A A A A A
Bible Book List

Лука 4 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Дяволът изкушава Исус

Исус беше изпълнен със Святия Дух и когато се върна от река Йордан, Духът го заведе в пустинята. Там прекара четиридесет дни, изкушаван от дявола. През цялото това време той не яде нищо и накрая почувства силен глад.

Тогава дяволът му каза: „Ако си Божият Син, заповядай на този камък да стане хляб!“

Исус му отговори: „Писано е:

«Никой не може да живее
    само с хляб.»“ [a]

Дяволът го заведе на едно високо място и за миг му показа всички царства на света, като му каза: „Ще ти дам цялата тази власт и слава, защото тя е дадена на мен и аз я давам на когото поискам. Ако ми се поклониш, всичко това ще бъде твое.“

Исус му отвърна: „Писано е:

«Покланяй се на Господа, твоя Бог,
    и само на него служи!»“ [b]

Тогава дяволът заведе Исус в Ерусалим, качи го на най-високото място в храма и му каза: „Ако си Божият Син, хвърли се оттук долу! 10 Нали е писано:

«Той ще заповяда на ангелите си да бдят над теб.» [c]

11 И още:

«Те ще те носят на ръце,
    за да не удариш крака си
    в камък.»“ [d]

12 Исус му отговори: „Но е казано също:

«Не поставяй на изпитание Господа, твоя Бог!»“ [e]

13 Когато дяволът свърши всички изкушения, той го остави до следващата възможност.

Исус започва делото си в Галилея

14 Исус се върна в Галилея, изпълнен със силата на Духа, и мълвата за него се разпространи из цялата околност. 15 Той започна да поучава в синагогите [f] и всички хора го хвалеха.

Исус отива в родния си град

16 После Исус отиде в Назарет, където бе отраснал. Както обикновено в съботен ден, той влезе в синагогата [g] и се изправи да чете. 17 Дадоха му свитъка с думите на пророк Исая. Исус разгъна свитъка и намери мястото, където пишеше:

18 „Духът на Господа е върху мен,
    защото ме е помазал
да съобщя на бедните Благата вест.
Изпратил ме е да провъзглася
    освобождение на пленниците,
    проглеждане на слепите,
    избавление на подтиснатите
19 и да възвестя годината
    на Господното благоволение.“ [h]

20 Исус нави свитъка, върна го на служителя и седна. Погледите на всички в синагогата бяха приковани в него. 21 Той започна да им говори: „Днес тези думи се сбъднаха пред вас, които слушахте.“

22 Всички го хвалеха, удивляваха се на красноречието му и се питаха: „Не е ли това синът на Йосиф?“

23 Исус отвърна: „Сигурно ще ми припомните поговорката: «Лекарю, изцели сам себе си!» Ще ми кажете: «Чухме за това, което си извършил в Капернаум. Направи същото и тук, в родния си град!»“ 24 Истина ви казвам: никой пророк не е признат в родния си град. 25 Това, което говоря, е вярно. По времето на Илия, [i] когато не валя три години и половина и голям глад настъпи по цялата земя, в Израел имаше много вдовици. 26 Но Илия не беше изпратен при нито една от тях, а само при вдовицата от Сарепта, град в Сидон. 27 А по времето на пророк Елисей в Израел имаше много прокажени, но никой от тях не беше излекуван, а само Нееман сириеца.“

28 Като чуха това, всички в синагогата се разгневиха. 29 Те станаха, повлякоха Исус извън града и го заведоха при стръмния склон на хълма, на който бе построен градът им, за да го хвърлят долу. 30 Но Исус премина през тълпата и си отиде по своя път.

Исус излекува човек, обладан от зъл дух

31 После Исус отиде в галилейския град Капернаум и в съботата поучаваше хората. 32 Неговото учение ги смайваше, защото говореше с власт. 33 В синагогата [j] имаше един човек, обладан от зъл дух. Той изкрещя: 34 „Хей! Какво искаш от нас, Исусе от Назарет? Да ни погубиш ли дойде? Аз зная кой си – Святият на Бога.“ 35 Исус строго заповяда на злия дух: „Млъкни и излез от човека!“ Злият дух повали мъжа на земята пред всички и излезе от него, без да му стори нищо лошо.

36 Всички хора бяха изумени и се питаха един друг: „Какво значи това? С власт и сила той заповядва на злите духове и те излизат!“ 37 И новината за Исус се разнесе из цялата област.

Исус излекува болна жена

38 Исус напусна синагогата [k] и отиде в дома на Симон. Тъщата на Симон гореше от треска и помолиха Исус да й помогне. 39 Той се наведе над нея и заповяда на треската да я напусне. И веднага жената се вдигна на крака и започна да им прислужва.

Исус излекува още много хора

40 При залез слънце всички, които имаха близки, болни от всякакви болести, ги доведоха при Исус, а той, като полагаше ръцете си [l] върху всеки от тях, ги излекува. 41 От много от тях излизаха демони, които викаха: „Ти си Божият Син!“ Но Исус им забраняваше да говорят, защото те знаеха, че той е Месията. [m]

Исус отива в други градове

42 На разсъмване той напусна града и се усамоти в едно безлюдно място. А хората го търсеха и когато го намериха, се опитаха да го задържат, за да не си отива от тях. 43 Но Исус им каза: „Трябва да съобщя Благата вест за Божието царство и в другите градове, защото за това съм изпратен.“

44 После продължи да проповядва в синагогите [n] в Юдея.

Footnotes:

 1. Лука 4:4 Второзаконие 8:3
 2. Лука 4:8 Второзаконие 6:13
 3. Лука 4:10 Псалм 91:11
 4. Лука 4:11 Псалм 91:12
 5. Лука 4:12 Второзаконие 6:16
 6. Лука 4:15 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 7. Лука 4:16 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 8. Лука 4:19 Исая 61:1-2
 9. Лука 4:25 + Илия Божий пророк от 850 г. пр. Хр. Вж. Мал. 4:5-6.
 10. Лука 4:33 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 11. Лука 4:38 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 12. Лука 4:40 + полагам ръце Полагането на ръце се използва за излекуване, за предаване на духовна дарба, за назначаване в служение или просто за благославяне.
 13. Лука 4:41 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
 14. Лука 4:44 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes