A A A A A
Bible Book List

Лука 1 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Въведение

Много хора са се опитвали да съставят описание на събитията, случили се сред нас: точно както ни бяха предадени от хора, които от самото начало са били техни очевидци и служители на Божието послание. Така и аз, след като внимателно проучих всичко от началото му, сметнах за добре да запиша последователно изложение за теб, почтени Теофиле, за да си уверен в достоверността на нещата, на които си бил поучаван.

Предсказание за раждането на Йоан Кръстител

По времето, когато Ирод [a] беше цар на Юдея, имаше един свещеник на име Захарий, който беше от рода на Авия. [b] Жената на Захарий беше от рода на Аарон и се казваше Елисавета. Захарий и Елисавета бяха праведни пред Бога и изпълняваха безукорно всички Господни заповеди и предписания. Но те нямаха деца, защото Елисавета беше безплодна, а и двамата бяха вече доста възрастни.

Веднъж, когато Захарий изпълняваше задълженията си на свещеник, по времето, когато неговата група служеше пред Бога, на него се падна жребият да влезе в храма, за да запали тамян. 10 Докато той кадеше, всички хора се бяха събрали навън и се молеха.

11 Тогава на Захарий се яви Господен ангел и застана отдясно на олтара с тамяна. 12 Виждайки ангела, Захарий се обърка и доста се уплаши. 13 Но ангелът му каза: „Не се страхувай, Захарий! Молитвата ти е чута. Жена ти Елисавета ще ти роди син и ще го наречеш Йоан. 14 Той ще ти донесе радост и щастие и много хора ще се радват на неговото раждане. 15 Той ще бъде велик пред Господа. Не трябва да пие вино или спиртно питие и още от зачатието си ще бъде изпълнен със Святия Дух. 16 Йоан ще върне много израелтяни към Господа, техния Бог. 17 В силата и духа на Илия [c] той ще върви пред Господа, за да обърне сърцата на бащите към децата им и мислите на непокорните – към мъдростта на праведните, и така да представи на Господа един приготвен народ.“

18 Тогава Захарий каза на ангела: „Как да се уверя, че това е истина? Аз съм стар, а и жена ми вече не е млада.“

19 Ангелът му отговори: „Аз съм Гавриил и стоя в присъствието на Бога. Той ме изпрати да разговарям с теб и да ти предам тази радостна вест. 20 Но тъй като не повярва на думите ми, които ще се сбъднат, когато настъпи времето за това, ти ще онемееш и ще мълчиш до деня, в който стане казаното от мен.“

21 Хората отвън чакаха появяването на Захарий и се чудеха защо се бави толкова дълго в храма. 22 А когато излезе, той не можеше да им продума и те разбраха, че е имал видение, защото им правеше знаци, а оставаше безмълвен. 23 Когато свършиха дните на службата му в храма, Захарий се прибра у дома.

24 След известно време жена му Елисавета забременя и пет месеца се криеше, като говореше: 25 „Най-накрая Господ се смили над мен и премахна моя срам сред хората.“

Предсказание за раждането на Исус

26 Когато Елисавета беше в шестия месец, Господ изпрати ангел Гавриил в един град в Галилея, наречен Назарет, 27 при една девойка, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия [d] род. Девойката се казваше Мария. 28 Ангелът дойде при нея и я поздрави: „Ти наистина си благословена! Господ е с теб!“

29 Но Мария много се смути от думите му и недоумяваше какво означава това приветствие.

30 Ангелът й каза: „Не се страхувай, Мария! Божието благоволение е с теб. 31 Чуй! Ще заченеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. 32 Той ще бъде велик и хората ще го нарекат Син на Всевишния. Господ Бог ще му даде престола на неговия праотец Давид. 33 Той завинаги ще царува над Якововия [e] дом и царуването му няма да има край.“

34 Мария попита ангела: „Как ще стане това? Нали съм още девица!“

35 Ангелът й отговори: „Святият Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени. Затова и святото дете, което ще родиш, ще се нарича Божий Син. 36 Чуй и това – твоята роднина Елисавета е бременна въпреки възрастта си. Всички мислеха, че е безплодна, но тя е бременна вече шести месец и ще роди син. 37 За Бога няма невъзможни неща.“

38 Тогава Мария каза: „Аз съм слугиня на Господа. Нека бъде така, както ти рече.“ И ангелът се отдалечи от нея.

Мария посещава Захарий и Елисавета

39 Мария се приготви и забързано се отправи към един град в хълмистата част на Юдея. 40 Тя влезе в къщата на Захарий и поздрави Елисавета. 41 Когато Елисавета чу поздрава на Мария, детето се развълнува в утробата й, Святият Дух я изпълни 42 и тя възкликна: „Няма друга сред жените, благословена като теб! И Бог ще благослови детето, което ще родиш. 43 Но коя съм аз, че да заслужа подобно щастие – майката на моя Господ да дойде при мен! 44 Ето, веднага щом като поздравът ти прозвуча в ушите ми, детето в утробата ми заигра от радост. 45 Благословена си, защото повярва, че ще се сбъдне казаното от Господа.“

Мария възхвалява Бога

46 Тогава Мария каза:

47 „Душата ми възхвалява Господа.
Духът ми се радва,
    защото Бог е моят Спасител.
48 Той погледна милостиво
    на своята смирена слугиня.
Да, отсега нататък всички
    ще ме наричат благословена,
49 защото Всемогъщият извърши
    велики неща за мен!
Свято е неговото име.
50 От поколение на поколение
Бог е милостив към онези,
    които се боят от него.
51 Той е показал
    силата на ръката си
и е разпръснал горделивите
    със самохвалните им мисли.
52 Свалил е тирани
    от престолите им
и е въздигнал смирените.
53 Наситил е гладните с блага,
а богатите е отпратил
    с празни ръце.
54 Помогнал е на народа на Израел,
    който му служи,
и не забрави да покаже милост,
55 точно както бе обещал
    на нашите деди, на Авраам
    и потомците му за вечни времена.“

56 Мария остана при Елисавета около три месеца и после се върна у дома си.

Раждането на Йоан Кръстител

57 Дойде време Елисавета да ражда и тя роди син. 58 Нейните съседи и роднини научиха колко милостив е бил Господ към нея и споделиха радостта й.

59 Когато детето стана на осем дни, дойдоха да го обрежат. Те искаха да го нарекат Захарий, на името на баща му, 60 но майката възрази: „Не! Той ще се казва Йоан.“

61 Хората й казаха: „Никой от вашия род не носи това име.“ 62 Тогава със знаци попитаха бащата как той желае да го нарекат.

63 Захарий поиска плочка за писане и за изненада на всички написа: „Името му е Йоан.“ 64 В този момент говорът му се възстанови и той започна да слави Бога. 65 Страх обзе всичките им съседи и за това се заговори по цялата хълмиста част на Юдея. 66 Хората, които чуха за станалото, се питаха с удивление: „Какво ли ще бъде това дете?“ Защото наистина силата на Господа беше с него.

Захарий възхвалява Бога

67 Бащата на Йоан, Захарий, се изпълни със Святия Дух и изрече следното пророчество:

68 „Благословен да бъде Господ,
    Богът на Израел,
защото дойде да помогне
    и освободи своя народ.
69 Той ни даде могъщ Спасител
    от рода на слугата си Давид, [f]
70 както беше обещал
    преди много време чрез думите
    на святите си пророци
71 да ни избави от враговете ни
    и от властта на всички,
    които ни мразят.
72 Бог обеща да показва милост
    на дедите ни
и не забравя своя свят завет –
73 клетвата, която даде
    пред нашия праотец Авраам
74 да ни освободи
    от властта на враговете ни,
за да можем да му служим
    без страх
75 и да сме святи и праведни
    пред него
през всичките дни на живота си.

76 А ти, дете мое, ще бъдеш наречен
    пророк на Всевишния,
защото ще вървиш пред Господа,
    за да приготвиш пътя за него
77 и да кажеш на неговия народ,
    че ще бъдат спасени чрез
опрощаването на греховете им,
78 заради нежната милост
    на нашия Бог, която
ще дойде при нас от висините
    като изгряващо слънце,
79 за да даде светлина на живеещите
    в мрачната сянка на смъртта
и да насочи стъпките ни
    в пътя на мира!“

80 Момчето растеше и укрепваше по дух и живееше в пустинята до деня, когато се появи пред народа на Израел.

Footnotes:

  1. Лука 1:5 + Ирод Ирод I (Велики), управник на Юдея през 40-4 г. пр. Хр.
  2. Лука 1:5 рода на Авия Еврейските свещеници са разделени на 24 рода. Вж I Лет. 24.
  3. Лука 1:17 + Илия Божий пророк от 850 г. пр.Хр. Вж. Мал. 4:5-6.
  4. Лука 1:27 + Давид Цар на Израeл около 1000 г. пр. Хр.
  5. Лука 1:33 + Яков Така е наречен Израел, родоначалникът на 12-те израелски племена (Вж. Бит. 32:22-28).
  6. Лука 1:69 + Давид Цар на Израeл около 1000 г. пр. Хр.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes