A A A A A
Bible Book List

Лука 15 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Радост в небето

15 Всички бирници и грешници се тълпяха да чуят Исус. Тогава фарисеите [a] и законоучителите започнаха да мърморят неодобрително: „Този човек посреща с радост грешници и даже яде с тях!“

Тогава Исус им разказа следната притча: „Ако някой от вас има сто овце и изгуби една от тях, няма ли да остави другите деветдесет и девет на пасището, за да тръгне след изгубената овца, докато я намери? Щом я намери, с радост ще я сложи на раменете си и като пристигне у дома, ще събере съседите и приятелите си и ще им каже: «Радвайте се с мен, защото намерих изгубената си овца.» Казвам ви: по същия начин и в небето ще има повече радост за един грешник, който се е покаял, [b] отколкото за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от това.

Или ако една жена има десет сребърни монети и изгуби една от тях, няма ли да запали лампа, да премете къщата и да търси внимателно, докато не я намери? И щом я намери, тя ще събере съседите и приятелите си и ще им каже: «Радвайте се с мен, защото намерих изгубената си монета.» 10 По същия начин се радват Божиите ангели, когато един грешник се покае.“

Притча за блудния син

11 След това Исус каза: „Един човек имал двама сина. 12 По-малкият казал на баща си: «Татко, дай ми моя дял от имота.» И бащата разделил имота между синовете си. 13 Не след дълго по-малкият син си събрал нещата и заминал за далечна страна. Там прахосал всичките си пари в разгулен живот. 14 Скоро след като пропилял всичко, в страната настъпил глад и момъкът изпаднал в нужда. 15 Тогава се наел да работи при един от местните жители, който го изпратил да пасе свине в полята му. 16 Той така гладувал, че с радост би напълнил стомаха си дори с рожковите, с които хранели свинете, но никой нищо не му давал. 17 Накрая момчето се вразумило и си казало: «Всички слуги на баща ми имат храна в изобилие, а аз тук умирам от глад. 18 Ще стана, ще отида при баща ми и ще му кажа: «Татко, съгреших пред Бога и пред теб. 19 Не съм достоен да се наричам повече твой син. Позволи ми да бъда един от слугите ти.»“ 20 И така, той станал и тръгнал към баща си.

Блудният син се завръща

Баща му го зърнал още отдалеч и сърцето му се изпълнило с умиление. Той се затичал към сина си, прегърнал го и го разцелувал. 21 Синът казал: «Татко, съгреших пред Бога и пред теб. Не съм достоен да се наричам повече твой син.» 22 Но бащата казал на слугите си: «Бързо донесете най-хубавата дреха и го облечете. Сложете му пръстен на ръката и обувки на краката. 23 Изведете угоеното теле и го заколете, ще направим пиршество и ще празнуваме. 24 Този мой син беше мъртъв, а сега отново е жив. Беше изгубен, а сега се намери.» И започнали да се веселят.

По-големият син се прибира

25 През това време по-големият син бил на полето. Когато се приближил до къщата, той чул музика и танци. 26 Извикал един от слугите и го попитал какво означава всичко това. 27 Слугата отговорил: «Брат ти се върна. Баща ти закла угоеното теле за това, че си го получи обратно здрав и читав.» 28 По-големият брат се ядосал и отказал да влезе в къщата. Тогава баща му излязъл и започнал да го моли да влезе у дома. 29 Синът отговорил: «С години ти служих като роб, подчинявах се на всяка твоя заповед, а ти дори една коза не закла заради мен, за да се повеселя с приятели. 30 А когато се върна този твой син, който пропиля парите ти по жени, за него закла угоеното теле!» 31 А бащата казал: «Синко, ти си винаги с мен. Всичко, което имам, е и твое. 32 Но сега трябваше да празнуваме и да се веселим, защото брат ти беше мъртъв, а сега е жив. Беше изгубен, а сега се намери.»“

Footnotes:

  1. Лука 15:2 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  2. Лука 15:7 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes