A A A A A
Bible Book List

Марк 2 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Излекуване на парализиран в Капернаум

След няколко дена Той пак влезе в Капернаум и се разчу, че е в една къща. Веднага се събраха толкова хора, че дори пред вратата за тях нямаше място. И Той им възвестяваше Благовестието. Тогава дойдоха при Него с един парализиран, носен от четирима души. Но като не можеха да се приближат до Него поради навалицата, разкриха покрива на къщата, където се намираше Той, направиха отвор и спуснаха носилката, на която лежеше парализираният. Като видя вярата им, Иисус каза на парализирания: „Синко, прощават ти се греховете.“ Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си: „Защо този човек говори така? Това е богохулство! Кой може да прощава грехове освен един Бог?“ Иисус, като разбра чрез духа Си[a], че така размишляват у себе си, им рече: „Защо размишлявате така в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на парализирания: ‘Прощават ти се греховете’ ли, или да кажа: ‘Стани, вземи си носилката и започни да ходиш?’ 10 Но за да разберете, че Синът човешки има власт на земята да прощава грехове“ – рече на парализирания: 11 „Казвам ти: стани, вземи си носилката и се прибери у дома си!“ 12 Той веднага стана, взе носилката си и излезе пред всички, така че всички се чудеха и прославяха Бога, като казваха: „Никога не сме виждали такова нещо.“

Призоваване на митаря Левий и общуване с грешници

13 След това Иисус излезе пак край езерото. Цялото множество хора идваше при Него и Той ги поучаваше. 14 А като минаваше край митницата, видя Левий Алфеев, който седеше там, и му каза: „Следвай Ме.“ Той стана и Го последва.

15 И когато Иисус седеше на трапезата в неговата къща, заедно с Иисус и учениците Му седяха много митари и грешници; тъй като те бяха много и вървяха след Него. 16 Книжниците и фарисеите, като видяха, че Той яде с митари и грешници, казаха на учениците Му: „Защо Той яде и пие[b] с грешници и митари?“ 17 Като чу това, Иисус им каза: „Не здравите имат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова към покаяние праведниците, а грешниците.“

Относно поста

18 Учениците на Йоан и на фарисеите постеха. Тогава някои дойдоха и Му казаха: „Защо учениците на Йоан и учениците на фарисеите постят, а Твоите ученици не постят?“ 19 Иисус им рече: „Нима сватбарите могат да постят, когато с тях е младоженецът? Докато младоженецът е с тях, те не могат да постят, 20 но ще настъпят дни, когато ще им се отнеме младоженецът. И тогава ще постят в онези дни. 21 Никой не кърпи стара дреха с нов плат. Защото новопришитата кръпка ще се отдере от старата дреха и дупката ще стане още по-грозна. 22 Също така никой не налива ново вино в стари мехове. Инак новото вино ще спука меховете, тогава и виното ще изтече, и меховете ще се похабят. Ново вино се налива в нови мехове.“

Съботата е за човека

23 И случи се Той да минава в събота през посевите, а учениците Му пътьом късаха класове. 24 Тогава фарисеите Му казаха: „Гледай какво правят! Това не е позволено[c] в събота.“ 25 Той им рече: „Нима никога не сте чели какво стори Давид, когато изпадна в нужда и огладня – той и онези, които бяха с него? 26 Как влезе в Божия дом по времето на първосвещеника Авиатар и изяде хлябовете на предложението, които не беше позволено от Закона да яде никой, освен свещениците, а даде и на онези, които бяха с него?“ 27 И им казваше: „Съботата беше създадена за човека, а не човекът за съботата, 28 тъй че Синът човешки е господар и на съботата.“

Footnotes:

  1. 2:8 Т.е. с божествената Си сила.
  2. 2:16 В някои ръкописи липсва: „и пие“.
  3. 2:24 Според тяхното тълкуване на Закона.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes