A A A A A
Bible Book List

Марк 13 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус предрича разрушаването на храма

13 На излизане от храма един от учениците каза на Исус: „Учителю, погледни! Какви чудесни камъни! Какви красиви сгради!“

А Исус му отговори: „Виждаш ли тези величествени сгради? Камък върху камък няма да остане – всичко ще бъде сринато до основи.“

По-късно, когато Исус седеше на Елеонската планина [a] срещу храма, останалите насаме с него ученици Петър, Яков, Йоан и Андрей го попитаха: „Кажи ни, кога ще стане това и какво знамение ще ни покаже, че е дошло времето да се сбъднат всички тези неща?“

Исус започна да им говори: „Внимавайте и не позволявайте на никого да ви заблуди! Ще дойдат много хора, които ще използват името ми, ще се представят за мен и ще измамят мнозина. Ще чуете за войни и новини за сражения, но не се страхувайте, защото тези неща трябва да се случат, но това още не е краят. Народи ще се вдигнат срещу други народи, царства ще воюват срещу други царства. На различни места ще има земетресения, ще настъпи глад. Всички тези неща ще бъдат като първите родилни болки.

Вие бъдете нащрек и се пазете, защото ще ви предават на съд и ще ви бият в синагогите. [b] Заради мен ще ви изправят пред царе и управници, за да им свидетелствате. 10 Но първо трябва Благата вест да бъде проповядвана на всички народи. 11 А когато ви арестуват и предадат на съд, не обмисляйте предварително какво ще говорите, а кажете онова, което в този час ви бъде внушено – защото не вие ще говорите, а Святият Дух.

12 Брат ще предаде брат си на смърт и баща – детето си, и деца ще се изправят срещу родителите си и ще ги изпратят на смърт. 13 Заради мен ще ви намразят всички, но който издържи докрай, ще бъде спасен.

14 И когато видите «мерзостта, която причинява разорение» [c] да стои там, където не трябва (нека читателят да разбира), тогава онези, които са в Юдея, да бягат в планините. 15 Който е на покрива на къщата си, да не губи време да слиза долу и да влиза да си вземе нещо от къщата. 16 Който е на полето, да не се връща за дрехата си. 17 Горко на бременните и на кърмещите през онези дни! 18 Молете се всичко това да не се случи през зимата. 19 Защото онези дни ще бъдат изпълнени с такива страшни беди, каквито досега не е имало от началото, когато Бог създаде света, а и никога вече няма да има. 20 И ако Господ не бе решил да съкрати онези дни, никой не би оцелял. Но той ги съкрати заради избраните от него. 21 Ако тогава някой ви каже: «Вижте! Тук е Месията [d]!» или «Вижте! Ето го там!», не му вярвайте. 22 Ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще извършат знамения и чудеса, за да измамят, ако е възможно, дори и избраните. 23 Затова внимавайте – предупредих ви за всичко, което ще се случи.

24 В дните след тези нещастия

«Слънцето ще стане тъмно,
луната няма да излъчва светлината си,
25 звездите ще падат от небето
и небесните сили ще се разклатят.» [e]

26 Тогава хората ще видят Човешкия Син [f] да слиза в облаците с голяма власт и слава. [g] 27 Той ще изпрати ангели по цялата земя и ще събере избраниците си от всички краища на света, от края на земята до края на небето.

Поуката от смокиновото дърво

28 Вземете поука от смокиновото дърво: щом клоните му омекнат и се покрият с листа, вие знаете, че лятото е близо. 29 По същия начин, когато видите, че всички неща, за които говорих, се сбъдват, знайте, че той е близо, на прага на вратата. 30 Истина ви казвам: това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. 31 Небето и земята ще преминат, но моите думи никога няма да преминат.

Само Бог знае определения час

32 Никой не знае кога ще бъде този ден или час – нито ангелите в небето, нито Синът, а само Отец. 33 Внимавайте! Стойте будни, защото не знаете кога ще дойде това време. 34 По същия начин, когато човек тръгва на път, поверява своя дом на слугите си и възлага на всеки определена работа, а на пазача заповядва да бъде нащрек. 35 Така и вие трябва да бъдете нащрек, защото не знаете кога ще се върне господарят на къщата – вечерта или в полунощ, когато пропеят петлите или при изгрев слънце. 36 Ако той дойде, когато не очаквате, гледайте да не ви завари заспали. 37 На вас и на всички казвам: «Бъдете нащрек!»“

Footnotes:

  1. Марк 13:3 + Елеонска планина Маслинова планина; хълм, разположен източно от Ерусалим, откъдето се вижда храмът.
  2. Марк 13:9 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
  3. Марк 13:14 «мерзостта … разорение» Вж. Дан. 9:27; 11:31; 12:11.
  4. Марк 13:21 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
  5. Марк 13:25 Вж. Исая 13:10; 34:4.
  6. Марк 13:26 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
  7. Марк 13:26 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава „светлина“ и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е „величие“ или „власт“ и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes