A A A A A
Bible Book List

Лука 21 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Дарението на бедната вдовица

21 След това Исус се огледа и като наблюдаваше как богатите пускат даренията си в кутията за събиране на пари, той видя една бедна вдовица, която пусна в нея две лепти. [a] Исус каза: „Истина ви казвам: тази бедна вдовица даде повече от другите. Всички останали дадоха даренията си от парите, които не им бяха нужни, а тя в немотията си даде всичко, което имаше, за да преживее.“

Разрушаването на храма

Някои от учениците разговаряха за храма: „Този храм е красив, построен е от най-добрия камък и е украсен с много дарове, принесени на Бога.“ Но Исус им каза: „Ще дойде време, когато всичко, което виждате тук, ще бъде разрушено. Камък върху камък няма да остане.“

„Учителю, кога ще се случат тези неща?“ – попитаха те. „И какъв ще бъде знакът, че те предстоят?“

Исус отговори: „Внимавайте! Не се оставяйте да ви заблудят, защото много хора ще дойдат, използвайки името ми, и ще ви кажат: «Аз съм Месията [b]!» и «Времето дойде!» Но не ги следвайте! Не се плашете, когато чуете за войни и бунтове. Тези неща трябва да се случат първо, но краят няма да последва веднага.“

10 Тогава Исус им каза: „Ще се изправят народ срещу народ и царство срещу царство. 11 Ще има големи земетресения, глад и епидемии на различни места. Ще се случат ужасни неща, а от небето ще дойдат велики знамения.

12 Но преди да се случи всичко това, ще ви заловят и ще ви преследват. Ще ви отведат на съд в синагогите [c] и ще ви хвърлят в затвори. Ще ви изправят пред царе и управници заради моето име. 13 Но това ще ви даде възможност да свидетелствате за мен. 14 Решете в себе си да не се тревожите предварително как ще се защитите. 15 Ще ви дам мъдрост да говорите така, че всичките ви противници да бъдат безсилни да ви противостоят или опровергаят. 16 Ще ви предават даже вашите родители, братя, роднини и приятели. Някои от вас ще бъдат убити. 17 Всички ще ви мразят, защото сте мои последователи. 18 Но дори и косъм няма да падне от главите ви. 19 Останете твърди и ще се спасите.

Разрушаването на Ерусалим

20 Когато видите Ерусалим обсаден от войски, ще знаете, че неговото унищожение наближава. 21 Тогава онези, които са в Юдея, да бягат в планините, онези, които са в града, да го напуснат, а намиращите се наоколо да не влизат в него. 22 Защото това са дни на наказание, за да се изпълни всичко, което е било писано. 23 Горко на бременните и кърмещите през онези дни, защото на земята ще има голямо бедствие и гняв върху този народ. 24 Някои ще загинат, посечени от меч, други ще бъдат отведени в плен по всички народи. Езичници [d] ще тъпчат Ерусалим, докато не изтече времето им.

Не се страхувайте

25 Знамения ще се случат със слънцето, луната и звездите. Народите по земята ще изпаднат в отчаяние и недоумение от грохота и вълнението на морето. 26 Те ще припадат от страх и ужас пред онова, което ще сполети света, защото небесните сили ще се разклатят. 27 И тогава ще видят Човешкия Син [e] да идва в облак със сила и славно величие. 28 Когато всичко това започне да се случва, изправете се и вдигнете главите си, защото освобождението ви наближава.“

Поуката от смокиновото дърво

29 Тогава Исус им разказа следната притча: „Погледнете смокинята и другите дървета. 30 Когато се раззеленят, знаете, че лятото наближава. 31 Така ще бъде и с нещата, за които ви говорих: щом видите, че се сбъдват, ще знаете, че Божието царство е близо. 32 Истина ви казвам: това поколение няма да премине, докато всичко не се сбъдне. 33 Небето и земята ще преминат, но моите думи никога няма да преминат.

Бъдете готови по всяко време

34 Бъдете внимателни! Не притъпявайте ума си с пиянство, гуляи и житейски грижи, да не би онзи Ден [f] да ви изненада внезапно 35 като клопка. А той ще дойде за всички хора навсякъде по земята. 36 Затова винаги бъдете нащрек и се молете да можете да избегнете всичко, което ще се случи, и да застанете пред Човешкия Син. [g]

37 Всеки ден Исус поучаваше в храма, а вечер излизаше да пренощува на хълма, наречен Елеонска планина. [h] 38 И още призори всички хора отиваха в храма, за да го слушат.

Footnotes:

  1. Лука 21:2 + лепта Монета, равна на половин кодрант.
  2. Лука 21:8 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
  3. Лука 21:12 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
  4. Лука 21:24 + езичници По онова време евреите наричат всички останали хора езичници.
  5. Лука 21:27 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
  6. Лука 21:34 + Ден Денят, в който Христос ще дойде да съди хората и ще вземе със себе си онези, които му принадлежат.
  7. Лука 21:36 + Човешкият Син Исус. В Дан. 7:13-14 това е името на Месията, този, когото Бог е избрал да спаси хората.
  8. Лука 21:37 + Елеонска планина Маслинова планина; хълм, разположен източно от Ерусалим, откъдето се вижда храмът.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes