A A A A A
Bible Book List

Марк 5 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус освобождава човек от зли духове

Исус и учениците му пристигнаха на другия бряг на езерото в страната на герасините. Веднага щом Исус слезе от лодката, към него се приближи един човек, който идваше откъм гробниците и беше обладан от зъл дух. Този човек живееше в гробниците и никой вече не можеше да го върже, даже и с вериги. Много пъти бяха оковавали ръцете и краката му, но той късаше веригите и чупеше оковите на парчета, и никой не беше в състояние да го усмири. Ден и нощ постоянно скиташе из гробниците и по хълмовете, крещеше и се нараняваше с камъни.

Той видя Исус още отдалеч, спусна се към него и падна в краката му. 7-8 Исус каза на злия дух в човека: „Излез от него!“ А той изкрещя с висок глас: „Какво искаш от мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам те в Бога, недей да ме мъчиш!“

Тогава Исус го попита: „Как се казваш?“

Той отговори: „Името ми е Легион, [a] защото сме много.“ 10 А злите духове в човека отново и отново молеха Исус да не ги прогонва вън от тази област.

11 На близкия хълм пасеше голямо стадо свине. 12 Злите духове молеха Исус и казваха: „Прати ни в свинете, нека влезем в тях!“ 13 Исус им разреши и те излязоха от човека и се вселиха в свинете. Тогава стадото – около две хиляди животни – се втурна надолу по склона към езерото и цялото се издави.

14 Мъжете, които пасяха свинете, избягаха и разказаха всичко в града и околността и хората наизлязоха да видят какво се беше случило. 15 Те дойдоха при Исус и когато видяха човека, който преди беше обладан от демоните, да седи облечен и със здрав разум, се изплашиха. 16 Тези, които бяха видели как стана всичко, разказваха за случилото се с обладания от зли духове и със свинете. 17 И тогава хората започнаха да молят Исус да напусне тяхната област.

18 Когато Исус се качваше в лодката, освободеният от зли духове го молеше да му разреши да тръгне с него. 19 Но Исус не му позволи и му заръча: „Иди си у дома при своите хора и им разкажи какво Господ направи за теб и как се смили над теб.“ 20 Човекът си тръгна и разказваше на хората в Декаполис [b] какво направи Исус за него. И всички се удивляваха.

Исус съживява мъртво момиче и излекува болна жена

21 Исус отново прекоси езерото и се върна на другия му бряг. Около него се насъбра огромна тълпа. 22 Дойде един от началниците на синагогата [c] на име Яир. Като видя Исус, той падна в краката му 23 и настоятелно започна да го моли: „Дъщеричката ми умира. Моля те, ела и положи ръцете си [d] върху нея, за да оздравее и да живее!“

24 И така, Исус тръгна с Яир. Огромна тълпа от хора го следваше и го притискаше отвсякъде.

25 Сред множеството имаше една жена, която от дванадесет години кървеше. 26 Тя беше изстрадала много при различни лечители, които се бяха опитали да й помогнат, беше похарчила всичките си пари без резултат и състоянието й все повече се влошаваше. 27 Като чу за Исус, тя се приближи зад него в тълпата и докосна дрехата му, 28 защото непрекъснато си повтаряше: „Ако само докосна дрехите му, ще оздравея.“ 29 Щом го докосна, кървенето й спря и тя почувства, че тялото й е излекувано от страданието. 30 Исус веднага усети, че от него излезе сила, и като се обърна към тълпата, попита: „Кой докосна дрехите ми?“

31 Учениците му казаха: „Виждаш колко хора се блъскат край теб и още питаш кой те е докоснал!“

32 Но Исус продължи да се оглежда, като търсеше да намери онази, която го беше докоснала. 33 Тогава жената дойде и падна в краката му. Тя вече знаеше, че е излекувана и, треперейки от страх, му призна цялата истина. 34 Исус й каза: „Дъще, вярата ти те излекува. Иди си в мир и повече няма да страдаш.“

35 Той още говореше, когато от къщата на началника дойдоха пратеници и казаха на Яир: „Дъщеря ти умря. Не безпокой повече Учителя.“

36 Но Исус дочу тези думи и му каза: „Не се страхувай! Само вярвай.“

37 Исус не позволи на никого да го последва с изключение на Петър, Яков и брат му Йоан. 38 Те отидоха в къщата на началника на синагогата и видяха голяма суматоха и много хора, които ридаеха и оплакваха момичето на висок глас. 39 Исус влезе и им каза: „Защо е тази суматоха и плач? Детето не е мъртво, а е заспало.“ 40 Хората му се присмяха. Исус накара всички да излязат, извика при себе си бащата и майката на детето, както и онези, които бяха с него, и влезе там, където беше то. 41 После взе ръката му и каза: „Талита, куми!“, което значи: „Момиченце, казвам ти: Стани!“ 42 Момиченцето веднага се изправи и започна да върви. (То беше на 12 години.) Родителите му и учениците на Исус бяха напълно изумени. 43 Той строго им заръча да не казват на никого за това и им каза да дадат на детето нещо за ядене.

Footnotes:

  1. Марк 5:9 + Легион В римската армия легионът е съставен от около 6000 войника.
  2. Марк 5:20 + Декаполис „Десетте града“ (гр.): област на източния бряг на Галилейското езеро, в която някога е имало десет града.
  3. Марк 5:22 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
  4. Марк 5:23 + полагам ръце Полагането на ръце се използва за излекуване, за предаване на духовна дарба, за назначаване в служение или просто за благославяне.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes