вярата! Нима все още не разбирате? Помните ли петте хляба, които нахраниха пет хиляди души, и кошниците, които напълнихте? 10 А помните ли седемте хляба, които нахраниха четири хиляди души, и кошниците, които напълнихте? 11 Защо не можете да разберете, че не ви говорех за хляб? Казвам ви да се пазите от маята на фарисеите и садукеите.“

12 Тогава учениците разбраха, че Исус не им казва да се пазят от маята за хляб, а от учението на фарисеите и садукеите.

Исус е Месията

13 Когато отиде в областта на Кесария Филипова, Исус попита учениците си: „Кой според хората е Човешкият Син [f]?“

14 Те отговориха: „Едни казват, че e Йоан Кръстител, [g] други – че e Илия, [h] трети – че e Еремия [i] или някой друг пророк.“

15 Тогава Исус каза: „А според вас кой съм?“

16 Симон Петър отговори: „Ти си Месията, [j] Синът на живия Бог.“

17 Исус му отвърна: „Благословен си, Симоне, сине Йонов, защото не човешко същество ти е разкрило това, а моят Баща в небесата. 18 Казвам ти също, че ти си Петър [k] и върху този камък ще построя църквата [l] си и силите на смъртта [m] няма да могат да я победят.“ 19 Ще ти дам ключовете от небесното царство и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано и в небесата; а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано и в небесата.“ 20 След това Исус строго предупреди учениците си да не казват на никого, че той е Месията.

Исус казва, че трябва да умре

21 Оттогава Исус започна да обяснява на учениците си, че трябва да отиде в Ерусалим и че юдейските старейшини, главни свещеници и законоучители ще му причинят много страдания, и че трябва да бъде убит, а на третия ден – да възкръсне.

22 Петър го отведе настрана и започна да го укорява, като казваше: „Бог да те пощади, Господи! Това никога няма да ти се случи.“

23 Тогава Исус се обърна и каза на Петър: „Махни се от мен, Сатана! Ти ме изкушаваш да съгреша, защото мислиш не както мисли Бог, а както мислят хората.“

24 След това Исус каза на учениците си: „Ако някой иска да ме последва, трябва да каже «Не!» на собствените си желания, да вземе своя кръст и да ме следва. 25 Който иска да спаси живота си, ще го загуби, а който загуби живота си заради мен, ще го намери. 26 Защото каква полза има човек, ако спечели целия свят, а изгуби живота си? И какво може да плати, за да си го върне? 27 Човешкият Син [n] ще дойде в славата на своя Баща заедно с ангелите си и тогава ще възнагради всеки за делата му. 28 Истина ви казвам: тук има хора, които няма да умрат, преди да видят Човешкия Син да идва като цар.“

Footnotes:

 1. Матей 16:1 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
 2. Матей 16:1 + садукеи Една от водещите еврейски религиозни групи, която приема само първите пет книги на Стария Завет и не вярва във възкресението.
 3. Матей 16:4 знамението с Йона Прави се паралел между трите дни, които Йона прекарва в корема на рибата, и трите дни, които Исус прекарва в гроба. Вж. Йона.
 4. Матей 16:6 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
 5. Матей 16:6 + садукеи Една от водещите еврейски религиозни групи, която приема само първите пет книги на Стария Завет и не вярва във възкресението.
 6. Матей 16:13 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
 7. Матей 16:14 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
 8. Матей 16:14 + Илия Виден израелски водач и Божий пророк в продължение на 25 години до ок. 850 г. пр. Хр. По времето на Исус евреите са очаквали Илия да дойде отново, преди Месията. Вж. Мал. 4:5-6.
 9. Матей 16:14 + Еремия Божий пророк от ок. 600 г. пр. Хр.
 10. Матей 16:16 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
 11. Матей 16:18 Петър Гръцкото име „Петър“, както и арамейското „Кифа“ означават „камък“. В този стих има очевидна игра на думи.
 12. Матей 16:18 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
 13. Матей 16:18 силите на смъртта Или: „силите на злото“. Букв.: „портите на ада“.
 14. Матей 16:27 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes