A A A A A
Bible Book List

Марк 15 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Пилат разпитва Исус

15 Рано сутринта главните свещеници, старейшините, законоучителите и всички членове на Синедриона [a] скроиха план и като вързаха Исус, изведоха го и го предадоха на Пилат. [b]

Той го запита: „Ти ли си царят на юдеите?“

„Сам го казваш“ – отговори Исус.

Тъй като главните свещеници го обвиняваха в много неща, Пилат пак го попита: „Нищо ли няма да отговориш? Не виждаш ли в колко много неща те обвиняват?“

Но Исус продължи да мълчи и това удивляваше Пилат.

Исус е осъден на смърт

Всяка година на празника Пасха [c] Пилат [d] имаше обичай да освобождава по един затворник, когото хората поискат. По това време в затвора имаше един човек на име Варава, хвърлен там заедно с други бунтовници, които бяха извършили убийство по време на метежа. И народът се събра и започна да иска от Пилат да направи това, което обикновено правеше за тях.

Пилат ги попита: „Искате ли да ви освободя царя на юдеите?“ 10 Той каза това, защото видя, че главните свещеници бяха предали Исус от завист. 11 Главните свещеници пък подстрекаваха тълпата да иска от Пилат да освободи Варава вместо Исус.

12 Пилат ги попита втори път: „Тогава какво искате да направя с този, когото наричате царя на юдеите?“

13 „Разпъни го на кръст!“ – извикаха те.

14 Пилат ги запита: „Защо? Какво престъпление е извършил?“

Но хората закрещяха още по-силно: „Разпъни го на кръст!“

15 Пилат искаше да угоди на тълпата и затова им освободи Варава, а Исус нареди да набият с камшици и после го предаде да бъде разпънат на кръст.

Войниците на Пилат издевателстват над Исус

16 Войниците го отведоха във вътрешния двор, наречен Претория, и събраха там целия полк. 17 Облякоха му пурпурна мантия, сплетоха венец от тръни и го сложиха на главата му. 18 После започнаха да го поздравяват с думите: „Да живее царят на юдеите!“ 19 Биеха го по главата с тръстика, заплюваха го, коленичеха и му се покланяха. 20 Когато се поругаха с него, те му свалиха пурпурната мантия, облякоха го в неговите дрехи и го изведоха да го разпънат на кръст.

Исус е разпънат на кръст

21 По пътя срещнаха един човек от Киринея, който се връщаше от полето. Това бе Симон – бащата на Александър и Руфа. Войниците го накараха да носи кръста, предназначен за Исус. 22 Отведоха Исус до мястото, наречено Голгота, което означава „Лобно място“. 23 Дадоха му да пие вино със смирна, [e] но Исус отказа. 24 Тогава войниците го разпънаха и си разделиха дрехите му, като хвърлиха жребий да видят кой какво ще вземе.

25 Разпънаха го в девет сутринта. 26 Надписът с обвинението срещу него гласеше: „ ЦАРЯТ НА ЮДЕИТЕ“. 27 Заедно с Исус разпънаха и двама разбойника – единия от дясната, а другия от лявата му страна. 28 [f]

29 Минаващите покрай него го обиждаха и като клатеха глави, казваха: „Ей! Ти, който щеше да събаряш храма и да го строиш отново за три дни, 30 я сега спаси себе си и слез от кръста!“

31 Главните свещеници и законоучителите също му се подиграваха, като говореха помежду си: „Другите спасяваше, а себе си не може да спаси! 32 Нека сега видим как този Месия, [g] царят на Израел, слиза от кръста и ще повярваме!“ Онези, които бяха разпънати с него, също го обсипваха с обиди.

Исус умира

33 По обяд мрак покри цялата земя и не се вдигна до три следобед. 34 В три часа Исус извика високо: „Елои, Елои, лама савахтани?“ [h], което означава: „Боже мой, Боже мой, защо си ме изоставил?“

35 Някои от онези, които стояха наоколо, чуха това и казаха: „Слушайте! Вика Илия.“ [i]

36 И един човек се затича, натопи една гъба в оцет, прикрепи я на пръчка и като даде на Исус да пие, каза: „Почакайте да видим дали ще дойде Илия [j] да го свали.“

37 А Исус, като извика силно, издъхна.

38 И в този миг завесата [k] в храма се раздра на две от горе до долу. 39 Когато стотникът, [l] стоящ срещу Исус, го чу да извиква и видя как издъхна, каза: „Този човек наистина бе Божий Син!“

40 Там имаше няколко жени, които наблюдаваха от разстояние. Сред тях бяха Мария Магдалина, Мария – майката на по-малкия Яков и Йосия – и Саломия. 41 Те следваха Исус и му помагаха, когато той бе в Галилея. Там имаше и много други жени, дошли заедно с него в Ерусалим.

Погребението на Исус

42 Беше Подготвителен ден, тоест денят преди съботата, и вече се бе стъмнило. 43 Тогава дойде Йосиф от Ариматея, уважаван член на Съвета и един от онези, които очакваха идването на Божието царство. Той смело влезе при Пилат [m] и поиска тялото на Исус. 44 Пилат се учуди, че Исус така бързо е умрял, и затова повика стотника [n] да го пита дали е мъртъв отдавна. 45 След като чу отговора на стотника, Пилат разреши на Йосиф да вземе тялото. 46 Тогава Йосиф купи ленено платно, свали Исус от кръста, уви го в платното и го положи в гробница, изсечена в скалите. После изтърколи един камък и затвори входа й. 47 Мария Магдалина и Мария, майката на Йосия, видяха къде го положиха.

Footnotes:

 1. Марк 15:1 + Синедрион Върховният съвет на евреите, който служи и като съд.
 2. Марк 15:1 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея през 26-36 г. сл. Хр.
 3. Марк 15:6 + Пасха Важен свят ден за юдеите. Всяка година на този ден те ядат специално ястие, за да помнят, че Бог ги е избавил от робство в Египет по времето на Моисей.
 4. Марк 15:6 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея през 26-36 г. сл. Хр.
 5. Марк 15:23 вино със смирна Използва се като лекарство за облекчаване на болките.
 6. Марк 15:28 Някои гръцки ръкописи включват ст.28: „И се изпълни казаното в Писанието: «Поставиха го наравно с престъпниците.»“
 7. Марк 15:32 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
 8. Марк 15:34 Цитат от Пс. 22:1.
 9. Марк 15:35 „Вика Илия.“ Обръщението „Боже мой“ ( „Или“ на еврейски или „Елои“ на арамейски) прозвучава на хората като името на Илия, известния Божий пророк от ок. 850 г. пр. Хр.
 10. Марк 15:36 + Илия Божий пророк от 850 г. пр. Хр. Вж. Мал. 4:5-6.
 11. Марк 15:38 + завесата Завесата разделя вътрешното светилище („Най-Святото Място“) от предната част на Скинията или на Храма в Ерусалим. Тя е символ на духовната преграда, възпираща хората да влязат в Божието присъствие. Когато Исус умира, завесата се раздира (Мат. 27:51) в знак на това, че в небесния храм пътят към Бога е вече отворен. Вж. още Евр. 10:19,20.
 12. Марк 15:39 + стотник Римски военачалник, на когото са подчинени 100 войника.
 13. Марк 15:43 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея през 26-36 г. сл. Хр.
 14. Марк 15:44 + стотник Римски военачалник, на когото са подчинени 100 войника.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes