A A A A A
Bible Book List

Матей 14 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Ирод е объркан

14 По това време Ирод, [a] управителят на Галилея, чу това, което хората говореха за Исус и каза на слугите си: „Този човек е Йоан Кръстител. [b] Сигурно е възкръснал от мъртвите и затова може да върши тези чудеса.“

Убийството на Йоан Кръстител

Ирод [c] бе заповядал да арестуват Йоан [d] и бе накарал да го оковат във вериги и хвърлят в затвора. Причината за това бе Иродиада – съпругата на брат му Филип. Йоан непрекъснато му повтаряше: „Не е редно ти да живееш с нея“, затова Ирод искаше да го убие, но се страхуваше от тълпата, защото тя считаше Йоан за пророк.

На празненството по повод рождения ден на Ирод дъщерята на Иродиада танцуваше за него и гостите му и той бе толкова доволен от нея, че обеща с клетва да й даде каквото тя пожелае. Майка й я подучи какво да поиска и тя каза на Ирод: „Дай ми главата на Йоан Кръстител на този поднос.“ Царят се наскърби, но заради клетвите, които бе дал пред гостите си, заповяда да изпълнят молбата. 10 Той изпрати хора в затвора да обезглавят Йоан. 11 Те донесоха главата му на поднос и я дадоха на момичето, а то я отнесе на майка си. 12 Учениците на Йоан дойдоха да приберат тялото му и го погребаха, а после отидоха и съобщиха на Исус.

Исус нахранва повече от 5000 души

13 Когато чу какво се е случило с Йоан, [e] Исус седна в една лодка и се отправи към безлюдно място, за да остане сам. Но когато хората разбраха това, излязоха от градовете си и го последваха по суша до мястото, към което се беше отправил. 14 Когато слезе на брега, Исус видя огромна тълпа от хора, съжали ги и излекува болните им.

15 Вечерта учениците дойдоха при него и му казаха: „Вече е много късно, а мястото е необитавано. Отпрати хората, за да могат да отидат по селата и да си купят храна.“

16 Исус отвърна: „Няма нужда да си отиват. Вие ги нахранете.“

17 Учениците отговориха: „Но ние имаме само пет хляба и две риби.“

18 Той им каза: „Донесете ми ги!“ 19 След това нареди на хората да насядат върху тревата и като взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благодари на Бога. После разчупи хляба и го даде на учениците, а те го раздадоха на хората. 20 Всички ядоха до насита, а след това учениците събраха останалата храна и напълниха дванадесет кошници. 21 Тези, които ядоха, бяха около пет хиляди души, без да се броят жените и децата.

Исус върви по водата

22 Веднага след това Исус накара учениците да се качат в лодката и им каза да отидат на другия бряг на Галилейското езеро, а той остана, за да отпрати хората. 23 След като се сбогува с тях, Исус се качи на хълма сам да се моли. С настъпването на вечерта той все още беше там сам. 24 По това време лодката вече се бе отдалечила от брега, люшкана от силни вълни и насрещен вятър. 25 Между три и шест часа сутринта Исус дойде при учениците си, като ходеше по водата. 26 Когато го видяха да върви по водата, те се ужасиха и казваха: „Призрак!“, викайки от страх.

27 Но Исус бързо им заговори: „Смело! Аз съм! Не се страхувайте!“

28 Тогава Петър каза: „Господи, ако това си ти, кажи ми да дойда при теб по водата.“

29 „Ела!“ – каза Исус и Петър слезе от лодката и тръгна по водата към него. 30 Но когато видя силния вятър, се изплаши, започна да потъва и извика: „Господи, спаси ме!“

31 Веднага Исус протегна ръка, хвана го и му каза: „Много малка ти е вярата! Защо се усъмни?“

32 След като Петър и Исус влязоха в лодката, вятърът утихна. 33 Тогава учениците в лодката паднаха на колене пред Исус и казаха: „Ти наистина си Божият Син!“

Исус излекува много болни хора

34 След като пресякоха езерото, стигнаха до брега при Генисарет. 35 Когато местните жители познаха Исус, разгласиха вестта за пристигането му из цялата област. Хората доведоха при него всички болни 36 и го молеха да им позволи само да докоснат края на дрехата му. И всички болни, които я допряха, бяха излекувани.

Footnotes:

  1. Матей 14:1 + Ирод Ирод Антипа, син на Ирод Велики.
  2. Матей 14:2 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
  3. Матей 14:3 + Ирод Ирод Антипа, син на Ирод Велики.
  4. Матей 14:3 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
  5. Матей 14:13 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes