A A A A A
Bible Book List

Матей 10 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус изпраща апостолите си да проповядват

10 Исус повика дванадесетте си ученика и им даде власт да прогонват злите духове и да лекуват всякаква болест и всякакво заболяване. Ето имената на дванадесетте апостола:

първо, Симон (наречен Петър)

и брат му Андрей;

Яков, синът на Зеведей,

и брат му Йоан;

Филип и Вартоломей;

Тома и Матей бирникът;

Яков, синът на Алфей, и Тадей;

Симон Зилотът [a]

и Юда Искариотски,

    който предаде Исус.

Исус изпрати тези дванадесет мъже със следните наставления: „Не отивайте сред езичниците [b] и не влизайте в самарянски [c] град, а идете сред народа на Израел, който е като стадо изгубени овце. Идете и проповядвайте така: «Небесното царство наближава.» Изцелявайте болните, съживявайте мъртвите, лекувайте прокажените и прогонвайте демоните. Даром сте получили, затова и даром давайте. Не се запасявайте със злато, сребро или мед в поясите си, 10 нито с торба за из път, нито с две ризи, обувки или тояга, защото работникът заслужава прехраната си.

11 Когато влезете в някой град или село, потърсете там достоен човек и останете в къщата му, докато си тръгнете от това място. 12 Като влизате в някое семейство, поздравявайте го. 13 Ако семейството е достойно, помолете се Бог да го благослови. Но ако не е достойно, вземете обратно молитвата си за благословение. 14 И ако някой не ви приема или не слуша думите ви, напуснете тази къща или град и изтърсете праха от краката си. [d] 15 Истина ви казвам: в деня на съда ще е по-поносимо за Содом и Гомора, [e] отколкото за този град.

Исус предупреждава за гонения

16 Чуйте! Изпращам ви като овце сред вълци. Затова бъдете прозорливи като змиите и чисти като гълъбите. 17 Пазете се от хората, защото те ще ви предават на съдилища и ще ви бичуват в синагогите [f] си. 18 Ще ви изправят пред управници и царе заради мен. Така ще свидетелствате за мен на тях и на езичниците. [g] 19 Когато ви арестуват, не се тревожете за това какво ще кажете или как ще го кажете, защото в този час Бог ще ви даде нужните думи. 20 Всъщност не вие ще говорите, а Духът на вашия Баща ще говори чрез вас.

21 Брат ще предава своя брат на смърт и баща – детето си. Деца ще въстават против собствените си родители и ще ги изпращат на смърт. 22 Заради мен ще ви намразят всички, но който издържи докрай, ще бъде спасен. 23 Когато ви преследват в един град, бягайте в друг. Истина ви казвам: няма да сте минали през всички градове на Израел, преди да дойде Човешкият Син. [h]

24 Ученикът не превъзхожда своя учител, нито слугата превъзхожда господаря си. 25 На ученика му стига да бъде като учителя си, а на слугата – като господаря си. Щом главата на семейството са нарекли Веелзевул, [i] то колко повече членовете на семейството му!

От кого трябва да се страхувате

26 И така, не се страхувайте от тези хора, защото няма нищо скрито, което да не се открие, и нищо тайно, което да не се узнае. 27 Каквото ви говоря на тъмно, кажете го на светло и каквото ви шепна на ухо, разгласете го на всеослушание. 28 Не се страхувайте от онези, които убиват тялото, но не могат да убият душата. По-скоро се страхувайте от Онзи, който може и душата, и тялото да погуби в пъкъла. 29 Не се ли продават две врабчета само за един асарий [j]? И все пак никое от тях не пада на земята без знанието на вашия Баща. 30 Дори и космите на главата ви са преброени. 31 Така че не се страхувайте! Вие сте по-ценни от много врабчета!

Признавайте открито вярата си

32 Ако някой открито заяви пред хората, че вярва в мен, и аз ще заявя пред своя Баща в небесата, че този човек ми принадлежи. 33 Но всеки, който се отрече от мен пред хората, ще се отрека и аз от него пред своя Баща в небесата.

Разногласия заради Исус

34 Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята. Не дойдох да донеса мир, а меч. 35 Защото съм дошъл да настроя

«син против баща му,
дъщеря против майка й
и снаха против свекърва й.
36 Врагове на човека ще бъдат собствените му роднини.» [k]

37 Който обича баща си или майка си повече от мен, не е достоен за мен. Който обича сина си или дъщеря си повече от мен, не е достоен за мен. 38 Който не вземе своя кръст и не ме следва, не е достоен за мен. 39 Който се опитва да спечели живота си, ще го загуби; но който загуби живота си заради мен, ще го спечели.

Награди

40 Който приема вас, приема мен, а който приема мен, приема Онзи, който ме изпрати. 41 Който приема пророк заради това, че е пророк, ще получи наградата на пророк и който приема праведник заради това, че е праведник, ще получи наградата на праведник. 42 Който даде чаша студена вода на един от тези най-скромни мои последователи заради това, че е мой последовател, истина ви казвам: той със сигурност ще получи наградата си.“

Footnotes:

 1. Матей 10:4 Зилот Букв.: „Кананит“ – арамейска дума, означаваща „Зилот“ или „ревностен привърженик“. Вж. „Зилот“ в Речника.
 2. Матей 10:5 + езичници По онова време евреите наричат всички останали хора езичници.
 3. Матей 10:5 + самаряни Жителите на Самария, които евреите от Юдея не приемат за чисти наследници на Израел, макар че са с частичен еврейски произход и спазват Моисеевия закон.
 4. Матей 10:14 изтърсете праха от краката си Израз на презрение. Предупреждение за прекратяване на всякакви връзки с тях.
 5. Матей 10:15 + Содом и Гомора Градове, които Бог разрушава, за да накаже грешните хора, които живеят там. Вж. Бит. 19.
 6. Матей 10:17 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 7. Матей 10:18 + езичници По онова време евреите наричат всички останали хора езичници.
 8. Матей 10:23 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава „човешко същество“ или „човечество“, но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
 9. Матей 10:25 + Веелзевул Или: Ваал-Зевув. Думата означава „Господар на небесното жилище“ или „Господар на мухите“. Докато в Стария Завет това е името на филистимско божество (IV Цар. 1:2-3), в Новия Завет така се нарича главатарят на демоните, Сатана.
 10. Матей 10:29 + асарий Медна или бронзова монета, равна на една шестнадесета от динария.
 11. Матей 10:36 Михей 7:6
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes