A A A A A
Bible Book List

Марк 7 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Божии заповеди и човешки предания

При Него се събраха фарисеите и някои от книжниците, дошли от Йерусалим. Те видяха, че някои от учениците Му ядат хляб с нечисти, т.е. с неумити ръце, и ги укориха. Защото фарисеите и всички юдеи не ядат, докато не си умият усърдно ръцете, придържайки се към преданието на нашите предци. И като си дойдат от пазара, не ядат, докато не се умият. Има и много други неща, които са приели да спазват: измиване на чаши, гърнета, медни съдове и легла. Тогава фарисеите и книжниците Го запитаха: „Защо учениците Ти не постъпват според преданието на нашите предци, а ядат хляба с неумити ръце?“ А Той им рече: „Добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерите, както е писано: ‘Този народ с устните си Ме почита, но сърцето му стои далече от Мене.’ Напразно обаче Ме почитат, щом като проповядват поучения, които са човешки наредби. Понеже оставихте Божията заповед и спазвате човешкото предание, миете гърнета и чаши и вършите много други подобни неща.“ И им каза: „Добре отменяте Божията заповед, за да спазите вашето предание. 10 Защото Мойсей е казал: ‘Почитай баща си и майка си’ и ‘Който злослови срещу баща си или майка си, да бъде предаден на смърт’. 11 А вие казвате: ‘Ако някой каже на баща си или на майка си: «Това, което ти би получил от мене, е курбан, което означава дар за Бога»’ – 12 така вие не го оставяте вече да стори нищо за баща си или за майка си, 13 като престъпвате Божието слово чрез преданието си, което вие предавате, и вършите множество подобни неща.“

Кое прави човека нечист

14 И като повика целия народ, Иисус заговори: „Чуйте Ме всички и разберете: 15 нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни, но което излиза от него, то осквернява човека. 16 Ако някой има уши да слуша, нека слуша!“

17 И след като се оттегли от народа и влезе в една къща, учениците Му Го попитаха за тази притча. 18 А Той им каза: „Нима и вие сте тъй неразсъдливи? Нима не разбирате, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни? 19 Защото то не влиза в сърцето му, а в корема и излиза навън.“ Така Той очисти всяка храна. 20 Още каза: „Което излиза от човека, то осквернява човека. 21 Защото отвътре, от човешкото сърце, излизат зли помисли, прелюбодейства, блудства, убийства, 22 кражби, користолюбие, лукавства, коварство, разпътство, завист, богохулство, гордост, безумство. 23 Цялото това зло излиза отвътре и осквернява човека.“

Вярата на една езичница

24 След като си тръгна оттам, Иисус отиде в пределите на Тир и Сидон. И като влезе в една къща, не искаше никой да знае това. Но не можа да се укрие. 25 Една жена, чиято дъщеря беше обхваната от нечист дух, щом като чу за Него, влезе и падна в нозете Му. 26 Тази жена беше езичница, сирофиникийка по произход, и Го молеше да изгони беса от дъщеря ѝ. 27 Но Иисус ѝ каза: „Нека първо децата да бъдат нахранени, защото не е добре да се вземе хлябът от децата и да се хвърли на кучетата.“ 28 А тя в отговор Му каза: „Да, Господи, но и кучетата ядат под трапезата трохите от децата.“ 29 И Той ѝ каза: „Заради тази дума – иди си, бесът излезе от дъщеря ти.“ 30 И като си отиде вкъщи, тя намери детето да лежи в леглото и бесът беше излязъл.

Иисус Христос изцелява един глух

31 А като излезе пак от пределите на Тир и Сидон, Иисус дойде при Галилейското езеро в областта на Десетоградието. 32 Тогава доведоха при Него един глух и заекващ човек и Го молеха да възложи ръка на него. 33 Иисус го отведе настрана от народа, вложи пръстите Си в ушите му и като плюна, докосна се до езика му; 34 а като погледна към небето, въздъхна и му каза: „Ефата̀“, което означава „Отвори се“. 35 Веднага ушите му се отвориха, връзките на езика му се развързаха и заговори правилно. 36 Тогава им заповяда да не казват на никого. Но колкото Той им забраняваше, толкова повече те разгласяваха. 37 Защото бяха извънредно учудени и казаха: „Всичко прави хубаво: и глухите прави да чуват, и немите – да говорят.“

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes