A A A A A
Bible Book List

Лука 17 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Наставления към учениците

17 Иисус рече на учениците Си: „Не е възможно да не дойдат изкушения, но горко на онзи, чрез когото идват. За него е по-добре да му окачат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морето, отколкото да съблазни един от тези, малките. Бъдете внимателни към себе си!

Ако съгреши брат ти, укори го, и ако се покае, прости му. И ако седем пъти на ден съгреши против тебе и седем пъти се обърне към тебе и каже: ‘Разкайвам се’ – прости му!“

Тогава апостолите рекоха на Господ: „Укрепи у нас вярата!“ А Господ отвърна: „Ако имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тази черница: ‘Изтръгни се и се посади в морето’, и тя би ви послушала.

Кой от вас, когато се завърне от полето негов слуга – орач или овчар, ще му рече веднага: ‘Върви, седни на трапезата’? Няма ли да му рече: ‘Приготви да вечерям, препаши се и ми шетай, докато ям и пия, а после ти ще ядеш и пиеш’? Нима ще благодари на слугата си, че е изпълнил заповедта? Не мисля. 10 Тъй и вие, когато изпълните всичко, което ви е заповядано, казвайте: ‘Ние сме негодни слуги; извършихме това, което бяхме длъжни да извършим’.“

Излекуване на десет прокажени

11 На път за Йерусалим Иисус минаваше между Самария и Галилея.

12 Когато влизаше в едно село, срещнаха Го десет прокажени. Те се спряха отдалеч 13 и с висок глас извикаха: „Иисусе, Учителю, смили се над нас!“ 14 Той ги видя и им рече: „Идете, покажете се на свещениците!“ И докато отиваха, те се очистиха от проказата. 15 Един от тях, като видя, че е изцелен, върна се, прославяйки Бога с висок глас, 16 и падна по лице пред нозете Му, като Му благодареше. А той беше самарянин. 17 Тогава Иисус рече: „Нали десетимата се очистиха? А къде са останалите деветима? 18 Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат слава на Бога, освен този другородец.“ 19 И му рече: „Стани, иди си! Твоята вяра те спаси.“

За идването на Божието царство

20 Попитан от фарисеите кога ще дойде Божието царство, Иисус им отговори: „Божието царство няма да дойде така, че да бъде забелязано по външни знаци, 21 нито ще рекат: ‘Ето тук е, или пък там.’ Защото, ето Божието царство е вътре у вас[a].“ 22 Тогава каза на учениците Си: „Ще дойде време, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Сина човешки, но няма да видите. 23 И ще ви кажат: ‘Ето тук е или там е!’ Но вие не ходете след тях и не Го търсете! 24 Защото, както светкавицата блясва от единия до другия край на небето, тъй ще бъде и Синът човешки в Своя ден. 25 Но преди това Той трябва да понесе много страдания и да бъде отхвърлен от това поколение. 26 И както беше в дните на Ной, така ще бъде и в дните на Сина човешки: 27 ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до онзи ден, в който Ной влезе в ковчега. Тогава дойде потопът и погуби всички. 28 Или както беше в дните на Лот: ядяха и пиеха, купуваха и продаваха, садяха и строяха. 29 Но в деня, в който Лот напусна Содом, от небето заваля огън и жупел и погуби всички. 30 Тъй ще бъде и в деня, когато се яви Синът човешки. 31 В този ден ако някой бъде на покрива, а нещата му – в къщи, да не слиза да ги взима! Ако пък някой е на полето, да не се обръща назад! 32 Спомняйте си за жената на Лот! 33 Който поиска да спаси живота си, ще го погуби; а който го погуби, ще го спаси. 34 Казвам ви: в онази нощ двама ще бъдат в една постеля – единия ще вземат, а другия ще оставят. 35 Две жени ще мелят заедно: едната ще вземат, а другата ще оставят. 36 Двама ще бъдат на нива: единия ще вземат, а другия ще оставят[b].“ 37 Те го попитаха: „Къде ще е това, Господи?“ А Той им рече: „Където бъде трупът, там ще се съберат и орлите.“

Footnotes:

  1. 17:21 Или: „сред вас.“
  2. 17:36 В някои ръкописи 17:36 липсва.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes