A A A A A
Bible Book List

Лука 10 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус изпраща 72 ученика

10 След това Господ определи още седемдесет и двама [a] души и ги изпрати напред по двама във всеки град и място, което той самият възнамеряваше да посети. Исус им каза: „Жътвата е изобилна, но работниците са малко. Затова молете се на Господаря на жътвата да изпрати работници на своята жътварска нива. Вървете! Но знайте: пращам ви като агнета сред вълци. Не си носете нито кесия, нито торба, нито обувки и не се спирайте да поздравявате никого по пътя. И като влезете в някоя къща, първо казвайте: «Мир на този дом!» Ако там живее миролюбив човек, вашето благославяне с мир ще почива върху него; ако ли не – ще се върне при вас. Останете в този дом и яжте и пийте каквото ви предложат. Всеки работник заслужава заплатата си. Не се местете от къща в къща. Ако влезете в град, където хората ви посрещат с радост, яжте каквото ви предложат. Лекувайте болните там и казвайте на хората: «Божието царство се е приближило до вас.» 10 Но ако влезете в град, където не ви посрещнат с «добре дошли», излезте по улиците му и кажете: 11 «Дори праха на вашия град, който лепне по краката ни, изтърсваме срещу вас. [b] Но запомнете, че Божието царство се е приближило.» 12 Казвам ви: в деня на съда ще бъде по-поносимо за Содом, [c] отколкото за този град.

Предупреждение към невярващите

13 Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото ако всички чудеса, които извърших във вас, бяха станали в Тир и Сидон, хората там отдавна да са се покаяли, [d] да са се облекли с власеници [e] и да са посипали главите си с пепел. 14 И затова в деня на съда ще бъде по-поносимо за Тир и Сидон, отколкото за вас. 15 А ти, Капернауме, нима ще се издигнеш до небето? В ада ще слезеш!

16 Който слуша вас, слуша мен. Който отхвърля вас, отхвърля мен. А който отхвърля мен, отхвърля Онзи, който ме изпрати.“

Падането на Сатана

17 Седемдесет и двамата [f] ученика се върнаха радостни и казаха на Исус: „Господи, дори демоните ни се подчиняваха, щом използвахме името ти!“ 18 Исус каза: „Видях Сатана да пада от небето като мълния. 19 Чуйте! Дал съм ви власт да стъпвате върху змии и скорпиони. Дал съм ви власт по-голяма от тази на врага. Нищо няма да ви нарани. 20 Да, духовете ви се подчиняват. Радвайте се! Но не затова, че ви се подчиняват, а защото имената ви са записани в небесата.“

Исус се моли на Отца

21 В този миг Святият Дух изпълни Исус с радост и той каза: „Благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, за това, че скри тези неща от мъдрите и учените и ги разкри на неуките. Да, Отче, защото това ти достави голяма радост. 22 Моят Баща ми предаде всичко. Никой не знае кой е Синът освен Отец и никой не знае кой е Отец освен Сина и тези, на които Синът пожелае да го разкрие.“

23 Останал сам със своите ученици, Исус се обърна към тях и каза: „Благословени са очите, които виждат онова, което вие виждате. 24 Защото, казвам ви: много пророци и царе искаха да видят нещата, които вие сега виждате, но не ги видяха; искаха да чуят нещата, които вие сега чувате, но не ги чуха.“

Притча за добрия самарянин

25 Тогава един законоучител, който искаше да изпита Исус, се изправи и каза: „Учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот?“

26 Исус го попита: „Какво пише в закона? Какво четеш там?“

27 Той отговори: „«Обичай Господа, твоя Бог! Обичай го с цялото си сърце, с цялата си душа, с цялата си сила и с целия си разум!» [g] И също: «Обичай ближния си както себе си!» [h]

28 „Правилно отговори“ – каза Исус. „Постъпвай така и ще живееш.“

29 Но законоучителят искаше да се оправдае и затова попита: „Но кой е моят ближен?“

30 В отговор Исус каза: „Един човек слизал от Ерусалим към Ерихон, когато бил нападнат от разбойници. Те го обрали и пребили. После избягали и го оставили да лежи полумъртъв. 31 Случайно оттам минал един юдейски свещеник, но като видял човека, отишъл на отсрещната страна на пътя. 32 След това се приближил един левит. [i] Той видял пребития, но също отишъл на отсрещната страна на пътя. 33 После по пътя се задал един самарянин. [j] Той стигнал до мястото, където лежал пребитият, видял го и му дожаляло за него. 34 Отишъл при човека, промил раните му с вино и зехтин и после ги превързал. След това го качил на магарето си, откарал го в един хан и се погрижил за него. 35 На другия ден самарянинът извадил два динария [k] и ги дал на ханджията. «Грижи се за него – поръчал му той, – а каквото похарчиш в повече, ще ти платя на връщане.»“

36 Тогава Исус попита: „Според теб кой от тези тримата се е отнесъл като ближен на човека, нападнат от разбойниците?“

37 Законоучителят отговори: „Този, който е постъпил милостиво с него.“

Исус му каза: „Тогава върви и постъпвай и ти по същия начин.“

Мария и Марта

38 По пътя Исус и учениците му влязоха в едно село, където жена на име Марта радушно ги посрещна в дома си. 39 Тя имаше сестра, която се казваше Мария. Мария седна в краката на Господа и слушаше какво говори. 40 А Марта, притеснена за всичко, което трябваше да направи, дойде при Исус и каза: „Господи, все едно ли ти е, че сестра ми ме остави сама да върша цялата домакинска работа? Кажи й да ми помогне!“

41 А Господ й отговори: „Марто, Марто, ти се тревожиш и безпокоиш за толкова много неща, 42 а важно е само едно. Мария направи верния избор и това, което избра, никога няма да й бъде отнето.“

Footnotes:

 1. Лука 10:1 седемдесет и двама В някои гръцки ръкописи: „седемдесет“.
 2. Лука 10:11 праха … срещу вас Израз на презрение. Предупреждение за прекратяване на всякакви връзки с тях.
 3. Лука 10:12 + Содом и Гомора Градове, които Бог разрушава, за да накаже грешните хора, които живеят там. Вж. Бит. 19.
 4. Лука 10:13 + покаяли Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
 5. Лука 10:13 власеница Груба дреха, направена от животинска козина. Понякога хората я обличат, за да покажат, че тъгуват или оплакват някого.
 6. Лука 10:17 седемдесет и двамата В някои гръцки ръкописи: „седемдесетте“.
 7. Лука 10:27 Цитат от Втор. 6:5.
 8. Лука 10:27 Цитат от Лев. 19:18.
 9. Лука 10:32 + левити Представители от рода на Левий, които помагат на юдейските свещеници в храма.
 10. Лука 10:33 + самаряни Жителите на Самария, които евреите от Юдея не приемат за чисти наследници на Израел, макар че са с частичен еврейски произход и спазват Моисеевия закон.
 11. Лука 10:35 + динарий Сребърна монета; дневната надница на работниците.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes