A A A A A
Bible Book List

Марк 1 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Идването на Исус

Благата вест за Исус Христос, Божия Син, [a] започва с думите на пророк Исая:

„Чуй!
Пред теб изпращам пратеника си,
    който ще подготви пътя за теб.“ [b]

„Един човек вика в пустинята:
«Подгответе пътя за Господа,
очертайте прави пътеките за него!»“ [c]

Тогава дойде Йоан, [d] който кръщаваше [e] хората в пустинята и проповядваше да се покаят [f] и да се кръстят, за да прости Бог греховете им. Жителите на цяла Юдея и Ерусалим отиваха при него, изповядваха греховете си и Йоан ги кръщаваше в река Йордан. Той носеше дрехи от камилска козина и беше препасан с кожен колан. Хранеше се със скакалци [g] и див мед. Ето какво проповядваше: „След мен идва друг, който е по-силен от мен. Не съм достоен дори да коленича и да развържа връзките на сандалите му. Аз ви кръщавам с вода, а той ще ви кръсти със Святия Дух.“

Кръщението на Исус

В онези дни при него дойде Исус от галилейския град Назарет и Йоан [h] го кръсти в река Йордан. 10 Веднага щом излезе от водата, Исус видя небесата да се разтварят и Духът да слиза върху него в образа на гълъб. 11 От небесата се чу глас, който каза: „Ти си моят възлюбен Син. Ти си избраникът ми.“

Дяволът изкушава Исус

12 Веднага след това Духът заведе Исус в пустинята. 13 Той остана там четиридесет дни, изкушаван от Сатана. [i] Живя сам с дивите животни и ангелите се грижиха за него.

Исус призовава първите си ученици

14 След като Йоан [j] беше хвърлен в затвора, Исус дойде в Галилея и започна да проповядва Благата вест от Бога. 15 Той казваше: „Времето дойде. Божието царство наближава. Покайте [k] се и повярвайте в Благата вест!“

16 Като вървеше край Галилейското езеро, Исус видя Симон и брат му Андрей, които бяха рибари, да хвърлят мрежите си в езерото. 17 Той им каза: „Последвайте ме и аз ще ви науча как да ловите хора.“ 18 Те веднага оставиха мрежите си и го последваха.

19 Малко по-нататък Исус видя сина на Зеведей – Яков и брат му Йоан, които седяха в лодката си и подготвяха мрежите за улов. 20 Като видя братята, Исус веднага ги повика при себе си. Те оставиха баща си и наемните работници в лодката и го последваха.

Исус излекува човек, обладан от зъл дух

21 Исус и учениците му отидоха в Капернаум. В събота Исус влезе в синагогата [l] и започна да поучава. 22 Хората бяха удивени от неговото учение, защото той ги поучаваше с власт, а не като законоучителите. 23 В синагогата им имаше един човек, обладан от зъл дух, който започна да вика: 24 „Какво искаш от нас, Исусе от Назарет? Да ни погубиш ли дойде? Аз зная кой си – Святият на Бога.“

25 Исус строго заповяда на злия дух: „Млъкни и излез от него!“ 26 Тогава злият дух разтърси тялото на човека и със силен вик излезе от него.

27 Всички бяха смаяни и се питаха един друг: „Какво е това? Що за ново учение е? Той проповядва с власт и дори злите духове се подчиняват на заповедите му!“ 28 И мълвата за него се разнесе бързо из цяла Галилея.

Исус излекува много хора

29 Щом излязоха от синагогата, [m] заедно с Яков и Йоан те веднага отидоха в дома на Симон и Андрей. 30 Тъщата на Симон лежеше болна с треска и веднага казаха на Исус за нея. 31 Той отиде до леглото й, хвана я за ръката и й помогна да стане. Треската изчезна, тя оздравя и започна да им прислужва.

32 Когато настъпи вечерта, след залез слънце хората доведоха при Исус всички болни и обладани от демони. 33 Целият град се събра пред вратата на къщата. 34 Исус излекува много хора, страдащи от различни болести, и прогони много демони, но не позволяваше на демоните да говорят, защото те знаеха кой е.

Исус се подготвя да проповядва Благата вест

35 На сутринта Исус се събуди много рано, излезе още по тъмно от къщата и отиде да се моли на едно необитавано място. 36 Симон и приятелите му тръгнаха да го търсят 37 и като го намериха, му казаха: „Всички те търсят.“

38 А той им каза: „Нека идем из селата и градовете наоколо, за да мога да проповядвам и на други места. Нали затова съм тук!“ 39 И тръгна из цяла Галилея, проповядваше в синагогите [n] им и прогонваше демони от хората.

Исус излекува прокажен човек

40 При Исус дойде един болен от проказа, коленичи пред него и започна да го моли: „Ти имаш власт и стига да поискаш, можеш да ме излекуваш.“

41 Исус го съжали, протегна ръката си, докосна го и каза: „Искам – бъди здрав!“ 42 Проказата веднага напусна човека и той оздравя.

43 Исус го прати да си върви и като го предупреди строго, 44 му заръча: „На никого не казвай какво направих за теб, а иди и се покажи на свещеника [o] и принеси за оздравяването си каквото е заповядал Моисей. Това ще засвидетелства на хората, че си излекуван.“ 45 Но човекът си тръгна и започна да разказва на всички, че Исус го е излекувал. И така мълвата за Исус се разнесе и той вече не можеше да влезе открито в някой град, затова оставаше в необитавани места, но въпреки това при него се стичаха хора отвсякъде.

Footnotes:

 1. Марк 1:1 Божия Син Някои гръцки ръкописи не съдържат тези думи.
 2. Марк 1:2 Малахия 3:1
 3. Марк 1:3 Исая 40:3
 4. Марк 1:4 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
 5. Марк 1:4 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
 6. Марк 1:4 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
 7. Марк 1:6 скакалци Вид прелетни пустинни скакалци, които Моисеевият закон разрешава да се ядат. Вж. Лев. 11:21-22.
 8. Марк 1:9 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
 9. Марк 1:13 + Сатана Име на дявола, което означава „противник“, „обвинител“ или „клеветник“.
 10. Марк 1:14 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
 11. Марк 1:15 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
 12. Марк 1:21 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 13. Марк 1:29 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 14. Марк 1:39 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 15. Марк 1:44 покажи се на свещеника Според закона на Моисей свещеник трябва да засвидетелства, че болен от проказа е оздравял. Вж. Лев. 14:1-32.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes