A A A A A
Bible Book List

Лука 16 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Истинското богатство

16 Исус каза на учениците си: „Един богаташ имал иконом, за когото му докладвали, че пилее парите му. Той го извикал при себе си и му казал: «Какви са тези неща, които чувам за теб? Направи ми отчет за своята работа, защото повече не можеш да останеш на тази длъжност.» Икономът си помислил: «Какво да правя? Господарят иска да ме уволни. Не съм достатъчно силен да отида да копая земята, а да прося ме е срам. Знам какво ще направя, за да накарам хората да ме приемат в домовете си, след като изгубя работата си.» Той повикал всички длъжници на своя господар и попитал първия: «Колко дължиш на господаря ми?» «Сто мерки [a] зехтин» – отговорил той. Тогава икономът му казал: «Вземи си обратно разписката. Седни и бързо напиши петдесет!» След това попитал друг: «А ти колко дължиш?» Човекът отговорил: «Сто крини [b] жито.» Управителят му казал: «Вземи си разписката и напиши осемдесет.» По-късно господарят похвалил недобросъвестния служител за неговата находчивост. Светските хора са по-находчиви със себеподобните си, отколкото духовните хора.

Казвам ви: спечелете си приятели чрез земното си богатство, така че когато то свърши, да ви приемат във вечните домове. 10 Който е верен в малките неща, верен е и в големите; а който е нечестен в малките неща, ще бъде нечестен и в големите. 11 Затова, ако не могат да ви поверят земното богатство, кой тогава ще ви повери истинското? 12 И щом като не може да ви се разчита за чуждия имот, кой ще ви даде вашия?

Може ли човек да служи на двама господари

13 Никой не може да бъде едновременно слуга на двама господари, защото или ще мрази единия и ще обича другия, или ще е предан на единия и ще презира другия. Не можете да служите и на Бога, и на Парите. [c]

Божият закон не може да бъде променен

14 Фарисеите, [d] които обичаха парите, чуха всичко това и се присмяха на Исус. 15 Той им каза: „Вие се правите на праведни пред хората, но Бог познава сърцата ви. Онова, което хората ценят, Бог презира.

16 До идването на Йоан [e] бяха в сила законът на Моисей и писанията на пророците. След него се проповядва Благата вест за Божието царство и всеки се стреми да влезе в него. 17 Но по-лесно ще бъде небето и земята да преминат, отколкото дори една точка от закона да бъде променена.

18 Ако един мъж се разведе с жена си и се ожени за друга, извършва прелюбодейство. Всеки, който се жени за разведена жена, също извършва прелюбодейство.“

Богаташът и Лазар

19 Исус каза: „Живял един богаташ, който винаги се обличал в скъпи дрехи и всеки ден устройвал разточителни пиршества. 20 Пред вратата му често донасяли един бедняк на име Лазар, целия покрит с рани. 21 Той копнеел да се насити с трохите, които падали от масата на богатия. Даже кучетата идвали да ближат раните му. 22 След време беднякът умрял и ангелите го завели при Авраам. Богатият също умрял и го погребали. 23 В ада, където го измъчвали, богаташът вдигнал поглед и видял в далечината Авраам да държи Лазар в обятията си. 24 Богаташът извикал: «Отче Аврааме, смили се над мен! Изпрати Лазар да натопи върха на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото страдам ужасно в този огън!» 25 Но Авраам отговорил: «Синко, спомни си, че приживе ти получи само хубаво, а Лазар – само лошо. Сега той се утешава, а ти страдаш. 26 Освен това помежду ни зее пропаст, за да не може никой оттук да премине отсреща и никой оттам да не може да дойде тук при нас.» 27 Богатият казал: «Моля те тогава, отче, прати Лазар в бащината ми къща. 28 Аз имам петима братя. Нека ги предупреди, за да не дойдат и те в това място на страдания.» 29 А Авраам отговорил: «Те имат писаното от Моисей и пророците – да се вслушат в думите им.» 30 Но богаташът отвърнал: «Не, отче Аврааме, ако при тях дойде някой възкръснал от мъртвите, те ще повярват и ще се покаят. [f]» 31 Авраам му отговорил: «Ако братята ти не слушат Моисей и пророците, даже и да възкръсне някой от мъртвите, пак няма да повярват.»“

Footnotes:

  1. Лука 16:6 Сто мерки Прибл. 3600 л.
  2. Лука 16:7 Сто крини Прибл. 2700 кг.
  3. Лука 16:13 Парите Букв.: „Мамона“, семитска дума, означаваща пари или богатства.
  4. Лука 16:14 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  5. Лука 16:16 + Йоан Кръстител Човекът, избран от Бога да извести и подготви хората за Христовото идване, като ги предупреди да се покаят (вж. „покаяние“) и ги кръсти (вж. „кръщавам“) в знак на твърдото им решение да променят живота си. Вж. Мат. 3; Марк 1:1-11; Лука 1:5-25, 57-80; 3:1-18.
  6. Лука 16:30 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes