A A A A A
Bible Book List

Лука 13 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Покайте се!

13 По това време там присъстваха няколко души, които разказаха на Исус за галилейците, които Пилат [a] убил, докато те се покланяли на Бога, и смесил кръвта им с тази на животните, принесени в жертва. Исус им отговори: „Нима мислите, че тези хора са пострадали така, защото са били по-грешни от всички останали галилейци? Не, не са били. Но казвам ви: ако не се покаете, [b] всички вие ще умрете по същия начин. Ами онези осемнадесет души, които загинали, когато Силоамската кула паднала върху тях? Да не мислите, че са били по-грешни от всички останали жители в Ерусалим? Не, не са били. Но казвам ви: ако не се покаете, всички вие ще умрете по същия начин.“

Притча за безплодното дърво

После Исус им разказа следната притча: „Един човек посадил смокиново дръвче в лозето си. Отишъл да набере плод, но като не намерил нищо, казал на лозаря си: «Вече три години идвам да набера плод от тази смокиня, но още не съм намерил нито един. Отсечи я! Само заема място.» Но лозарят отговорил: «Господарю, остави дръвчето още една година. Ще го прекопая и наторя. Ако на следващата година даде плод, добре. Ако ли не, тогава ще го отсечеш.»“

Исус излекува болна жена в събота

10 В събота Исус поучаваше в една от синагогите. [c] 11 Там имаше прегърбена жена, която от осемнадесет години не можеше да се изправи, защото в нея се беше вселил зъл дух. 12 Когато я видя, Исус я повика при себе си и й каза: „Жено, освободена си от недъга си.“ 13 После положи ръцете си [d] върху нея и тя веднага се изправи и започна да слави Бога.

14 Тогава началникът на синагогата, разгневен, че Исус е излекувал в събота, каза на хората: „Шест дни в седмицата са отредени за работа, така че тогава идвайте да ви лекуват, а не в събота.“

15 Господ му отговори: „Лицемери! Нима в събота всеки от вас не отвързва от яслите вола или магарето си, за да го заведе на водопой? 16 Тази жена е дъщеря на Авраам и Сатана я е държал вързана осемнадесет години. Грешно ли е да бъде освободена от недъга си в съботен ден?“ 17 С тези думи Исус засрами всички, които го критикуваха, а останалите хора се радваха на всички чудесни неща, които той правеше.

Притчи за Божието царство

18 Исус продължи да говори: „Как изглежда Божието царство? С какво да го сравня? 19 То е като синапеното зрънце, което един човек засадил в градината си и то пораснало, станало дърво и небесните птици свили гнезда в клоните му.“

20 И каза още: „С какво да сравня Божието царство? 21 То е като маята, която една жена взела и разбъркала в голяма купа брашно, докато цялото тесто втаса.“

Тясната врата

22 Исус поучаваше в села и градове по пътя си към Ерусалим. 23 Някой го попита: „Господи, нима само малцина ще бъдат спасени?“

Исус отговори: 24 „Направете всичко възможно да влезете през тясната врата, защото казвам ви: много хора ще се опитат да минат през нея, но няма да успеят. 25 Ако човек залости вратата на дома си, вие можете да стоите отвън и да хлопате, но той няма да ви отвори. Вие ще кажете: «Господи, отвори ни!», а той ще ви отвърне: «Не зная откъде сте.» 26 Тогава ще започнете да говорите: «С теб сме яли и пили. Ти поучаваше по улиците на нашия град.» 27 А той ще каже: «Не зная откъде сте. Махнете се всички вие, които вършите зло!» 28 И ще заплачете и заскърцате със зъби, когато видите в Божието царство Авраам, Исаак, Яков и всички пророци, а вас изгонят навън. 29 Ще идват хора от изток и запад, от север и юг и ще сядат на масата в Божието царство. 30 Има такива, които сега са последни, но ще станат първи, а има и такива, които сега са първи, но ще станат последни.“

Исус ще умре в Ерусалим

31 В този момент няколко фарисеи [e] дойдоха при Исус и му казаха: „Напусни това място и върви другаде, защото Ирод [f] иска да те убие.“

32 Исус им каза: „Идете и кажете на онази лисица: «Днес и утре ще прогонвам демони и лекувам хора, а на третия ден ще завърша делото си.» 33 След това трябва да тръгна, защото е немислимо пророк да умре вън от Ерусалим.

34 Ерусалиме, Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни посрещаш онези, които Бог ти изпраща! Колко пъти исках да събера децата ти, както кокошката събира своите пиленца под крилата си! Но вие отказахте. 35 Виж! Сега домът ви ще бъде изоставен и казвам ви: няма да ме видите, докато не дойде времето да кажете: «Благословен да бъде този, който идва в името на Господа!» [g]

Footnotes:

  1. Лука 13:1 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея през 26-36 г. сл. Хр.
  2. Лука 13:3 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
  3. Лука 13:10 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
  4. Лука 13:13 + полагам ръце Полагането на ръце се използва за излекуване, за предаване на духовна дарба, за назначаване в служение или просто за благославяне.
  5. Лука 13:31 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  6. Лука 13:31 + Ирод Ирод Антипа, тетрарх (управител) на Галилея и Перея, син на Ирод Велики.
  7. Лука 13:35 Пс. 118:26.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes