A A A A A
Bible Book List

Марк 3 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Излекуване в събота на човек с изсъхнала ръка

Иисус отново влезе в синагогата. Там имаше един човек с изсъхнала ръка. И следяха дали Иисус ще го излекува в събота, за да Го обвинят. А Той каза на човека с изсъхналата ръка: „Застани по средата!“ И на тях каза: „В събота добро ли е позволено да прави човек или зло? Да спаси един живот или да го погуби?“ Но те мълчаха. Потресен от коравосърдечието им, като ги изгледа с гняв, каза на човека: „Протегни си ръката!“ Той я протегна и тя стана здрава като другата. Фарисеите, като излязоха, веднага се събраха на съвещание с иродианите против Него, за да Го погубят.

Иисус Христос поучава и лекува

А Иисус се отдалечи с учениците Си към езерото и Го следваше множество народ от Галилея; също от Юдея, Йерусалим, Идумея, от земята отвъд Йордан и от околностите на Тир и Сидон много хора дойдоха при Него, щом чуха какво вършеше. И Той поръча на учениците Си да има готова една лодка заради навалицата, за да не Го притискат. 10 Тъй като изцеляваше мнозина, всички, които имаха заболявания, напираха към Него, за да Го докоснат. 11 И нечистите духове, щом Го видеха, падаха пред Него и изкрещяваха: „Ти си Синът Божий!“ 12 Но Той строго им забраняваше да разгласяват за Него.

Иисус Христос избира дванадесетте Си ученици

13 Тогава Той се изкачи на планината и повика при Себе Си онези, които Сам искаше. А когато те дойдоха при Него, 14 избра от тях дванадесет, за да бъдат с Него и да ги изпраща да проповядват, 15 да имат власт да лекуват болести[a] и да изгонват бесове. 16 И избра дванадесетте: Симон, на когото даде име Петър, 17 Яков Зеведеев и Йоан, брата на Яков, на които даде име Воанергѐс, тоест синове на гърма, 18 Андрей, Филип, Вартоломей, Матей, Тома, Яков Алфеев, Тадей, Симон Кананит 19 и Юда Искариот, който Го предаде.

Божествената власт на Иисус Христос

20 Дойдоха в една къща и пак се събра народ, така че те не можеха и хляб да ядат. 21 И когато Неговите близки чуха това, тръгнаха да Го приберат, понеже се говореше, че не е на себе си.

22 А дошлите от Йерусалим книжници казваха, че е обладан от Веелзевул и че изгонва бесовете със силата на бесовския княз.

23 И като ги повика, Иисус им говореше с притчи: „Как може Сатаната да изгонва сам себе си? 24 Ако някое царство се раздели на части една против друга, това царство не може да устои. 25 И ако някой дом се раздели на части една против друга, този дом не може да устои. 26 И ако Сатаната е въстанал против себе си и се е разделил, не може да устои; дошъл е краят му. 27 Никой не може да влезе в къщата на силния и да разграби покъщнината му, ако първо не върже силния. Едва тогава той ще разграби дома му.

28 Истината ви казвам: на човешките синове ще бъдат простени всички грехове и хули, с каквито биха хулили, 29 но който похули Светия Дух, за него няма да има прошка за вечни времена и той подлежи на вечно осъждане.“ 30 Това каза Той, тъй като говореха: „У Него има нечист дух.“

Майката и братята на Иисус Христос

31 Тогава дойдоха майка Му и братята Му. Те стояха навън и изпратиха при Него да Го повикат. 32 А около Него седеше народ. И Му казаха: „Ето майка Ти, братята и сестрите Ти са отвън и Те търсят.“ 33 В отговор Той им рече: „Коя е майка Ми или кои са братята Ми?“ 34 И като огледа седящите около Себе Си, каза: „Ето Моята майка и Моите братя! 35 Защото, който изпълнява Божията воля, той Ми е брат и сестра, и майка.“

Footnotes:

  1. 3:15 В някои ръкописи липсва: „да лекуват болести“.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes