A A A A A
Bible Book List

Лука 3 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Делото на Йоан Кръстител

Беше петнадесетата година от управлението на император Тиберий, когато Пилат Понтийски [a] беше губернатор на Юдея, Ирод [b] – управител на Галилея, брат му Филип – управител на областите Итурея и Трахонития, а Лисаний – управител на Авилиния. По това време първосвещеници бяха Анна и Каяфа. Бог говори на живеещия в пустинята Йоан, сина на Захарий. И Йоан тръгна по земите край река Йордан да призовава хората да се покаят [c] и да се кръстят, [d] за да бъдат простени греховете им. Всичко беше точно така, както е записано в книгата на пророк Исая:

„Един човек вика в пустинята:
«Подгответе пътя за Господа,
очертайте прави пътеките за него!
Всяка долина ще се запълни.
Всяка планина и възвишение
    ще се заравнят.
Кривините ще се изправят.
    Неравностите ще се изгладят.
И всеки човек ще види
    Божието спасение.»“ [e]

Много хора идваха при Йоан да бъдат кръстени, а той им казваше: „Рожби на ехидни [f]! Кой ви предупреди да бягате от идващия Божий гняв? Ако наистина сте се покаяли, докажете това с делата си. И не започвайте да се успокоявате с думите: «Авраам е нашият баща.» Казвам ви, че Бог може и от тези камъни да създаде потомци на Авраам. Брадвата е вече при корена на дърветата. Всяко дърво, което не дава добър плод, ще бъде отсечено и хвърлено в огъня.“

10 Хората попитаха Йоан: „Какво да правим тогава?“

11 Йоан им отговори: „Ако някой има две ризи, да даде едната на онзи, който няма. Ако някой има повече храна, да я раздели по същия начин.“

12 Бирници също дойдоха при Йоан и поискаха да бъдат кръстени. Те го попитаха: „Какво трябва да правим, учителю?“

13 Йоан им отговори: „Не карайте хората да плащат повече данъци, отколкото ви е наредено.“

14 После няколко войника също го запитаха: „А ние какво да правим?“

Йоан им каза: „Не принуждавайте хората да ви дават пари. Не клеветете. Бъдете доволни от заплатите си.“

15 Хората живееха в очакване и всички се чудеха дали пък самият Йоан не е Месията. [g]

16 Йоан отговори на всички така: „Аз ви кръщавам с вода, но идва друг, който е по-силен от мен. Аз не съм достоен дори сандалите му да развържа. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. 17 Лопатата, с която отсява зърното от плявата, е вече в ръката му, за да изчисти хармана си и да прибере зърното в хамбара си, а плявата ще изгори в неугасим огън.“ 18 Така с много други думи Йоан убеждаваше хората и им съобщаваше Благата вест.

19 А когато Йоан изобличи местния управител Ирод за това, че живее с Иродиада – жената на брат му, и за всички други злини, които беше извършил, 20 Ирод прибави към тях още една – хвърли Йоан в затвора.

Кръщението на Исус

21 Когато всички хора се кръщаваха, [h] Исус също отиде при Йоан. След като беше кръстен и се молеше, небето се отвори. 22 Святият Дух слезе върху него в телесен образ на гълъб и от небето се чу глас: „Ти си моят възлюбен Син. Ти си избраникът ми.“

Родословието на Йосиф

23 Исус беше на около тридесет години, когато започна своето дело. Хората мислеха, че той е син на Йосиф.

Йосиф беше син на Илия.

24 Илия беше син на Матат.

Матат беше син на Левий.

Левий беше син на Мелхи.

Мелхи беше син на Янай.

Янай беше син на Йосиф.

25 Йосиф беше син на Мататия.

Мататия беше син на Амос.

Амос беше син на Наум.

Наум беше син на Еслий.

Еслий беше син на Нагей.

26 Нагей беше син на Маат.

Маат беше син на Мататия.

Мататия беше син на Семеин.

Семеин беше син на Йосех.

Йосех беше син на Йода.

27 Йода беше син на Йоанан.

Йоанан беше син на Риса.

Риса беше син на Зоровавел.

Зоровавел беше син на Салатиил.

Салатиил беше син на Нирий.

28 Нирий беше син на Мелхий.

Мелхий беше син на Адий.

Адий беше син на Косам.

Косам беше син на Елмадам.

Елмадам беше син на Ир.

29 Ир беше син на Йосий.

Йосий беше син на Елиезер.

Елиезер беше син на Йорим.

Йорим беше син на Матат.

Матат беше син на Левий.

30 Левий беше син на Симеон.

Симеон беше син на Юда.

Юда беше син на Йосиф.

Йосиф беше син на Йонам.

Йонам беше син на Елиаким.

31 Елиаким беше син на Мелеа.

Мелеа беше син на Мена.

Мена беше син на Матата.

Матата беше син на Натан.

Натан беше син на Давид. [i]

32 Давид беше син на Есей.

Есей беше син на Овид.

Овид беше син на Вооз.

Вооз беше син на Салмон.

Салмон беше син на Наасон.

33 Наасон беше син на Аминадав.

Аминадав беше син на Арний.

Арний беше син на Есрон.

Есрон беше син на Фарес.

Фарес беше син на Юда.

34 Юда беше син на Яков.

Яков беше син на Исаак.

Исаак беше син на Авраам.

Авраам беше син на Тара.

Тара беше син на Нахор.

35 Нахор беше син на Серух.

Серух беше син на Рагав.

Рагав беше син на Фалек.

Фалек беше син на Евер.

Евер беше син на Сала.

36 Сала беше син на Каинан.

Каинан беше син на Арфаксад.

Арфаксад беше син на Сим.

Сим беше син на Ной.

Ной беше син на Ламех.

37 Ламех беше син на Матусал.

Матусал беше син на Енох.

Енох беше син на Яред.

Яред беше син на Малелеил.

Малелеил беше син на Каинан.

38 Каинан беше син на Енос.

Енос беше син на Сит.

Сит беше син на Адам.

Адам беше син на Бога.

Footnotes:

  1. Лука 3:1 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея през 26-36 г. сл. Хр.
  2. Лука 3:1 + Ирод Ирод Антипа, тетрарх (управител) на Галилея и Перея, син на Ирод Велики.
  3. Лука 3:3 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
  4. Лука 3:3 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
  5. Лука 3:6 Исая 40:3-5
  6. Лука 3:7 + ехидна Отровна змия, пепелянка или усойница.
  7. Лука 3:15 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
  8. Лука 3:21 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
  9. Лука 3:31 + Давид Цар на Израeл около 1000 г. пр. Хр.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes