A A A A A
Bible Book List

Лука 12 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Предпазване от лицемерието

12 През това време, когато се събра многохилядно множество и взеха да се тъпчат един друг, Той заговори първо на учениците Си: „Пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.

Няма нищо скрито, което да не се открие, нито има нещо тайно, което да не се узнае. Затова, каквото сте казали на тъмно, то ще се чуе на светло; и каквото сте прошепнали на ухо в заключена стая, то ще бъде разгласено от покривите.

Приемането на Иисус като Месия

А на вас, Моите приятели, казвам: не се бойте от тези, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да сторят. Ще ви кажа от кого да се боите: бойте се от Този, Който има власт не само да убие, но и да ви хвърли в ада. Да, казвам ви, от Него се бойте! Не се ли продават пет врабчета за два асария? И нито едно от тях не е забравено от Бога. А на вас дори и всички космите по главата са преброени. Затова не се бойте! Вие сте по-ценни от ято врабчета.

И тъй, казвам ви: всеки, който Мене признае пред хората, и Синът човешки ще признае него пред Божиите ангели. А който се отрече от Мене пред хората, той ще бъде отречен пред Божиите ангели.

10 И на всеки, който каже дума против Сина човешки, ще му се прости. Но на онзи, който каже хула против Светия Дух, няма да се прости.

11 А когато ви отвеждат на съд в синагогите, пред началници и властници, не се безпокойте как или какво да отговорите или какво да кажете. 12 Защото Светият Дух ще ви научи в същия час какво трябва да кажете.“

Притча за неразумния богаташ

13 Някой от народа Му рече: „Учителю, кажи на брат ми да раздели с мен наследството.“ 14 А Той му отвърна: „Човече, че кой Ме е поставил да ви съдя или деля?“ 15 И се обърна към всички: „Внимавайте и се пазете от всяка алчност! Защото животът на човека не се състои в това, да преумножава имотите си.“

16 Тогава им каза притча: „Нивата на един богат човек даде обилен плод. 17 И той си мислеше: ‘Какво да сторя? Няма къде да събера зърното си.’ 18 И си каза: ‘Ето какво ще направя – ще съборя складовете си и ще съградя по-големи. Там ще събера всичките си храни и благата си. 19 И ще си река – ето сега ти имаш много блага, които ще стигнат за много години: почивай, яж, пий и се весели!’ 20 Но Бог му рече: ‘Безумецо, нощес ще ти поискат душата, тогава на кого ще остане това, което си приготвил?’ 21 Тъй става с онзи, който събира имане за себе си, а не богатее пред Бога.“

Упование на Бога или грижи за земното

22 И рече отново на учениците Си: „Затова ви казвам: не се безпокойте за живота си, какво да ядете, ни за тялото си, какво да облечете. 23 Та нали животът е по-ценен от храната и тялото – от облеклото? 24 Погледнете враните, че нито сеят, нито жънат. Те нямат ни плевник, ни склад, но Бог ги храни. А колко по-ценни сте вие от птиците! 25 И кой от вас с усилията си може да прибави към ръста си един лакът? 26 Ако пък не можете да направите нещо толкова малко, защо се безпокоите за останалото? 27 Погледнете криновете как растат: не се трудят, нито предат; и все пак, казвам ви, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал тъй, както всеки един от тях. 28 И ако Бог тъй облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, то колко повече ще облече вас, маловерци! 29 Затова и вие не търсете какво да ядете или какво да пиете. Нека това не ви безпокои! 30 Защото езичниците по света търсят всичко това. А вашият Отец знае, че се нуждаете от тези неща. 31 Но вие търсете царството на Бога, а Той ще ви прибави всичко това. 32 Не се бой, малко стадо! Защото вашият Отец благоволи да ви даде царството Си.

33 Продайте си имотите и дайте милостиня. Пригответе си кесии, които да не овехтяват, съкровище на небесата, което да не се изчерпва, където крадец не приближава и което молец не поврежда. 34 Защото, където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

Притча за верните слуги

35 Бъдете винаги готови, с препасана дреха и запалено светило, 36 като слуги, които очакват господаря си кога ще се върне от сватба, за да му отворят веднага, щом дойде и почука. 37 Блажени са онези слуги, чийто господар ги намери будни, когато си дойде. Истината ви казвам: той ще се препаше, ще ги сложи да седнат и ще пристъпи да им служи. 38 И ако дойде на втора стража или на трета стража и ги намери будни, блажени са тези слуги. 39 Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да го остави да ограби къщата му. 40 Затова бъдете и вие готови, понеже Синът човешки ще дойде в час, когато не очаквате.“

41 Петър Го попита: „Господи, за нас ли казваш тази притча или за всички?“ 42 А Господ рече: „Кой наистина е верният и благоразумен слуга, когото господарят би поставил над другите си слуги, за да им раздава навреме храна? 43 Блажен е този слуга, чийто господар, когато дойде, го намери, че постъпва така. 44 Истината ви казвам: той ще го постави над целия си имот. 45 Ако пък този слуга рече в сърцето си: ‘Господарят ми ще се забави да се върне’, и започне да бие слуги и слугини, да яде и пие и да се напива – 46 господарят на този слуга ще дойде в ден, в който той не очаква, и в час, който той не знае, ще го отдели и ще му наложи наказание като на неверните.

47 Онзи слуга, който е знаел волята на господаря си, но не се е подготвил или не е постъпил според волята му, ще бъде бит много. 48 Който пък не е знаел и е направил нещо, достойно за наказание, ще бъде бит малко. От всеки, на когото е дадено много, много и ще се иска. И на когото е поверено много, от него повече ще се изисква.

За мира и раздялата

49 Огън дойдох да донеса на земята; и как искам да беше вече пламнал. 50 С кръщение трябва да се кръстя; и как бих искал вече да съм го изпитал! 51 Мислите, че дойдох да донеса мир на земята ли? Не мир, казвам ви, а раздяла. 52 Защото отсега петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама и двама против трима. 53 Баща ще бъде против син и син против баща, майка против дъщеря и дъщеря против майка, свекърва против снаха и снаха против свекърва.“

Знаменията на времето

54 Тогава се обърна и към народа: „Когато видите облак да се задава от запад, веднага казвате: ‘Дъжд идва.’ И вали. 55 А когато задуха южен вятър, казвате: ‘Жега ще бъде.’ Така и става. 56 Лицемери, вида на небето и земята умеете да разпознавате, но как тогава днешното време не можете да проумеете?

57 И защо вие сами не решавате как трябва да постъпвате? 58 Когато отиваш с противника си в съда, постарай се по пътя да се помириш с него. Иначе ще те откара при съдията, съдията ще те предаде на тъмничаря, а тъмничарят ще те хвърли в тъмница. 59 Казвам ти: няма да излезеш оттам, докато не платиш и последната стотинка.“

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes