A A A A A
Bible Book List

Лука 23 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Пилат разпитва Исус

23 Тогава всички станаха и отведоха Исус при Пилат. [a] Там започнаха да го обвиняват: „Хванахме този човек да заблуждава народа ни, като му казва да не плаща данък на цезаря и нарича себе си Месията, [b] цар.“

Тогава Пилат го попита: „Ти ли си царят на юдеите?“

Исус отговори: „Сам го казваш.“

Пилат се обърна към главните свещеници и тълпите: „Не виждам нищо лошо в този човек.“

Но те продължиха да настояват, като казваха: „С учението си той всява смут сред народа на цяла Юдея. Започна в Галилея, а сега дойде и тук.“

Пилат изпраща Исус при Ирод

Като чу това, Пилат [c] попита дали този човек е от Галилея. Щом научи, че е от областта на Ирод, [d] той го изпрати при Ирод, който също беше в Ерусалим по това време. Като видя Исус, Ирод много се зарадва. Той беше чувал за него и от дълго време искаше да го види, защото се надяваше Исус да извърши някакво чудо пред очите му. Ирод му задаваше много въпроси, но Исус мълчеше. 10 Главните свещеници и законоучителите стояха наоколо и яростно сипеха обвинения срещу него. 11 Ирод и войниците му също се отнасяха към Исус с презрение и му се подиграваха. Те го облякоха в царска мантия и го изпратиха обратно при Пилат. 12 В този ден Ирод и Пилат, които преди бяха врагове, станаха приятели.

Исус е осъден на смърт

13 Пилат [e] събра главните свещеници, водачите и народа 14 и им каза: „Доведохте този човек при мен с обвинения, че заблуждава народа. Аз го разпитах тук, във ваше присъствие, и не открих никакви основания за обвиненията ви срещу него. 15 Ирод [f] също го счита за невинен, защото го изпрати обратно при нас. Както виждате, той не е извършил нищо, което да заслужава смъртно наказание. 16 Затова ще го накажа и ще го пусна на свобода.“ 17 [g]

18 Но всички в един глас се развикаха: „Убий го! Освободи ни Варава!“ 19 (Варава беше хвърлен в затвора за повдигане на бунт в града и за убийство.)

20 Пилат още веднъж се обърна към тях, защото искаше да освободи Исус. 21 Но те продължаваха да крещят: „Разпъни го на кръст! Разпъни го на кръст!“

22 За трети път Пилат им каза: „Какво престъпление е извършил? Не намирам никакво основание да го убия. Ще го накажа и после ще го освободя.“

23 Но хората продължиха да викат силно и да настояват Исус да бъде разпънат на кръст. Виковете им надделяха 24 и Пилат реши да изпълни молбата им. 25 Той освободи човека, когото искаха – този, който бе хвърлен в затвора за повдигане на бунт и за убийство – и им даде Исус да постъпят с него както намерят за добре.

Исус е разпънат на кръст

26 Докато водеха Исус, войниците видяха един човек от Киринея на име Симон, който се връщаше от полето. Те го хванаха, сложиха кръста на гърба му и го накараха да го носи зад Исус.

27 След него вървеше голяма тълпа, сред която имаше жени, които се удряха в гърдите и го оплакваха. 28 Исус се обърна и им каза: „Не плачете за мен, дъщери на Ерусалим! Плачете за себе си и за децата си, 29 защото идва времето, когато хората ще кажат: «Благословени са тези, които не са раждали, и тези, които не са кърмили!» 30 След това ще кажат на планините: «Сринете се над нас!», а на хълмовете: «Скрийте ни!» [h] 31 Щом хората постъпват така, когато живеят добре, какво ли ще стане, когато настъпят трудни дни?“ [i]

32 Изведоха и двама престъпници, които щяха да бъдат убити с Исус. 33 Когато стигнаха мястото, наречено Лобно, войниците го разпънаха заедно с престъпниците. Единия изправиха от дясната, а другия – от лявата му страна. 34 Исус каза: „Отче, прости им, защото не знаят какво вършат.“ [j]

А войниците хвърлиха жребий, за да си разделят дрехите му. 35 Хората стояха и гледаха, а водачите се подиграваха на Исус, като казваха: „Нали спасяваше другите! Нека спаси и себе си, ако е Месията, [k] Божият избраник!“

36 Войниците също му се присмиваха. Приближиха се към него, предложиха му винен оцет 37 и казаха: „Ако ти си царят на юдеите, спаси себе се!“ 38 А над него имаше надпис: „ ТОВА Е ЦАРЯТ НА ЮДЕИТЕ.“

39 Единият от престъпниците, увиснали на кръста, го обиждаше: „Нали си Месията? Спаси себе си и нас!“

40 Но другият го смъмри и каза: „Страх от Бога нямаш ли! Та ти си със същата присъда. 41 Ние обаче сме наказани справедливо и си получаваме заслуженото, а той не е направил нищо лошо.“ 42 А после се обърна към Исус: „Исусе, спомни си за мен, когато започнеш да царуваш!“

43 Исус му каза: „Истина ти казвам: днес ще бъдеш с мен в рая.“

Исус умира

44 Беше около пладне, но мрак покри цялата земя до три часа следобед. 45 Слънцето спря да свети. Завесата [l] в храма се раздра на две. 46 Исус извика високо: „Отче, в твоите ръце предавам духа си!“ [m] и издъхна.

47 Когато стотникът [n] видя станалото, прослави Бога и каза: „Този човек наистина бе праведен!“

48 А всички хора, струпали се да наблюдават зрелището, видяха какво стана и започнаха да се разотиват покрусени. 49 Всички познати на Исус, както и жените, които го следваха от Галилея, стояха на разстояние и наблюдаваха.

Йосиф от Ариматея

50-51 Там беше и един човек от юдейския град Ариматея, който се казваше Йосиф. Той беше добър и благочестив човек, който очакваше Божието царство. Йосиф беше член на Съвета, но не беше съгласен с тяхното решение и действие. 52 Той отиде при Пилат [o] и поиска тялото на Исус. 53 Свали го от кръста, пови го в ленено платно и го положи в една гробница, изсечена в скала, където още никой не беше погребван. 54 Това стана в Подготвителния ден [p] и съботата наближаваше.

55 Жените, които бяха дошли с Исус от Галилея, тръгнаха след Йосиф. Те видяха гроба и как беше положено тялото. 56 След това си отидоха и приготвиха благоухания и миро.

В събота почиваха според заповедта.

Footnotes:

 1. Лука 23:1 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея през 26-36 г. сл. Хр.
 2. Лука 23:2 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
 3. Лука 23:6 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея през 26-36 г. сл. Хр.
 4. Лука 23:7 + Ирод Ирод Антипа, тетрарх (управител) на Галилея и Перея, син на Ирод Велики.
 5. Лука 23:13 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея през 26-36 г. сл. Хр.
 6. Лука 23:15 + Ирод Ирод Антипа, тетрарх (управител) на Галилея и Перея, син на Ирод Велики.
 7. Лука 23:17 Някои гръцки ръкописи включват стих 17: „Всяка година на празника Пасха Пилат бе длъжен да им освобождава по един затворник.“ Вж. Мат. 27:15; Марк 15:6.
 8. Лука 23:30 Цитат от Ос. 10:8.
 9. Лука 23:31 Щом хората … трудни дни Букв.: „Ако правят тези неща, когато дървото е зелено, какво ще стане, когато то изсъхне?“
 10. Лука 23:34 Исус каза: „Отче … вършат.“ Някои ранни гръцки ръкописи не съдържат тези думи.
 11. Лука 23:35 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
 12. Лука 23:45 + завесата Завесата разделя вътрешното светилище („Най-Святото Място“) от предната част на Скинията или на Храма в Ерусалим. Тя е символ на духовната преграда, възпираща хората да влязат в Божието присъствие. Когато Исус умира, завесата се раздира (Мат. 27:51) в знак на това, че в небесния храм пътят към Бога е вече отворен. Вж. още Евр. 10:19,20.
 13. Лука 23:46 Цитат от Пс. 31:5.
 14. Лука 23:47 + стотник Римски военачалник, на когото са подчинени 100 войника.
 15. Лука 23:52 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея през 26-36 г. сл. Хр.
 16. Лука 23:54 + Подготвителен ден Петък, денят преди еврейската събота (Шабат).
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes