A A A A A
Bible Book List

Лука 5 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус призовава първите си ученици

Един ден Исус стоеше на брега на Генисаретското езеро, [a] а около него хората се тълпяха, за да чуят Божието послание. Той забеляза две лодки на брега. Рибарите бяха отвън и перяха мрежите си. Исус се качи в една от лодките, която беше на Симон, и го помоли да я отблъсне леко от брега. После започна да поучава народа от лодката.

Когато свърши да говори, Исус се обърна към Симон и каза: „Откарай лодката навътре в езерото и хвърлете мрежите си за улов.“

Симон отвърна: „Учителю, цяла нощ се мъчихме и нищо не уловихме. Но щом ти казваш, ще хвърля мрежите.“ Рибарите хвърлиха мрежите си, а когато ги изтеглиха, те бяха толкова пълни, че започнаха да се късат. Затова дадоха знак на съдружниците си от другата лодка да дойдат и да им помогнат. Те дойдоха и двете лодки така се напълниха, че започнаха да потъват.

Когато видя това, Симон Петър падна в краката на Исус и каза: „Върви си от мен, Господи, защото аз съм грешен човек.“ И той, и всички рибари с него се смаяха от богатия улов. 10 Синовете на Зеведей – Яков и Йоан – които работеха заедно със Симон, също бяха удивени.

Тогава Исус се обърна към Симон: „Не се страхувай! Отсега нататък хора ще ловиш.“

11 Рибарите изкараха лодките на брега, оставиха всичко и последваха Исус.

Исус излекува прокажен човек

12 В един от градовете, където беше Исус, живееше човек, болен от проказа. Когато видя Исус, той падна в краката му и го помоли: „Господи, ти имаш власт и стига да поискаш, можеш да ме излекуваш.“

13 Исус протегна ръката си, докосна го и каза: „Искам – бъди здрав!“ И проказата веднага го напусна. 14 А Исус му заръча: „На никого не разказвай за случилото се. Иди и се покажи на свещеника, [b] а после принеси за оздравяването си каквото е заповядал Моисей. Това ще засвидетелства на хората, че си излекуван.“

15 Но вестта за Исус се разнасяше все повече и огромни тълпи от хора се събираха, за да го слушат и да бъдат излекувани от болестите си. 16 Исус често се усамотяваше в безлюдни места, за да се моли.

Исус излекува сакат човек

17 Един ден, когато Исус поучаваше хората, сред слушателите седяха също фарисеи [c] и законоучители, дошли от всички градове на Галилея, Юдея и Ерусалим. Господ даваше сила на Исус да лекува. 18 Няколко души донесоха на постелка един парализиран и се опитаха да го внесат и сложат пред Исус. 19 Наоколо обаче се бяха струпали толкова много хора, че носачите не можеха да си пробият път. Тогава те се качиха на покрива и като разкриха керемидите, спуснаха постелката с парализирания в средата на стаята точно пред Исус. 20 Като видя вярата им, Исус каза на болния: „Приятелю, греховете ти са простени!“

21 Законоучителите и фарисеите си помислиха: „Кой е този, който така богохулства? Кой освен Бог може да прощава грехове?“

22 Но Исус знаеше мислите им и ги попита: „Защо таите такива мисли? 23 Кое е по-лесно: да кажа «Греховете ти се прощават» или да кажа «Стани и ходи»? 24 Но аз ще ви покажа, че Човешкият Син [d] има власт на земята да прощава грехове.“ И Исус каза на парализирания: „Казвам ти, стани! Вдигни си постелката и си върви вкъщи.“

25 В същия миг човекът се изправи пред тях, взе си постелката и си тръгна, славейки Бога. 26 Всички се удивляваха и славеха Бога. Изпълнени със страхопочитание, те казваха: „Днес видяхме изумителни неща!“

Исус призовава Левий

27 След това Исус излезе и видя един бирник на име Левий, седнал на работното си място. Исус му каза: „Последвай ме!“ 28 Левий остави всичко, стана и тръгна след Исус.

29 Той устрои в дома си голямо тържество в чест на Исус. На масата седяха много бирници и други хора. 30 А фарисеите [e] и законоучителите негодуваха и казваха на Исусовите ученици: „Защо ядете и пиете с бирници и грешници?“

31 Исус им отговори: „Не здравите се нуждаят от лекар, а болните. 32 Дошъл съм да призова да се покаят [f] не праведните хора, а грешниците.“

Въпрос относно поста

33 Тогава му казаха: „Учениците на Йоан често постят и се молят, учениците на фарисеите [g] – също, а твоите ученици винаги ядат и пият.“

34 Исус им отговори: „Нима можете да накарате сватбарите да постят, докато младоженецът е с тях? 35 Но ще дойде време, когато младоженецът ще им се отнеме и тогава те ще постят.“

36 После им разказа притчата: „Никой не откъсва парче от нова дреха, за да закърпи старата. Иначе и новата дреха ще бъде скъсана, а и старата няма да е с подходяща кръпка. 37 Никой не налива ново вино в стари мехове. Иначе новото вино ще спука меховете и ще изтече, а меховете ще се похабят. 38 Ново вино се налива в нови мехове. 39 И никой не иска ново вино, след като е пил старо, защото казва: «Старото е по-добро.»“

Footnotes:

  1. Лука 5:1 Генисаретското езеро Друго име на Галилейското езеро.
  2. Лука 5:14 покажи се на свещеника Според закона на Моисей свещеник трябва да засвидетелства, че болен от проказа е оздравял. Вж. Лев. 14:1-32.
  3. Лука 5:17 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  4. Лука 5:24 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
  5. Лука 5:30 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  6. Лука 5:32 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
  7. Лука 5:33 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes