A A A A A
Bible Book List

Марк 16 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Възкресението на Исус

16 Когато съботният ден свърши, Мария Магдалина, Мария – майката на Яков – и Саломия купиха благоухания, за да отидат и помажат тялото на Исус. Рано сутринта на първия ден от седмицата, още при изгрев слънце, те се отправиха към гробницата и говореха помежду си: „Кой ще ни отмести камъка от входа на гробницата?“

Жените погледнаха и видяха, че камъкът е отместен, въпреки че беше много голям. Влязоха вътре и видяха един младеж, облечен в бяла роба, който седеше отдясно. Те се слисаха.

А той им каза: „Не се удивлявайте! Вие търсите Исус от Назарет, разпънатия, но той възкръсна! Не е тук. Ето мястото, където беше положен. Идете и кажете на учениците му и на Петър: «Той отива в Галилея преди вас. Там ще го видите, точно както ви каза.»“

Жените излязоха от гробницата и побягнаха, обзети от ужас и вълнение. Те бяха толкова уплашени, че не казаха нищо на никого. [a]

Някои ученици виждат Исус

Исус възкръсна рано сутринта на първия ден от седмицата и се яви най-напред на Мария Магдалина, от която беше прогонил седем демона. 10 Тя отиде и разказа за това на учениците му, които дълбоко скърбяха и плачеха. 11 Като чуха от нея, че е жив и че го е видяла, те не повярваха.

12 След това Исус се яви в друг образ на двама от учениците си по пътя им към селата. 13 Те се върнаха и разказаха на останалите, но и на тях не повярваха.

Исус говори на апостолите

14 След известно време Исус се яви на единадесетте ученика, когато вечеряха. Той им се скара за тяхното неверие и коравосърдечност, защото не бяха повярвали на онези, които го бяха видели възкръснал.

15 После им каза: „Идете по целия свят и проповядвайте Благата вест на всеки човек. 16 Който повярва и се кръсти, [b] ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. 17 И тези знамения ще придружават повярвалите: в мое име ще прогонват демони, ще говорят нови езици, 18 ще хващат змии с голи ръце и ако изпият нещо отровно, то няма да ги засегне, ще полагат ръцете си [c] върху болни и те ще оздравяват.“

Исус се възнася в небето

19 И след като разговаря с учениците си, Господ Исус се възнесе в небето и седна отдясно на Бога. 20 Учениците му тръгнаха и проповядваха навсякъде, а Господ им помагаше и потвърждаваше посланието със знаменията, които го придружаваха.

Footnotes:

  1. Марк 16:8 В някои от най-старите гръцки ръкописи евангелието според Марк свършва тук. Няколко по-късни ръкописи съдържат следния по-кратък завършек: „Но те скоро предадоха на Петър и хората с него всички заръки. След това Исус ги изпрати от изток на запад със святото и непроменимо послание за вечно спасение.“
  2. Марк 16:16 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
  3. Марк 16:18 + полагам ръце Полагането на ръце се използва за излекуване, за предаване на духовна дарба, за назначаване в служение или просто за благославяне.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes